Algemene ledenvergadering 2023-09-30

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Uitnodiging 37e Algemene ledenvergadering 30 september 2023

Je bent van harte uitgenodigd voor deze Algemene ledenvergadering (ALV). Hieronder vind je informatie over de locatie, de voorlopige agenda, etc. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om met een (alcoholische) versnapering bij te praten.

We hopen dat iedereen kan aansluiten.

Vriendelijk verzoek: voor een soepel verloop van de vergadering helpt het als leden hun vragen over jaarplan, meerjarenstrategie of BVR commissie van te voren stellen. Bestuur en kantoor kunnen dan zorgen voor een volledig en goed gedocumenteerd antwoord. Vragen kunnen per mail via secretaris[at]wikimedia[punt]nl tot uiterlijk 28 september.

Locatie

De vergadering zal plaatsvinden op Mariaplaats 3 in Utrecht, in de vergaderzaal achter het kantoor van WMNL.

Route vanaf Utrecht Centraal

Kom je met de auto? Dan kun je parkeren in Interparking Hoog Catharijne P6 of Garage Springweg.

Programma

13.30 uur Inloop
14.00 - 16.00 uur ALV
16.00 - 17.00 uur Afsluiting met borrel

Voorlopige agenda

 1. Opening Toelichting Beleid Vriendelijke Ruimtes voor deze bijeenkomst door de BVR contactpersoon van de dag: Michel Wesseling.
 2. Vaststellen agenda
 3. Bespreken en goedkeuren Notulen 36e Algemene Ledenvergadering 22 april 2023
 4. Vaststellen jaarplan en begroting 2024
 5. Verlengen looptijd Meerjarenstrategie
 6. Verkiezing BVR Commissie
 7. Décharge van twee vertrekkende bestuursleden
 8. Moties van lid Hans Muller
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Mocht je een onderwerp willen toevoegen aan de agenda dan word je verzocht dit uiterlijk 28 september a.s. in te dienen bij de voorzitter: Jan-Bart de Vreede (jan-bart[at]wikimedia[punt]nl)

Toelichting op de agenda

4. Jaarplan en begroting 2024

Hierbij het gebruikelijke verzoek om inhoudelijke vragen over het jaarplan of de begroting uiterlijk 27 september op de overlegpagina van het document te plaatsen, of per mail in te dienen bij secretaris[at]wikimedia[punt]nl.  Op die manier kan het bestuur zo accuraat en volledig mogelijk reageren.

5. Verlengen van de looptijd van de meerjarenstrategie

De meerjarenstrategie WMNL heeft een looptijd van 2022 tot en met 2024. Omdat de uitvoering vertraging heeft opgelopen door de pandemie en personeelstekort, en omdat er geen fundamentele veranderingen zijn geweest binnen Wikimedia Nederland of in de context waarbinnen WMNL opereert, stelt het bestuur voor om de looptijd van de strategie met twee jaar te verlengen t/m 2026.

6. Verkiezing BVR commissie

Dit punt is doorgeschoven van de vorige ALV, omdat er toen niet voldoende kandidaten waren. Inmiddels hebben zich drie Wikimedianen gemeld die bereid zijn om zitting te nemen in de Commissie (zie deze pagina). Als je overweegt om je alsnog beschikbaar te stellen voor deze functie vragen we je om contact op te nemen met Jan-Bart de Vreede (jan-bart[at]wikimedia[punt]nl), dit kan tot uiterlijk 22 september.

7. Décharge van twee vertrekkende bestuursleden

Bestuurders Heleen Ririassa en Lizzy Jongma verlaten het bestuur. De ALV wordt gevraagd hen décharge te verlenen. Het bestuur wil ruim de tijd nemen voor het zoeken naar opvolgers en stelt voor om de verkiezing van nieuwe bestuurders te laten plaatsvinden in de voorjaars ALV van 2024.

8. Moties van lid Hans Muller

Hans Muller wil vijf moties voorleggen aan de ALV. Deze hebben betrekking op het Beleid Vriendelijke Ruimtes, communiceren van activiteiten door leden, en de missie van WMNL. Zie deze pagina voor de volledige tekst. Aan de leden zal worden gevraagd of zij deze moties in behandeling willen nemen. Zo ja, zal er over één of meerdere moties worden gestemd.

Beleid Vriendelijke Ruimtes (BVR)

Wikimedia Nederland heeft een Beleid Vriendelijke Ruimtes (BVR). Dit beleid is van kracht tijdens alle bijeenkomsten en activiteiten die WMNL organiseert, en op alle kanalen en platforms die de vereniging beheert - ook op deze wiki. Van aanwezigen wordt verwacht dat zij het BVR kennen en respecteren. Meer informatie op de BVR startpagina.

Machtiging

Wie zelf niet naar de ALV kan komen maar wel wil mee beslissen kan een aanwezig lid machtigen. Die machtiging moet worden afgegeven via de secretaris Michel Wesseling (secretaris[at]wikimedia[punt]nl). Je kunt op het inschrijfformulier aangeven wie je wilt machtigen

Inschrijven

In verband met de catering én om te weten hoeveel personen we kunnen verwachten, vragen we je om je via dit formulier in te schrijven. Vind je het leuk om anderen te laten weten dat je komt, laat dan ook hieronder je naam achter.

Ja, ik kom

Aanmeldingen gaan via het formulier hierboven, maar het is altijd leuk om te weten wie je tegen gaat komen.

 1. Kirsten Jansen (overleg) 31 aug 2023 11:56 (CEST)[reageren]
 2. Siebrand (overleg) 15 sep 2023 17:18 (CEST)[reageren]
 3. Remko de Keijzer (overleg) 15 sep 2023 18:39 (CEST)[reageren]
 4. Bas van Pelt (overleg) 16 sep 2023 17:39 (CEST)[reageren]
 5. Ciell (overleg) 19 sep 2023 19:44 (CEST) Ik kom, maar zal er ws pas in het tweede uur zijn.[reageren]
 6. Drummingman (overleg) 20 sep 2023 11:30 (CEST)[reageren]
 7. Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 24 sep 2023 11:40 (CEST)[reageren]
 8. Frans Grijzenhout - Grijz (overleg) 26 sep 2023 21:47 (CEST)[reageren]
 9. MarcoSwart (overleg) 28 sep 2023 13:49 (CEST)[reageren]