Movement Strategy

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

(Archief van deze pagina)

Kennis is van ons allemaal - WMF 2017

In 2017 is er op initiatief van de Wikimedia Foundation (WMF) begonnen met het ontwikkelen van een strategie voor de Wikimediabeweging. Deze strategie heeft het jaar 2030 als tijdshorizon en moet antwoord geven op een aantal vragen betreffende taken, rol en positie van de Wikimediabeweging.

De aanleiding voor het starten van dit proces waren ontwikkelingen in technologie (b.v. groei van ‘mobile’, AI etc ) en wereldwijde maatschappelijke ontwikkelingen (groei van wereldbevolking met name in Afrika, andere manieren om kennis te verzamelen en te waarderen, fake-news....). Daarnaast werd duidelijk dat de kennis die door de Wikimediaprojecten beschikbaar wordt gemaakt met name betrekking had op – en werd gepresenteerd door de lens van – de westerse samenleving. Ook was er behoefte aan meer efficiënte en democratische manieren van discussie en besluitvorming binnen de Wikimediabeweging.

Een zeer breed en open proces, waar alle geledingen van de Wikimedia-beweging en onze belangrijkste samenwerkingspartners aan konden bijdragen, resulteerde in oktober 2017 in de Strategic Direction: een kader voor de Movement Strategy 2030.

In de Strategic Direction zijn 10 aanbevelingen geformuleerd. In het najaar van 2020 wordt gekeken hoe deze omgezet kunnen worden naar beleid, en hoe deze geïmplementeerd kunnen worden. De gemeenschappen wordt gevraagd om te kijken welke aanbevelingen voor hun prioriteit hebben, en vervolgens vanaf november 2020 deel te nemen aan de internationale ('global') discussies over de implementatie van deze aanbevelingen om zo te zorgen dat ook de mening van deze gemeenschap gehoord wordt.

De 10 aanbevelingen

Na alle input in het voorjaar van 2020, zijn de voorgaande 13 aanbevelingen teruggebracht naar de onderstaande 10.

  1. Verhogen van de duurzaamheid van onze beweging
  2. Investeren in de ontwikkeling van vaardigheden en leiderschap
  3. Verbeteren gebruikerservaring
  4. Het beheren van interne kennis
  5. Zorgen voor veiligheid en inclusie
  6. Onderwerpen voor impact identificeren
  7. Zorgen voor gelijkwaardigheid in besluitvorming
  8. Innoveren op het gebied van vrije kennis
  9. Coördineren tussen verschillende belanghebbenden
  10. Evalueren, herhalen en aanpassen

Gevolgen en initiatieven

Vanuit de verschillende strategische aanbevelingen komen meerdere veranderingen in de Wikimedia-beweging. De laatste maanden is er al een en ander gezegd over de universele gedragscode, maar er wordt ook gesproken over een 'Global Council', en over lokale 'hubs', die bijvoorbeeld zouden kunnen zorgen voor het beheer op een lager dan een wereldwijd beheer van regels, geld en samenwerkingen.

Voor een duidelijker beeld over mogelijke gevolgen van de aanbevelingen, heeft de Foundation een lijst met initiatieven opgesteld. In deze lijst zijn een kleine 50 initiatieven genoemd die voort kunnen komen uit de tien aanbevelingen. Het zou daarnaast ook zo kunnen zijn dat je niet een aanbeveling, maar een initiatief erg belangrijk vindt. Geef dit dan ook aan.

Eerder al relevant gevonden door de Wiki-gemeenschap: culturele veranderingen en innoveren voor vrije kennis

De meeste opmerkingen in De Kroeg hadden betrekking op twee aanbevelingen:

Op deze pagina meer informatie over deze aanbevelingen, een vertaling in het Nederlands en achtergrondinformatie met betrekking tot inclusie en diversiteit op de Nederlandstalige Wikipedia.

Graag horen we van leden van de Wiki-gemeenschap hoe ze daar nu in staan, en hoe zij bijvoorbeeld tegen de voorgestelde initiatieven aankijken. Zijn die voldoende, springt er een uit, of mist er juist nog een ander initiatief?

Relevant voor Wikimedia Nederland: besluitvorming en organisatiestructuren binnen de Wikimedia-beweging

De Movement Strategy doet ook aanbevelingen voor de toekomstige besluitvorming- en organisatiestructuur binnen de beweging. Voor Wikimedia Nederland als chapter is dit zeker relevant.

Welke andere aanbevelingen vinden de leden van WMNL relevant voor de Vereniging?

Meepraten of commentaar leveren?

Dat kan in het Engels op de Strategie-pagina's op Meta en in het Nederlands op de de overlegpagina op deze wiki tot en met 1 november

Leden van de vereniging en leden van de Nederlandse Wiki-gemeenschap zijn uitgenodigd om op zaterdag 31 oktober aan te sluiten bij een Zoom-sessie, waarin de aanbevelingen zullen worden toegelicht, en er ruimte is om van gedachten te wisselen met andere Wikimedianen, leden en verschillende bestuursleden.

De samenvatting van de discussies zullen we wederom delen met de organisatoren van het Strategie proces.