Archief/Discussiestukken oprichting organisatie/Conceptstatuten Stichting

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
!!!
!!!

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.
Mogelijk bevat de overlegpagina nog belangwekkende tekst.
De actuele pagina over het hieraan meest gerelateerde onderwerp, vindt u hier.


De fransen hebben statuten gepubliceerd:

De duitsers hebben dat ook gedaan:


De notaris adviseert: (concept) statuten van een stichting dienen de volgende zaken wettelijk verplicht te regelen (de notaris kan de concept-statuten opstellen, als wij deze onderdelen aanleveren): Zie ook Standaardmodel statuten Stichting

De naam van de stichting met het woord stichting als deel van de naam

Voorstellen voor naam:

 1. Stichting Wikimedia-NL
 2. Stichting Wikimedia Nederland
 3. Wikimedia-NL stichting
  1. Engelse ziekte! Daniël Mantione
 4. Wikimedia Foundation Nederland stichting
  1. Al helemaal krom. Daniël Mantione

...

De gemeente in Nederland waar zij gevestigd is

Het is leuk om hier over te praten. Echter het is praktisch om de stichting in het rayon te plaatsen waarin de secretaris woonachtig is. GerardM 24 mrt 2005 21:51 (UTC)


Voorstellen voor vestigingsplaats van de stichting:

 1. De woon/verblijfplaats van Oscar
 2. De woon/verblijfplaats van GerardM - Almere
 3. Delft (voor een TUD-imago)
 4. Leiden (voor een RUL-imago of een boekenstadimago)
 5. Amsterdam (voor een anarchie-imago)
 6. Aalten (voor een boekenstad bredevoort imago)
 7. Daar waar de Nederlandse servers komen te staan (praktisch)
 8. Utrecht (in het midden)
 9. Baarle-Nassau (voor een enigszins internationaal imago)
 10. ...
Het adres van een Wikipediaan is aan te raden, omdat je post moet kunnen ontvangen op je adres. Ik denk dat we niet onmiddelijk een kantoorpand gaan huren. Daniël Mantione 25 mrt 2005 08:27 (UTC)

Het doel van de stichting

Voorstellen voor statutaire omschrijving van het doel van de stichting

 1. Eerste voorstel:
  Het doel van de stichting is het algemeen belang te dienen door:
  1. de bevordering van Nederlandstalige Wikimediaprojecten. Bij Nederlandstalig horen ook Vlaanderen en Suriname.
  2. de bevordering van Wikimediaprojecten in het algemeen, zoals het beschikbaar stellen van ruimte op de toekomstige servers voor anderstalige projecten.

Absoluut niet. Het doel is om de activiteiten van de Wikimedia Foundation in Nederland te ondersteunen. Daarnaast biedt het financieele steun aan activiteiten die door de projecten ondernomen worden. Het zijn de projecten die zich tot nu toe uitstekend weten te redden. Wanneer er financieele en eventueel logistieke hulp mogelijk is, dan kan dat door de stichting geboden worden. GerardM 24 mrt 2005 22:14 (UTC)

En de Foundation ondersteunt Wikimediaprojecten. M.a.w. Je zegt we ondersteunen Wikimediaprojecten in Nederland. Dat staat redelijk dichtbij wat hierboven staat. Daniël Mantione 25 mrt 2005 08:27 (UTC)
Wat dat doel ook moge zijn: graag zo formuleren dat we geen aparte stichting voor fy: nodig hebben. Aliter 25 mrt 2005 14:27 (UTC)
Activiteiten in Nederland is expliciet niet Nederlandstalig. Projecten in het algemeen geeft de ruimte om ook in het buitenland dingen te doen. Als we Surinaamse activiteiten ondersteunen, dan is dat omdat er in Nederland veel Surinamers zijn en zo het algemeen belang hiermee gediend is. GerardM 26 mrt 2005 00:10 (UTC)

De wijze van benoeming en ontslag van bestuurders

->voorstellen hiervoor op een overlegpagina of in de kroeg.

In een stichting is het het bestuur die naar de notaris gaat en, typisch wordt een bestuurslid gevraagd door het zittende bestuur. Gegeven het doel van de vereniging, ondersteuning van de activiteiten van de Wikimedia Foundation, is het daardoor zo dat het essentieel is dat het bestuur het vertrouwen heeft van de Foundation. Wanneer er een vertrouwenscrises in die relatie ontstaat, is het aan het bestuur om plaats te maken voor mensen die wel het vertrouwen hebben van de Foundation. In extremis, kan de foundation de stichting het recht ontzeggen om de namen wikimedia, wikipedia, wiktionary en wikinews te gebruiken omdat dit geregistreerde handelsmerken zijn.

Mij lijkt dat zo een situatie alleen dan kan ontstaan wanneer er een conflict ontstaat tussen de projecten en de stichting. Gegeven dat de stichting zich niet actief met de projecten gaat bemoeien, is dat onwaarschijnlijk. GerardM 24 mrt 2005 21:58 (UTC)

Nee, zo'n situatie kan ook ontstaan wanneer er een geschil ontstaat tussen de stichting en de Foundation of tussen de projecten en de Foundation. Aliter 25 mrt 2005 14:30 (UTC)
Wanneer er een conflict ontstaat met mensen die deel uitmaken van een projectgemeenschap en de Foundation, dan staat een stichting als representant van de Foundation in principe aan de kant van de Foundation. Wanneer het bestuur een conflict heeft met de Foundation, dan stapt deze op. Vanuit de Nederlandse gemeenschap wordt dan een bestuur aangewezen door de Foundation. De activa van de stichting zijn aan de stichting toevertrouwd om in de Wikimedia context gebruikt te worden. Het is daarom essentieel dat de band tussen het bestuur van de stichting en het bestuur van de Foundation hecht is.
Dit is conform het DOEL van de stichting: het vertegenwoordigen van de Foundation in Nederland. GerardM 26 mrt 2005 00:18 (UTC)
Ik weet dat dat conform jouw doel met de organisatie is, maar de omschrijvingen van het doel lopen momenteel nogal uiteen. Ik heb ergens opgeschreven dat we dat eerst moeten vaststellen, juist opdat dit soort dingen anders niet duidelijk zijn. Misschien in het torentje? Aliter 26 mrt 2005 17:03 (UTC)

De bestemming van het batig saldo van de stichting in geval van ontbinding of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld

Voorstel:

 1. Het batig saldo zal geschonken worden aan: (naam van een fonds dat zich bezighoudt met de bevordering van het vergaren en verspreiden van kennis in het algemeen ten behoeve van het algemeen belang)
 1. Een batig saldo zal geschonken worden aan de Wikimedia Foundation. Wanneer deze niet meer bestaat kan optie 1 uitgevoerd worden.

Voorstel 3:
Een batig saldo gaat naar de Foundation, en anders naar een door het bestuur aan te wijzen organisatie die zich bezighoudt met de bevordering van het vergaren en verspreiden van kennis in het algemeen. Aliter 25 mrt 2005 14:34 (UTC)

[[