Lobby en public affairs

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wikimedia Nederland zet zich waar nodig in als pleitbezorger voor vrije kennis, onder meer door:

 • Het geven van voorlichting over het thema vrije kennis in het algemeen en de Wikimediaprojecten in het bijzonder. Aandacht vragen voor bedreigingen en kansen van vrije kennis, waar mogelijk in samenwerking met andere (Wikimedia) organisaties.
 • Participatie in de EU Free Knowledge Advocacy Group (FKAGEU) en ondersteuning van de groep bij de uitvoering van het werkprogramma.

EU harmonisatie van auteursrechtaspecten

Sinds 2016 werkt de EU aan de harmonisatie van auteursrechtaspecten door middel van het doorvoeren van wijzigingen op en het in leven roepen van nieuwe wetgeving rondom dit thema. Men probeert hiermee de auteursrechtenwetten beter af te stemmen op de digitalisatie van en toegang tot informatie via het internet. Verschillende (voorgestelde) wetten die hierbij de revu passeren zijn:

 • DSM, Directive on Copyright in the Digital Single Market, EU richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt: de nieuwe Europese auteursrechtenwet die in juni 2019 is aangenomen
  • CDSM; hoe wordt de nieuwe auteursrechtrichtlijn omgezet in nationaal recht in de lidstaten?
 • DSA, Digital Services Act; hoe kan inhoud op het internet op verschillende platforms, waaronder Wikipedia, worden beheerd?
 • TERREG, Regulation on preventing the dissemination of terrorism content online, EU verordening ter voorkoming van de verspreiding van online terroristische inhoud; Hoe moet online-inhoud van terroristen worden herkend en behandeld?
 • Data Governance Act; open overheidsgegevens, gegevensaltruïsme, business to business-gegevens, datahubs
 • DMA, Digital Markets Act; Wanneer is een onlinedienst een monopolie? Moeten er extra regels komen voor dergelijke diensten?
 • E-Evidence & Europol-verordeningen; Hoe kan een rechter in het ene land gebruikersinformatie opvragen bij een onlinedienst in een ander land?
 • Desinformatie; fact-checking, betrouwbare bronnen, instrumenten voor moderatie, reclame voor "nepnieuws"
 • AI/ML; aansprakelijkheid voor AI-systemen, intellectuele-eigendomsrechten op door AI geproduceerde inhoud, open source voor AI-systemen
 • ePrivacy/GDPR; privacy van gebruikers, toevertrouwd aan EDRi. (De Europese GDPR is in het Nederlands gevat binnen de AVG-wetgeving.)

Activiteiten