Nieuwsbrief/110

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Corona-beleid: beperkingen opgeheven

Conform het beleid van de Wikimedia Foundation en de Covid-richtlijnen van de Nederlandse overheid, heeft Wikimedia Nederland de beperkingen voor bijeenkomsten en (internationale) reizen opgeheven. WMNL gaat weer fysieke bijeenkomsten organiseren en zal dergelijke activiteiten door partners en vrijwilligers steunen. Na een periode van voornamelijk online communiceren, kijken wij er enorm naar uit iedereen weer persoonlijk te mogen ontmoeten op mooie Wiki bijeenkomsten! Ook kunnen er weer aanvragen worden ingediend voor de vergoeding van internationale reizen. We vragen iedereen natuurlijk wel om voorzichtig te zijn, bij klachten thuis te blijven en bij voorkeur een zelftest te doen vóór bijeenkomsten.

De Wikimedia Foundation heeft bekend gemaakt alle reisbeperkingen in verband met Covid-19 op te heffen. Ook fysieke bijeenkomsten zijn weer toegestaan. Financieringsaanvragen voor reizen en organisatie van bijeenkomsten kunnen vanaf heden dan ook weer worden ingediend bij de foundation. Let hierbij dan wel op de aanbevelingen die de foundation in dit kader heeft opgesteld. Deze in-person gathering checklist kan hierbij helpen en uiteraard dient ook rekening gehouden te worden met de lokale veiligheidsrichtlijnen.

Terugblik Internationale Vrouwendag

Wist je dat onderzoek aantoont dat slechts 16 procent van alle biografieën op Wikipedia gewijd is aan vrouwen? Om daar meer balans in te brengen organiseerden we op 8 maart, Internationale Vrouwendag, een edit-a-thon samen met onderzoeker Laura Braden van de Erasmus School of History, Culture and Communication, Studium Generale en het Erasmus Centre for Women And Organisations. Zo’n twintig studenten gingen aan de slag om zoveel mogelijk Wikipedia-artikelen te schrijven over vrouwen. Ervaren Wikipedianen waren aanwezig om ze te helpen bij hun eerste stappen op Wikipedia. De media besteedden er uitvoerig aandacht aan zoals je in dit media overzicht kunt zien.

23 april online Wiki goes Caribbean schrijfbijeenkomst

Met het Wiki goes Caribbean (WGC)-project willen we de informatie over Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden op Wikipedia, op Wikidata en Wikimedia Commons uitbreiden, vergroten, verbeteren en actualiseren.

Samen met het Nationaal Archief in Den Haag en de Dutch Caribbean Bookclub organiseren we op zaterdag 23 april van 13:00 tot 17:00 uur weer een schrijfbijeenkomst in het Nationaal Archief. Het is een hybride bijeenkomst, gedeeltelijk live en gedeeltelijk online. Van 13.00 tot 15.00 praten we je bij en bezoeken we samen de tentoonstelling Kòrsou | Curaçao in het Nationaal Archief. Daarna gaan we aan het werk en kan je ook online aansluiten. Het thema van deze bijeenkomst is ‘Caribische vrouwen’. Meld je aan via dit inschrijfformulier.

Internationale Wikipedia schrijfactie over Roma

De Internationale Dag van de Roma op 8 april wil de Roma-cultuur vieren. Onze collega’s van Wikimedia Servië organiseren naar aanleiding van deze dag tussen 1 en 8 april voor de tweede keer wereldwijd een online edit-a-thon. Doel is om in zoveel mogelijk talen Wikipedia-artikelen over de geschiedenis, cultuur en identiteit van de Roma te schrijven en te verbeteren. Om mensen op weg te helpen hebben ze een handige lijst gemaakt van mogelijk relevante onderwerpen waarover in lang nog niet alle taalversies van Wikipedia artikelen te vinden zijn. Wikimedia Nederland ondersteunt de actie van het zuster-chapter van harte. Iedereen kan individueel meedoen aan deze edit-a-thon. Wil je zelf een schrijfevenement organiseren? Deze handleiding helpt je op weg. Je kunt ook een beroep doen op Wikimedia Nederland voor financiële steun bij b.v. de aanschaf van boeken of toegang tot online bronnen.

Mediakunst op Wikipedia

Op zaterdag 12 maart vond in het kader het project Mediakunst op Wikipedia een workshop plaats in de bibliotheek van het Stedelijk Museum Amsterdam. Studenten Kunstgeschiedenis Angela Gurtsieva en Anastasia Katsman gaven samen met projectleider Sanneke Huisman een introductie op mediakunst aan de hand van enkele werken uit de collectie Time Based Media van het museum. Er kwam een hoop aan bod: van het ludieke media activisme van videokunstpionier Raúl Marroquín uit de jaren 1970 tot een hedendaagse digitale musical in een videogame-omgeving van het kunstenaarsduo Broersen&Lukács. De cursisten kregen vervolgens een kijkje achter de schermen van de museumbibliotheek door Hoofd Bibliotheek Michiel Nijhoff. Daarna werd iedereen door Wikipediaan Stella van Ginkel op de hoogte gebracht van de ins en outs van Wikipedia en was het tijd om een mediakunstenaar te kiezen om een artikel over te schrijven. De resultaten volgen snel op Wikipedia!

Voor wie zich nog steeds afvraagt wat mediakunst nu eigenlijk is en hoe dit is ontstaan, lees er meer over op onze website in deel I van de blogserie Mediakunst op Wikipedia. En vergeet niet onze webagenda in de gaten te houden voor de volgende schrijfbijeenkomst in het kader van dit project!

Meerjarenstrategie Wikimedia Nederland: laatste kans voor input

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 23 april staat het beleidsplan Wikimedia Nederland 2022-2024 op de agenda. Dit document zet voor de komende jaren de koers uit. Het concept staat op de verenigingswiki. Commentaar en suggesties zijn nog steeds welkom. Dit is de laatste kans om input te geven voordat het definitieve concept aan de ALV wordt voorgelegd.

Nederlandse Simplepedia? Oproep van Fontys

In Nederland hebben meer dan een miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen en schrijven. Dat geldt voor berichten van de overheid, bijsluiters, nieuws en waarschijnlijk ook veel lemma’s op de reguliere Wikipedia. Jeroen van den Nieuwenhof, medewerker aan Fontys Hogeschool Journalistiek, wil met een ‘Wikipedia in Makkelijk Nederlands’ graag de deuren van Wikipedia openen voor deze groep laaggeletterden en hen toegang geven tot de schat van informatie die Wikipedia rijk is. Wie hier graag aan mee wil werken om dit in gang te zetten, of een reactie hierop wil geven, kan een mail sturen naar jeroen@vandenieuwenhof.nl of een berichtje achterlaten op de overlegpagina van de Wikipedia-projectpagina Wikipedia in Makkelijk Nederlands.

SAVE THE DATE: PublicSpaces conferentie 17 en 18 mei

Wikimedia Nederland is met meer dan 40 publieke organisaties, waaronder Koninklijke Bibliotheek, VPRO en Waag, coalitiepartner van PublicSpaces. Als coalitie werken we samen aan een oplossing voor onze afhankelijkheid van Big Tech. Centraal staan publieke waarden zoals privacy, autonomie en transparantie.

Op 17 en 18 mei 2022 organiseert PublicSpaces een conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam voor alle professionals, experts, politici en beleidsmakers die zich willen inzetten voor digitale publieke waarden.

Meer informatie vind je op de website van PublicSpaces, evenals de mogelijkheid om je gratis aan te melden voor deze conferentie.

Onderzoeksbureau Dialogic heeft in opdracht van het ministerie van OCW een rapport geschreven dat laat zien hoe de beschikbaarheid, toegankelijkheid, vindbaarheid en het gebruik van digitaal erfgoed zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Netwerk Digitaal Erfgoed heeft op hun website zes trends uitgelicht. Hieruit komt onder meer naar voren dat Google een van de belangrijkste kanalen voor toegang tot digitaal erfgoed is (trend 6).

Samenwerking met Wikimedia Nederland is in dit opzicht erg interessant voor erfgoedorganisaties. Door collecties te delen via Wikipedia, Wikimedia Commons of Wikidata, wordt de vindbaarheid op Google vergroot en krijgt de collectie meer online-bezoekers. Benieuwd wat deze samenwerking inhoudt? Bekijk enkele voorbeelden van samenwerking op de website van Wikimedia Nederland. Benieuwd hoe dit technisch in elkaar steekt? Lees dit artikel over het nut van Wikidata op het WMNL kennisplatform.

Steun Wikimedia Nederland

Wil je er graag aan bijdragen dat wij ons werk kunnen blijven doen en de Nederlandstalige Wikipedia kunnen blijven ondersteunen? Wikipedia en andere Wikimedia-projecten zijn helemaal afhankelijk van giften en contributies: er staat geen reclame op Wikipedia en we krijgen geen subsidie. Dat geldt ook voor Wikimedia Nederland. Als je net als wij vrije kennis een warm hart toedraagt kun je ons helpen door een donatie te doen. Lees er meer over op onze website.

Zien we jou binnenkort?