Movement Strategy/archief 2017

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


2017 Movement Strategy

In 2017 heeft de Wikimedia Foundation het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een nieuwe meerjarenstrategie voor de Wikimedia-beweging. Meer informatie over dit proces is te vinden op Meta.

Individuele bewerkers en organisaties binnen de internationale beweging, zoals chapters, krijgen de kans om in alle fasen van het proces ideeën te opperen en commentaar te leveren.

 • Op deze pagina houden we je op de hoogte van activiteiten die Wikimedia Nederland organiseert in het kader van de ontwikkeling van de Movement Strategy.
 • WMF heeft voor een coördinator aangesteld die de discussies binnen de Nederlandstalige gemeenschap gaat ondersteunen. Dat is SPQRobin. Op de Nederlandstalige Wikipedia heeft hij een projectpagina aangemaakt waar iedereen kan meediscussiëren.

Tweede ronde

Resultaten discussie middag 27 mei

Op 27 mei werd bij Wikimedia Nederland gediscussieerd in het kader van de tweede ronde van de totstandkoming van de meerjarenstrategie. Het ging erom nadere invulling te geven aan de 5 thema's die uit de wereldwijde discussie in de eerste ronde naar voren zijn gekomen. Ook was de vraag om binnen de vijf thema's prioriteiten te stellen.

Hieronder de resultaten van de discussie in Utrecht. De resultaten zijn inmiddels toegevoegd op Meta.

1. De meest gerespecteerde bron van kennis

Tegen 2030 zullen Wikimedia-projecten gezien worden als de meest vertrouwde, hoogkwalitatieve, neutrale en relevante bron van vrije kennis in de wereld. We zullen de nauwkeurigheid en controleerbaarheid van onze inhoud bewaren door secundaire bronnen van hoge kwaliteit te integreren en door het bestaan van betrouwbare bronnen in de maatschappij te ondersteunen. We zullen het algemeen begrip verbeteren van de processen die Wikimedia betrouwbaar maken, en we zullen experts uitnodigen om mee te doen en hun kennis te delen. We zullen de meest relevante informatie verschaffen aan mensen waar en wanneer ze die nodig hebben. We zullen de beschikbare kennis uitbreiden en tegelijk onze standaarden voor controleerbare, neutrale en omvattende kennis hooghouden.

 1. Welke impact zouden we hebben op de wereld als we dit thema volgen?
  • Door het beschikbaar maken van betrouwbare, neutrale en relevante kennis ondersteunen we individuen om zichzelf te ontwikkelen en weloverwogen keuzes te maken. We komen daardoor onvermijdelijk ook in aanvaring met autoriteiten.
 2. Hoe belangrijk is dit thema in verhouding tot de vier andere thema's? Waarom?
  • Dit thema is voor ons het fundament voor alle andere thema’s. De Wikimedia-projecten zijn zo sterk als de kwaliteit van de informatie die wordt geboden, en onze reputatie voor betrouwbaarheid.
  • Als we echt een wereldwijde beweging willen zijn, dan zullen we criteria voor betrouwbaarheid en kwaliteit moeten formuleren die relevant zijn voor vormen van kennis die we momenteel maar beperkt bestrijken (zoals ‘oral history’, traditionele en niet-academische kennissystemen).
 3. Focus vereist opofferingen. Als we op dit gebied meer inspanningen doen in de volgende 15 jaar, is er iets dat we vandaag doen dat we zouden moeten stopzetten?
  • Als we hoge eisen stellen aan de kwaliteit en de relevantie van geboden informatie, dan moeten we ook Wikimedia-projecten tegen het licht houden en besluiten of ze gehandhaafd moeten/kunnen worden of niet
 4. Wat is verder belangrijk om aan dit thema toe te voegen om het sterker te maken?
  • Eisen stellen aan de kwaliteit van inhoud kan betekenen dat er ook eisen moeten worden gesteld aan de kwaliteit van bijdragers.
  • Kennis moet niet gelijk worden gesteld met een Wikipedia-artikel en bijdragers niet met schrijvers.
  • Betrouwbare, verifieerbare data zijn onmisbare bouwstenen voor onze projecten.
  • Terugzoekbaarheid en presentatie zijn essentieel in het beschikbaar stellen van kennis.
 5. Wie anders zal op dit gebied actief zijn en hoe kunnen we met hen samenwerken?

2. Gezonde, inclusieve gemeenschappen

Tegen 2030 zal de Wikimedia-vrijwilligerscultuur aangenaam, voldoening gevend en inclusief zijn voor zowel bestaande bijdragers als nieuwkomers. We zullen nieuwe vrijwilligers verwelkomen tot onze beweging en hen begeleiden om te verzekeren dat ze een aangename ervaring hebben en betrokken blijven in de projecten. Mensen van elke achtergrond zullen zich opgenomen voelen in een ecosysteem van unieke groepen en organisaties die de connecties met elkaar verdiepen. Als resultaat zal onze beweging groeien, zowel in grootte als in karakter, doordat onze projecten bloeien dankzij een gezonde gemeenschap die we samen onderhouden.

 1. Welke impact zouden we hebben op de wereld als we dit thema volgen?
 2. Hoe belangrijk is dit thema in verhouding tot de vier andere thema's? Waarom?
  • Wij vinden dit thema voorwaardenscheppend voor de andere thema’s. In onze prioriteitstelling staat het op 2.
  • Een gezonde, dynamische gemeenschap is essentieel om neutraliteit te handhaven.
 3. Focus vereist opofferingen. Als we op dit gebied meer inspanningen doen in de volgende 15 jaar, is er iets dat we vandaag doen dat we zouden moeten stopzetten?
 4.  Wat is verder belangrijk om aan dit thema toe te voegen om het sterker te maken?
  • Gemeenschappen moeten ook openstaan voor ‘professionele’ bewerkers, i.e. medewerkers van b.v. GLAM-instellingen die bijdragen aan de Wikimedia-projecten (en zich daarbij strikt aan de regels houden).
 5. Wie anders zal op dit gebied actief zijn en hoe kunnen we met hen samenwerken?
  • We moeten meer samenwerken met kennis- en GLAMinstellingen en hun medewerkers binnen de gemeenschap brengen

3. Een echt mondiale beweging

De Wikimedia-beweging zal onze aandacht richten naar de plaatsen in de wereld die onderbediend werden tijdens de eerste 15 jaar van ons bestaan. We zullen mensen bewust maken van Wikimedia en het nuttiger maken voor mensen. We zullen barrières bij toegang tot kennis overwinnen zodat meer mensen vrij kunnen delen op de Wikimedia-projecten. We zullen gemeenschappen in onderbediende delen van de wereld ondersteunen en ruimte maken voor nieuwe vormen van bijdrages en referenties die beantwoorden aan wereldwijde kennistradities. Tegen 2030 zijn we een écht mondiale beweging.

 1. Welke impact zouden we hebben op de wereld als we dit thema volgen?
 2. Hoe belangrijk is dit thema in verhouding tot de vier andere thema's? Waarom?
  • Dit thema staat bij ons op 3.
 3. Focus vereist opofferingen. Als we op dit gebied meer inspanningen doen in de volgende 15 jaar, is er iets dat we vandaag doen dat we zouden moeten stopzetten?
 4.  Wat is verder belangrijk om aan dit thema toe te voegen om het sterker te maken?
  • Echte globalisering vereist de bereidheid om te investeren in ontwikkeling van locale Wikimedia-organisaties. Deze zullen zich met name inzetten voor GLAM en educatieprogramma’s in hun land, omdat dit niet centraal (vanuit WMF) kan worden gestuurd,
  • Het vereist dat we niet alleen Engels gebruiken als offciele werktaal van de beweging omdat dit mensen buitensluit.
 5. Wie anders zal op dit gebied actief zijn en hoe kunnen we met hen samenwerken?

4. Samenwerken in het ecosysteem van kennis

Tegen 2030 zal de Wikimedia-beweging de kwaliteit, diversiteit en globale beschikbaarheid van vrije kennis dramatisch verbeterd hebben door samen te werken met verscheidene instellingen en organisaties die meebouwen aan vrije kennis voor iedereen. Inhoud, technologie en gemeenschappen van Wikimedia zullen ingebed zijn in formeel en informeel leren doorheen de wereld, in partnerschap met 's werelds leidinggevende instellingen van het onderwijs, de kunsten, entertainment, de burgermaatschappij, de overheid, wetenschap en technologie. Via strategische partnerschappen doorheen onze beweging zullen we bouwen aan een diverse nieuwe generatie kennisverschaffers en -zoekers die bouwen aan en zorgen voor een groeiende collectie vrij beschikbare kennis. We maken van Wikimedia in integraal deel van een globaal ecosysteem van kennis.

 1. Welke impact zouden we hebben op de wereld als we dit thema volgen?
  • Door samenwerking met instellingen (b.v. GLAM of educatie) wordt de Wikimedia mission professioneel breed verankerd.
 2. Hoe belangrijk is dit thema in verhouding tot de vier andere thema's? Waarom?
  • Bij ons stond dit thema op 4. Wij zien het deels als een onderdeel van gemeenschap, en deels ook als een aanvulling op de kennis/kunde die in de gemeenschap aanwezig is. Ook is samenwerking met kennis partners een onderdeel van thema 4: de meest gerespecteerde bron van kennis.
  • Dit soort (institutionele) samenwerking is een van de laatste fasen (maturity of de fase van de volwassenheid) in de groei/ontwikkeling van een organisatie.
 3.  Focus vereist opofferingen. Als we op dit gebied meer inspanningen doen in de volgende 15 jaar, is er iets dat we vandaag doen dat we zouden moeten stopzetten?
 4. Wat is verder belangrijk om aan dit thema toe te voegen om het sterker te maken?
 5. Wie anders zal op dit gebied actief zijn en hoe kunnen we met hen samenwerken?

 5. Het technologische tijdperk

Tegen 2030 zal de Wikimedia-beweging samenwerken met leermachines om onze vrijwilligers te helpen veel creatiever en productiever te zijn. We zullen voorspelling en ontwerp gebruiken om kennis eenvoudig toegankelijk te maken en eenvoudig te gebruiken met vernieuwende, vermenselijkte, intelligente interfaces. Vrijwilligers zullen samenwerken met machinevertalers om de kwaliteit en kwantiteit van inhoud te verdiepen naar meer talen – op een verhoogd tempo en schaal. We zullen kennis verschaffen met gestructureerde en interactieve formaten die de manier waarop mensen leren en bijdragen versterken en weerspiegelen — verder dan de browser, de app en het encyclopedisch formaat. We zullen technologische innovatie omarmen als de meest haalbare weg om onze visie te bereiken.

 1. Welke impact zouden we hebben op de wereld als we dit thema volgen?
 2. Hoe belangrijk is dit thema in verhouding tot de vier andere thema's? Waarom?
  • Wij vinden dit thema het minst belangrijk. Het staat op 5. Voor het groeien en bloeien van de Wikimedia-gemeenschap en de Wikimedia-projecten zijn een gezonde gemeenschap en hoge kwaliteit inhoud belangrijker. Voor het vervullen van onze missie zijn samenwerking en globalisering belangrijker. Wikimedia moet inspelen op/aansluiten bij veranderingen in de technologische omgeving en veranderende eisen en veranderend gedrag van gebruikers. Technologische vernieuwing perse is geen doel. Daarnaast zien we een risico dat vrijwilligers afhaken als ‘machines’ te veel taken gaan overnemen.
 3. Focus vereist opofferingen. Als we op dit gebied meer inspanningen doen in de volgende 15 jaar, is er iets dat we vandaag doen dat we zouden moeten stopzetten?
 4. Wat is verder belangrijk om aan dit thema toe te voegen om het sterker te maken?
 5. Wie anders zal op dit gebied actief zijn en hoe kunnen we met hen samenwerken?

27 mei - WMNL Discussie middag over tweede ronde strategie

Het kernteam en de werkgroepen voor het Wikimedia-bewegingsstrategieproces hebben de meer dan 1800 thematische stellingen nagekeken die ze vanuit de eerste discussieronde hebben ontvangen. Ze hebben 5 thema's geïdentificeerd die consistent opdoken doorheen de gesprekken - elk met hun eigen reeks subthema's. Dit zijn niet de definitieve thema's, het is slechts een eerste werkversie.

Hier volgen de vijf thema's; elk ervan heeft een pagina met informatie over het thema en met de discussie van dat thema:

U bent van harte uitgenodigd om als Nederlandstalige gemeenschap van de beweging mee te doen aan de discussies die over deze 5 thema's plaatsvinden. Deze discussieronde zal plaatsvinden tot 12 juni. De mening van iedereen is belangrijk, en is meer dan welkom. Wat is onze strategie voor 2030? Welke impact willen we in deze thema's als beweging hebben? Wat vindt u dat we wel of niet moeten doen? Neem een kijkje op de pagina's en geef uw mening! Op het portaal van de bewegingsstrategie op Meta-Wiki kunt u meer informatie vinden over elk van deze thema's en over het bredere strategieproces.

Op 27 mei organiseert Wikimedia Nederland een discussiemiddag over deze vijf mogelijke kernthema's. Iedereen is van harte welkom. Aanmelden kan hier.

Eerste ronde

WMNL Discussiebijeenkomst 18 maart

Op 18 maart was er een eerste discussiebijeenkomst over de Movement Strategy.Daar is gepraat over hoe de Wikimedia-beweging er over 15 jaar uit zou moeten zien en welke obstakels en valkuilen er te verwachten zouden kunnen zijn. Dat leidde tot deze eerste voorlopig lijst van thema's die in de Movement Strategy aan de orde zouden kunnen komen.

English summary on Meta


Technische/software verbeteringen

 • deelnemen/bijdragen van kennis wordt makkelijker en de gebruikersvriendelijkheid hoger
 • WP reageert sneller op relevante technologische ontwikkelingen, het platform is geredesigned.
 • Proces van contentdonatie is vereenvoudigd, zodat zelfs vanaf mobiel upload van beeld en toevoegen van metadata simpel is
 • Automatische vertaling (machine translation) werkt goed/uitstekend.

obstakels en valkuilen:

ontbrekende techniek, gemeenschap huiverig voor grote veranderingen

Gemeenschap: groei en bloei

 • De gemeenschap is constructief en verwelkomend. De sociale interactie tussen bewerkers wordt door goede ‘facebook-achtige’ software ondersteund.
 • De gemeenschap is (wereldwijd) groot en divers genoeg om alle types kennis en alle kennisvelden te kunnen bestrijken
 • De noodzaak tot groei en diversificering van de gemeenschap is geaccepteerd.
 • Voor bewerkers zijn effectieve trainings- en opleidingsprogramma’s beschikbaar, die mogelijk deels ook verplicht zijn.

obstakels en valkuilen:

 • behoudendheid, afwerende en gesloten cultuur.


Meer inhoud/bronnen beschikbaar voor gebruik in Wikimedia-projecten

 • Wereldwijd is er een verruiming van het auteursrecht zodat meer informatie in het publieke domein komt. Het gebruik van CC-licenties wordt algemeen gangbaar.
 • Meer informatie is beschikbaar in machine readable format
 • Alle werken in het publieke domein zijn opgenomen in een Wikimedia-project.
 • Alle databases zijn gesynchroniseerd/gekoppeld met Wikidata,
 • Bijdragen aan Wikipedia wordt logisch, het corrigeren van fouten tweede natuur.

obstakels en valkuilen:

behoudendheid bij eigenaren kennis/content/data. Commerciële belangen. Terughoudendheid overheid.


Inhoud en betrouwbaarheid van Wikipedia en andere projecten

 • Wikipedia beslaat wereldwijd het totale kennisveld.
 • Wikipedia blijft betrouwbare en neutrale informatie geven en is niet activistisch.

obstakels en valkuilen:

 participatie, diversiteit van de gemeenschap. Fake news: neutraliteit en verifieerbaarheid staan onder druk. Tegenwerking overheid en commerciële sector.


Wikipedia geintegreerd in het onderwijs

 • Wikipedia wordt overal gebruikt in het onderwijs gebruikt als kennisbron.
 • Bijdragen aan Wikipedia is onderdeel van het curriculum

obstakels en valkuilen:

 • onderwijs verstard, leidt op tot consument van kennis en niet tot producent, slechte reputatie wikipedia bij docenten.


Globalisering van de projecten en de gemeenschap

 • Wikipedia heeft actieve en grote gemeenschappen in Afrika, Midden Oosten en Verre Oosten, Latijns-Amerika.
 • De twintig grootste wereldtalen hebben een volwaardige eigen WP ter grootte van de huidige Engelstalige WP.

obstakels en valkuilen:

 • onderwijs in de betreffende talen/regio’s, beschikbaarheid van voldoende vrije tijd om Wikipedia te kunnen bewerken vrijheid van meningsuiting, internettoegang.

Uitgebreid verslag

Oproep kandidaten werkgroepen


Internationale Wikimedia Strategie: oproep deelname aan werkgroepen

Vorig jaar is er online en tijdens bijeenkomsten gediscussieerd over de strategische koers van de wereldwijde Wikimedia-beweging richting 2030. Eerste resultaat was het formuleren van een 'strategic direction'. De Wikimedia Foundation heeft nu een proces gestart om deze strategic direction uit te werken tot meer concrete doelen en acties.

Daarvoor zijn negen werkgroepen in het leven geroepen die zich gaan bezighouden met de thema's Roles & Responsibilities, Revenue Streams, Resource Allocation, Partnerships, Diversity, Capacity Building, Community Health, Product & Technology, Advocacy.

WMF heeft een oproep geplaatst voor mensen die in één van de werkgroepen willen meedoen. Aanmelden kan tot 25 juni. Op Meta is er meer informatie te vinden over het strategieproces, de negen werkgroepen en aanmelding voor een van de werkgroepen.

Wikimedia Nederland heeft niet het recht op een x aantal vertegenwoordigers in de werkgroepen. Het is ook niet zo dat WMNL als organisatie mensen kan nomineren of een bepaalde kandidaat formeel kan steunen. Wikimedianen zijn lid van een werkgroep op persoonlijke titel, zonder last en ruggespraak.

WMF dringt aan om kandidaatstelling voor de werkgroepen binnen chapters te coördineren.

Om dat te ondersteunen hebben we deze pagina aangemaakt. Hier kunnen Wikimedianen als zij dat willen hun kandidatuur voor een bepaalde werkgroep melden en -nogmaals: alleen als zij dat willen- met elkaar overleggen of het strategisch verstandig is als b.v. 5 Nederlanders zich voor dezelfde groep aanmelden.

WERKGROEPEN

naam kandidaat en eventueel motivatie

naam kandidaat en eventueel motivatie

naam kandidaat en eventueel motivatie

naam kandidaat en eventueel motivatie

naam kandidaat en eventueel motivatie

naam kandidaat en eventueel motivatie

naam kandidaat en eventueel motivatie

naam kandidaat en eventueel motivatie

naam kandidaat en eventueel motivatie