Data over levende personen op Wikidata en Wikipedia/archief

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Archief discussie over formulering vragen

(aangepaste versie na discussie)

Vraag 1: Op Wikidata en op Wikipedia, en in mindere mate ook op Wikimedia Commons, worden data over levende personen verzameld, gestructureerd en wereldwijd beschikbaar gemaakt - ook voor hergebruik. Hieronder is ook informatie die doorgaans als ‘gevoelig’ of ‘zeer persoonlijk’ wordt beschouwd. Al deze informatie is al eerder in verschillende, door de Wikimediagemeenschap betrouwbaar geachte, bronnen gepubliceerd.

De persoonlijke informatie kan:

 • verwerkt zijn in de tekst van encyclopedische artikelen
 • als categorie (trefwoord) aan een artikel zijn toegevoegd
 • zijn opgenomen in een data-item of infobox,
 • gebruikt zijn voor het creëren van een lijst van personen met dezelfde persoonlijke eigenschap.

Is dit binnen nationale en internationale wet- en regelgeving toegestaan?

Commentaar/overleg:

 1. De tekst is dan alleen nog in te zien door een beperkt aantal gebruikers, zoals moderatoren.
 • Ik zou de vragen concreter maken en meer uitsplitsen. Allereerst een splitsing maken tussen Wikipedia en Wikidata en daarna een splitsing tussen biografische artikelen op Wikipedia enerzijds en lijsten en categorieën anderzijds. En dan concreter: Is het toegestaan in biografische artikelen op Wikipedia persoonlijke gegevens te vermelden over in leven zijnde personen? Altijd? Alleen met bronvermelding? Of nimmer? Moet er onderscheid gemaakt worden tussen relevante en niet-relevante persoonlijke gegevens? Mogen er in lijsten en categorieën in leven zijnde personen opgenomen worden als deze lijsten en categorieën gebaseerd zijn op persoonlijke gegevens? Altijd? Alleen met bronvermelding? Of nimmer? M.b.t. Wikidata: is het toegestaan om persoonlijke gegevens van in leven zijnde personen op te nemen in een database die vrij bewerkbaar en vrij raadpleegbaar is? Altijd? Alleen met bronvermelding? Of nimmer? En tot slot de ook in de Kroeg gestelde locatievraag: is het relevant op welke locatie de persoonlijke gegevens zijn opgeslagen en/of worden verwerkt? --Royalty & Nassau Expert (overleg) 30 mei 2020 13:37 (CEST)[reageren]
 • Het antwoord op deze vragen zal afhangen van (inderdaad) de nationale en internationale wetten. Op dit moment gaan we op Commons voor het auteursrecht uit van het land waarin de afbeelding gemaakt is, + de status van de auteursrechten op het werk in de VS. Ervan uitgaande dat dit correct is: In Europa kennen we de het databankrecht: klopt het dat er eerst een creatieve input moet zijn, alvorens iemand (auteurs)rechten kan doen laten gelden over data? En hoe werkt dit in Amerika, als we de redenatie van Commons aanhouden (data moet vrij zijn in land van origine + in de VS)? Ciell (overleg) 30 mei 2020 20:31 (CEST)[reageren]
 • Volgens mij is de aanname in deze vraag (Vraag 1) niet correct: we hebben het hier, zo heb ik ondertussen begrepen (en zie ook de in de toelichting gelinkte discussie in de kroeg), over een bijzondere categorie van persoonsinformatie. Die informatie mag alleen verder verspreidt worden als die al eerder door het onderwerp zelf naar buiten is gebracht. Dus de Volkskrant kan zeggen wat hij wil over de seksuele voorkeuren van Gordon: zolang hij zelf daar geen uitspraken over doet, is het in strijd met de wet om dit op te nemen in de encyclopedie, of Wikidata of Commons, of zelfs de suggestie te wekken dat dit zo zou zijn. Ciell (overleg) 30 mei 2020 20:31 (CEST)[reageren]
  • Is dat zo? Hier werd door Arnoud Engelfriet juist wel aangegeven: Wikipedia valt onder de uitzondering voor journalistieke doeleinden van de AVG, in Nederland uitgewerkt in artikel 43 AVG. In lid 3 van dit artikel staat dat ook het verwerken van bijzondere persoonsgegevens mogelijk is (zonder toestemming dus van de betrokkene) wanneer de vermelding noodzakelijk is voor het journalistieke doel. De definitie van journalistiek is breed genoeg dat ook Wikipedia en haar encyclopedische lemma's eronder valt. Encycloon (overleg) 31 mei 2020 00:28 (CEST)[reageren]
   • Terecht punt Encycloon: Engelfriet zegt dat daar over Wikipedia. Maar we hebben het hier nu over Commons en Wikidata toch? Inderdaad zal het lastig zijn om dit voor ons uit elkaar te trekken, maar het is goed om het eerst Juridisch uit te zoeken voordat we eventueel een beleid gaan bepalen, toch? Ciell (overleg) 31 mei 2020 11:16 (CEST) Ah sorry, de vraag heeft het inderdaad over Wikipedia en Wikidata.... Ik denk echt dat we de drie projecten uit elkaar moeten trekken om dit goed te onderzoeken. Ciell (overleg) 31 mei 2020 11:18 (CEST)[reageren]
    • Je noemde ook de encyclopedie. ;) Maar eens over dat apart behandelen, de grote vraag is hier wat mij betreft ook vooral hoe het zit met doeleinden en noodzakelijkheden bij een project als Wikidata. Encycloon (overleg) 31 mei 2020 19:25 (CEST)[reageren]
     • En toch kan je ze ook weer niet los zien, want een categorie op Commons toont een heleboel gegevens uit Wikidata, bij het zoeken naar een afbeelding wordt gebruik gemaakt van Q-id's uit Wikidata, Wikidata toont vaak een foto van een persoon en Wikidata linkt (interwikilinks) alle artikelen over hetzelfde onderwerp (dezelfde persoon) aan elkaar. Stel dat in het Nederlandse artikel over Gordon staat dat hij geen bepaalde seksuele voorkeur heeft, dan kan dat lezer dat misschien toch vinden in Wikidata, in het Engelse, Franse of Duitse artikel (of wellicht een artikel in een taal die niet primair onder de AVG valt (ik weet het, het gaat dan nog om de gegevens van een EU-onderdaan). Of wellicht bevat Commons een of meer foto's waaruit toch duidelijk valt op te maken dat Gordon niet vies zou zijn van mannen.Wat wel werd aangestipt, maar ik in het bovenstaande niet terug zie: maakt het nog uit of het persoonsgegevens zijn of bijzondere persoonsgegevens? Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 2 jun 2020 13:57 (CEST)[reageren]

Vraag 2: Als het is toegestaan, is er dan - op basis van b.v. jurisprudentie of lopende politieke en maatschappelijke discussies - reden om te verwachten dat het op deze manier verzamelen en beschikbaar maken van persoonlijke data in de nabije toekomst aan aanvullende regels zal worden gebonden?

Commentaar/overleg:

Vraag 3: Is het op deze manier systematisch verzamelen, structureren en beschikbaar maken van (persoonlijke) informatie over levende personen op Wikipedia en Wikidata in overeenstemming met de Terms of Use voor de Wikimedia-sites en ander relevant richtinggevend beleid van de Wikimedia Foundation?

Commentaar/overleg:

Vraag 4: Is op basis van bestaande inzichten en ervaring in te schatten of het systematisch verzamelen, structureren en permanent beschikbaar maken van persoonlijke data (die op zich al wel openbaar waren) kan leiden tot nadelige gevolgen voor betrokken personen? Is aan te geven welke data in die zin het meest risicovol zijn?

Commentaar/overleg:

Vraag 5: Ziet u in zijn algemeenheid een noodzaak om het beleid inzake omgaan met persoonlijke data op Wikipedia, Wikidata of Wikimedia Commons aan te passen?

Commentaar/overleg:

Vraag 6: Wilt u de Wikimedia-gemeenschap vanuit uw expertise en ervaring een advies meegeven over het omgaan met persoonlijke data op Wikipedia, Wikidata of Wikimedia Commons?

 • Het verdient de aanbeveling om 'de Wikimediagemeenchap' hier op te splitsen: de adviezen zullen verschillen per specifieke gemeenschap (bv nl:wiki, en:wiki en Wikidata). Waar nl:wiki bestaat uit Nederlandstalige medewerkers, gaat het bij Wikidata nadrukkelijke om de gehele, internationale gemeenschap. Ecritures (overleg) 26 mei 2020 14:29 (CEST)[reageren]

Commentaar/overleg: