Nieuwsbrief/102

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Samenwerking met Wikimedia Indonesia

Wij werken al een aantal jaren samen met de collega’s van Wikimedia Indonesia, b.v. rond de Ki Hadjar Dewantara collectie en tijdens de Maand van de Geschiedenis 2020. Dit jaar bouwen we deze samenwerking verder uit. Op 22 mei waren WMNL bestuurslid Lizzy Jongma en directeur Sandra Rientjes te gast in de talkshow van Wikimedia Indonesia om te praten over de voordelen van samenwerking tussen erfgoedinstellingen en de Wikimedia-projecten. Op 25 mei maakten medewerkers van Wikimedia Indonesia tijdens een Zoom-bijeenkomst kennis met een aantal Nederlandse musea, bibliotheken en archieven. Deze instellingen beheren historische collecties die voor Indonesische Wikimedianen heel interessant zijn.

Arctic Knot Conference

Op 24-25 juni organiseert Wikimedia Noorwegen de ‘Arctic Knot’. De online conferentie gaat over de toekomst van inheemse en ondervertegenwoordigde talen en hun aanwezigheid en gebruik op de Wikimedia-projecten. Artic Knot biedt ruimte en focus aan inheemse en ondervertegenwoordigde taalgemeenschappen om met elkaar in contact te komen, van elkaar te leren, en samen te werken. Meer info: https://meta.wikimedia.org/wiki/Arctic_Knot_Conference_2021

Fysieke bijeenkomsten Wikimedia

Heel voorzichtig maken we weer plannen voor ‘echte’ bijeenkomsten in de tweede helft van 2021: een Wikimeet in augustus en de Wikicon in november. Allemaal onder voorbehoud dat het weer kan en mag. Lees er meer over op de verenigingswiki.

Wikimedians in Residence gaan de zichtbaarheid van mediakunst op Wikipedia vergroten

In het kader van Mediakunst op Wikipedia zijn twee Wikimedians in Residence aangesteld die vanaf maart en april 2021 een half jaar het projectteam versterken.

Het driejarige project Mediakunst op Wikipedia ging op 15 maart jl. van start en is een samenwerking tussen LIMA, Wikimedia Nederland, Van Abbemuseum Eindhoven, Stedelijk Museum Amsterdam, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Amersfoort, NDE, DEN en diverse universiteiten. Het project heeft als doel de online vindbaarheid en toegankelijkheid van mediakunst te vergroten. Dit gebeurt middels een koppeling tussen Wikipedia en Mediakunst.net - de online catalogus waarin mediakunstcollecties van diverse nationale musea en instellingen zijn ontsloten. De gegevens van de kunstenaars op Mediakunst.net worden opgenomen in Wikidata, Wikimedia Commons en Wikipedia.

De twee Wikimedians in Residence zijn Hanno Lans en Stella van Ginkel. Hanno Lans staat het technische team bij in het realiseren van de koppeling tussen de diverse databases. Stella van Ginkel ondersteunt bij het ontwikkelen en organiseren van cursussen en schrijfmiddagen rondom kunstenaars en thema’s uit de mediakunst. De eerste (online) schrijfmiddagen zijn op 29 mei en 12 juni aanstaande.

Wikimedia Nederland zit in de stuurgroep van het project.

Help mee informatie over de Limes aan te vullen

Dwars door Nederland liep tweeduizend jaar geleden de Limes, het noordelijke grenspad van het immense Romeinse Rijk dat langs de Rijn liep. De Romeinen bouwden er wachtposten, forten en legerplaatsen. Ook legden zij wegen, kanalen en havens aan, voor het overbrengen van mensen, goederen en bouwmaterialen. In het grensgebied ontstonden dorpen waar ambachtslieden, handelaren en de gezinnen van de soldaten woonden. De resten van onder andere wachttorens en forten zijn in de bodem bewaard gebleven. Samen vormen zij het grootste archeologische monument van Nederland, de Neder-Germaanse Limes, die naar verwachting in 2021 de status van UNESCO Werelderfgoed zal krijgen.

Over de Neder-Germaanse Limes en alles wat daarmee verbonden is, is op Wikipedia heel wat te vinden. De informatie is echter nog niet compleet. Help jij mee om de ontbrekende kennis aan te vullen? Lees er hier meer over.

QR-codes Pajottenland en Zennevalei

Een deel van Vlaams Brabant heeft de naam van Pajottenland. Er lopen daar twee belangrijke rivieren waarvan de Zenne er een van is. De Zennevallei en Pajottenland zijn inmiddels geoormerkt met QR-codes die doorlinken naar relevante Wikipedia-artikelen over erfgoed en landschap. Met deze QR-code wordt een artikel geladen in de taal van het toestel dat de QR-code leest. Lees er meer over dit artikel.

ALV

Op 17 april namen 31 leden deel aan de online ledenvergadering van de Vereniging Wikimedia Nederland. Het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 werden goedgekeurd. Daarnaast werd de vorming van de werkgroepen Meerjarenstrategie en Verenigingswiki toegelicht.

Bart Nieuwenhuis, Justus de Bruijn en Lizzy Jongma werden herkozen als bestuurslid en Heleen Ririassa trad aan als nieuw bestuurslid. Jan-Bart de Vreede is voor 1 jaar herkozen.

Er is een werkgroep samengesteld om een start te maken met het aanpassen van het Beleid Vriendelijk Ruimtes (BVR). Daarnaast is het bestuur bezig met het vormen van een vertrouwenscommissie. De voortgang en resultaten worden tijdens de volgende ALV van 25 september a.s. besproken. Een uitgebreid verslag van de ALV is binnenkort terug te lezen op de verenigingswiki. Houd hiervoor onze nieuwsbrief in de gaten.

Introductie nieuw bestuurslid Heleen Ririassa

Heleen Ririassa is met ingang van 17 april toegetreden als bestuurslid van de Vereniging Wikimedia Nederland. Hieronder stelt zij zich aan je voor.

Sinds twintig jaar werk ik voornamelijk als Marketing, Communicatie en PR-interimmanager. Dit doe ik nationaal en internationaal voor bedrijfsleven, overheden en not-for-profits.

Ik werk het liefst mét of vóór organisaties die een grote, positieve, maatschappelijke impact hebben. De Vereniging Wikimedia Nederland, als lid van de wereldwijde Wikimedia beweging, is zo’n organisatie. Persvrijheid, persveiligheid en onbeperkte toegang tot informatie voor iedereen op deze planeet liggen mij nauw aan het hart.

Het fascineert me dat Wikimedia, gedreven door zoveel vrijwilligers, in twintig jaar tijd zo’n stempel heeft weten te drukken op ons dagelijks online leven. Inmiddels heb ik één virtuele WikiZaterdag bijgewoond. Het was de aftrap voor de WikiGap Challenge, georganiseerd door de Gendergap werkgroepen en de werkgroep Wiki goes Caribbean. Ik zie uit naar nog vele ontmoetingen in de toekomst!

Het is een eer om als bestuurslid bij te dragen aan een nog groter engagement van reeds betrokken individuele vrijwilligers en partners en te werken aan een groter engagement van nieuwe vrijwilligers, partners en mogelijke donateurs en financiers.

Steun Wikimedia Nederland

Wilt u er aan bijdragen dat wij ons werk kunnen blijven doen en de Nederlandstalige Wikipedia kunnen blijven ondersteunen? Wikipedia en andere Wikimedia-projecten zijn helemaal afhankelijk van giften en contributies: er staat geen reclame op Wikipedia en we krijgen geen subsidie. Dat geldt ook voor Wikimedia Nederland. Als u net als wij vrije kennis een warm hart toedraagt kunt u ons helpen door een donatie te doen. Lees er meer over op onze website.

Zien we jou binnenkort op een van onze online bijeenkomsten?