Archief/Conceptstatuten e.d./Conceptstatuten Vereniging Wikimedia Nederland/Beknopte versie

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
!!!
!!!

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.
Mogelijk bevat de overlegpagina nog belangwekkende tekst.
De actuele pagina over het hieraan meest gerelateerde onderwerp, vindt u hier.


Artikel I

De naam van de vereniging is:

Wikimedia Nederland

Artikel II

De gemeente in Nederland waar zij haar zetel heeft is:

’’(naam gemeente)’’

Artikel III

Het doel van de vereniging is:

  1. Het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrij toegankelijke informatie in enigerlei vorm, daarbij in het bijzonder gebruikmakend van - maar niet beperkt tot - het internet, om deze informatie vast te leggen.
  2. Het ondersteunen van de door de in Florida (Verenigde Staten van Amerika) gevestigde Wikimedia Foundation Inc. geformuleerde doelstellingen en projecten.


Artikel IV

De verplichtingen die de leden tegenover de vereniging hebben, of de wijze waarop zodanige verplichtingen kunnen worden opgelegd:

De leden hebben tegenover de vereniging hebben de verplichtingen als vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel V

De wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering:

Zoals bepaald in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel VI

De wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders:

Zoals bepaald in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel VII

De bestemming van het batig saldo van de vereniging in geval van ontbinding, of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld.

De algemene ledenvergadering stelt de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.