Herziening Beleid Vriendelijke Ruimtes 2021/Terugkoppeling op commentaar

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op deze pagina geven we terugkoppeling op de input die is geleverd op de overlegpagina van het concept document. Het uitgebreide en grondige commentaar van Theo Oppewal is al eerder met hem doorgenomen en grotendeels verwerkt.

Categorie Sectie, status en verwijzing Wie? Link(s) overlegpagina
Seksueel getint taalgebruik, of het delen van seksueel getinte video, audio of afbeeldingen kan relevant zijn, afhankelijk van het onderwerp 3. Ongewenst gedrag, toelichting

Dit was een goed punt. We hebben een toelichting gemaakt om dit duidelijk te maken.

  • Hannolans
  • Preutsheid
Grenzen BVR 4. Toepassing en geldigheid

5.4 Overige maatregelen

WMNL bespreekt het BVR met partners. Als er geen overeenkomst wordt bereikt over dat het BVR ook bij hen geldt, trekt WMNL zich terug uit de organisatie.

Zaken die zich buiten WMNL afspelen invloed kunnen hebben op (preventief) handelen en aanspreken van deelnemers.

  • Elly
  • Spinster
Wat zijn de grenzen van de blokkade? 5.4 Overige maatregelen

Hier wordt niet gezegd dat je niet per se kunt komen als je ergens een blok hebt. Alleen dat je van tevoren benaderd kunt worden. Wel houden we ons aan de sancties vanuit de WMF (sectie 5.5 mbt global block, global ban of event ban).

  • Remko de Keijzer
  • RonnieV
  • The Banner
Overdefiniëren en open deuren Meerdere secties. Om dicht bij de UCoC te blijven hebben we dit commentaar niet overgenomen. Daarbij is het belangrijk om zaken expliciet te benoemen, omdat deze niet voor iedereen een open deur zijn, of om hiernaar te kunnen verwijzen bij escalatie.
  • Marrakech
Respecteren van standpunten hoort ook bij drinken en eten deel uit van het sociaal gebeuren. Dit is zeker waar! Dit voegen we toe aan een document over het organiseren van bijeenkomsten, maar het is te veel detail om aan het BVR toe te voegen.
  • Hannolans