Communicatieplan 2024

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Communicatieplan 2024: Stap 1 in de uitvoering van de communicatiestrategie

Goedgekeurd door het bestuur op 8 februari 2024

Beschikbare middelen

Begroting 2024 uren geld toelichting
Duurzame financiering (donateurs en fondsen) 500 € 20.000 Op verzoek bestuur beschikbaar voor extra impuls communicatie en fondsenwerving
Uitvoeren communicatiestrategie 110
Website, social media, nieuwsbrief etc. 732 € 25.000 kosten servers, software voor nieuwsbrief, CRM etc
Communicatie tbv projecten en activiteiten p.m. p.m

Er zijn  drie onderwerpen geïdentificeerd die in 2024 met prioriteit zullen worden opgepakt..

 1. Ontwikkeling D.I.Y. pakket donateurswerving - € 7.500
 2. Ontwikkeling langlopende campagne over de relatie tussen WMNL en inhoud Wikipedia/Commons - € 7.500
 3. In kaart brengen prioritaire doelgroepen en media - € 5.000

De financiering zal vooral nodig zijn om externe expertise/capaciteit in te huren. We willen geen (grote) bureaus benaderen voor deze opdrachten. We denken voor opdracht  1 en 2 aan één- of tweepitters. (zie voor meer informatie de slotparagrafen van de notitie).

Activiteiten

Ontwikkeling D.I.Y. pakket donateurswerving

De afgelopen jaren heeft WMNL een aantal keren extern advies gevraagd over de ontwikkeling van sponsoring en donateurswerving. Met zeer beperkt succes. Wij (het kantoor) hebben weinig vertrouwen in het laten ontwikkelen van weer een campagne door weer een adviseur, die maar ten dele begrijpt hoe de Wikimediawereld in elkaar zit.  

Wij hebben behoefte aan concrete  instrumenten en tips over hoe wij zelf laagdrempelig een impuls kunnen geven aan onze donateurswerving.

Wat:

 • Ontwikkeling van een virtuele toolbox ter vergroting van de zelfredzaamheid van WMNL als het gaat om donateurswerving. Te denken is aan templates waarmee vrij simpel  kleine (seizoens/thematische) donateurscampagnes kunnen worden ontwikkeld  +  ontwikkeling van verschillende technische mogelijkheden om makkelijk te doneren (QR code, sms.....)
 • Eventueel (indien de middelen het toelaten) nadere mapping van kanalen en media die gebruikt worden door groepen die in de  eerdere verkenning als kansrijk zijn geïdentificeerd:  biblebelt,  mannen.....

Gewenste investering: €7.500.

Ontwikkeling langlopende campagne over de relatie tussen WMNL en inhoud Wikipedia/Commons

WMNL communiceert  tot nu toe vooral over activiteiten en minder over bereikte (inhoudelijke) resultaten. Meer aandacht voor inhoud op Commons of Wikipedia die door WMNL activiteiten tot stand is gekomen, spreekt mogelijk aan bij een breder publiek. Het geeft ook de mogelijkheid om inzichtelijk te maken hoe WMNL concreet bijdraagt aan Wikipedia.

Wij willen onze capaciteit vergroten om te communiceren over hoe WMNL bijdraagt aan de inhoud. We zien dit als een belangrijk element in het werven van nieuwe vrijwilligers en donateurs.

Wat

 • Ontwikkelen van formats en templates om via social media + internet aandacht te vestigen op aansprekende inhoud die gegenereerd is dankzij activiteiten van WMNL: beeldmateriaal, nieuwe artikelen, datasets, apps...  Dit koppelen  aan een oproep om zelf ook actief te worden als bewerker of te doneren
 • Indien nodig verdere ontwikkeling van (delen van) de website om de functie als landingspagina te optimaliseren.  

Investering: €7.500.

In kaart brengen prioritaire doelgroepen en media  

Succesvolle implementatie van de communicatiestrategie vereist kennis van de belangrijkste doelgroepen, en van de media/kanalen die de doelgroepen gebruiken.

Het gaat dan met name om de groepen

 • Wiki Goes Caribbean: Caribisch Nederlandse en Surinaamse gemeenschap
 • Gender gap: vrouwen

Deze kennis ontbreekt nog. Als wij in jaar 2 van de communicatiestrategie gericht willen inzetten op activering van deze doelgroepen, hebben we deze kennis nodig.

Wat:

 • Deskstudie naar interessante statistische gegevens (leeftijdsopbouw, opleiding, woonplaats...) van de prioritaire doelgroepen, relevant opinieonderzoek, kanalen en media die door de doelgroep veel worden gebruikt,  belangrijke organisaties, influencers.
 • Eventueel aangevuld met interviews.

Investering: €5.000

Hoe verder

We willen geen (grote) bureaus benaderen voor deze opdrachten. We denken voor opdracht  1 en 2 aan één- of tweepitters.  Om geschikte kandidaten te vinden, gaan we een beroep doen op ons netwerk van (oud-)bestuurders, samenwerkingspartners en vrijwilligers.  We gaan hen vragen of ze mensen kennen die een of meer van deze klussen zouden kunnen klaren.  

Omdat het bij de definitieve opdrachtverlening zal gaan om opdrachten >€5000, is goedkeuring van twee bestuursleden vereist.