Overleg:Archief/Discussiestukken oprichting organisatie/Conceptstatuten Stichting

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
  • De doelstellingen: lijken mij vreselijk vaag. Het "bevorderen van de projecten"... Valt daar bijvoorbeeld ook onder het liquideren van vandalen?
Doelstellingen in statuten van rechtspersonen zijn meestal zeer algemeen en zeer vaag, zo ruim mogelijk, en zodanig dat er nooit iets te bedenken valt dat redelijkerwijs niet onder de statuten zou kunnen vallen. Maar wel zo specifiek dat de aanwending van geld (of andere middelen) gericht is op het concrete doel van de stichting.Dedalus 24 mrt 2005 18:51 (UTC)
    • Doelstellingen zijn vaak met opzet vaag, om te voorkomen dat je bij iedere nieuw idee terugmoet naar de notaris om de statuten aan te passen. Veelal zie je een heel algemeen doel, bv. "kennisbevordering", met, ook vrij algemene, omschrijvingen van aktiviteiten als specificatie daarvan: bv. "digitale samenwerkingsprojecten op het gebied van de kennisverzamelng". Soms is in die opsomming een vang-aktiviteit opgenomen, in de geest van "andere aktiviteiten die het doel dienen". Aliter 25 mrt 2005 14:50 (UTC)
    • Probeer dit zo te formuleren dat niets dat je je als activiteit zou kunnen voorstellen buiten het doel valt, en dat dingen waarvoor je niet wil dat de stichting gebruikt wordt er buiten vallen. Aliter 25 mrt 2005 14:50 (UTC)
  • Moet er niet iets in over opheffing van de stichting, taken van het dagelijks bestuur, enzovoorts? -- BenTels 24 mrt 2005 18:46 (UTC)
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden kunnen in statuten, dat is ook gebruikelijk, maar niet wettelijk verplicht. Over opheffing moet wettelijk alleen een bepaling opgenomen te zijn over bestemming batig saldo, danwel de manier om die bestemming te bepalen.Dedalus 24 mrt 2005 18:51 (UTC)
Heeft iemand bijkans een standaardversie van een minimaal stel statuten? Aliter 25 mrt 2005 14:50 (UTC)
Het artikel Conceptstatuten Stichting bevat in de sectiehoofden die wettelijk verplichte onderdelen voor de statuten. Dat is nog geen standaardversie. De koninklijke notariële broederschap heeft er vast wel een ... maar ... die zijn copyright koninklijke notariële broederschap. Je hoeft je er ook niet al te sappel over te maken. Je gaat naar een notaris met je idee en binnen een week krijg je een mooi pakket met concept statuten. Het enige wat je de notaris hoeft te leveren zijn 1 naam, 2 vestigingsplaats, 3 omschrijving doel, 4 de namen, adressen, geboortedata en kopie paspoort van de oprichters, en/of ten eerste maal bestuurders, en o ja 5 bestemming batig saldo bij opheffing. De discussie in de kroeg gaat alle kanten op wel/geen rechtspersoon oprichten etc. Dedalus 25 mrt 2005 15:06 (UTC)

Benoeming bestuurders

Naast de doelstelling lijkt de aanstelling van bestuurders mij een belangrijk punt om te regelen. Als ik een suggestie mag doen: de benoeming van een bestuurder moet met meer dan 50% van de uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd door de nederlandstalige wikimedia projecten met meer dan 100 actieve gebruikers. (Die laatste toevoeging is wat discutabel, maar voorkomt dat een wikimedia project met een of twee gebruikers een benoeming blokkeert).

Andere suggestie: Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van 2-5 jaar. (Vijf jaar lijkt me voor een stichting normaal, maar nu is 2 jaar voor wiki al lang.)

TeunSpaans 28 mrt 2005 12:18 (UTC)