Strategie/Strategie 2022-2024

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

MEERJARENSTRATEGIE WIKIMEDIA NEDERLAND 2022 - 2026

Archief

De meerjarenstrategie WMNL had oorspronkelijk een looptijd van 2022 tot en met 2024. Omdat de uitvoering vertraging had opgelopen door de pandemie en personeelstekort, en omdat er geen fundamentele veranderingen waren binnen Wikimedia Nederland of in de context waarbinnen WMNL opereert, stelde het bestuur voor om de looptijd van de strategie met twee jaar te verlengen t/m 2026. De Algemene Ledenvergadering ging hiermee op 30 september 2023 akkoord.

English Translation of the Wikimedia Nederland Strategy 2022 - 2026

Inleiding

De missie van Wikimedia Nederland is afgeleid van de missie van de wereldwijde Wikimedia-beweging. Wij zetten ons in voor een wereld waarin een ieder vrijelijk kan delen in het geheel van alle kennis. Om dat ideaal te bereiken werken wij samen met de gemeenschap van Wikimediavrijwilligers, en met instellingen die bereid en in staat zijn om kennis en collecties te delen, of op een andere manier een bijdrage te leveren aan de Wikimediabeweging, Wikimedia Nederland zorgt, als onderdeel van een wereldwijde beweging, voor een omgeving waar vrijwilligers en organisaties samenwerken om wereldwijd vrije kennis bijeen te brengen en te verspreiden. WMNL ziet zichzelf als de makelaar tussen de Wikimediaprojecten, de Wikimediagemeenschap en de bredere samenleving.

WMNL ontwikkelt en ondersteunt vrije-kennisprojecten binnen het hele Koninkrijk der Nederlanden, en in alle talen die binnen het Koninkrijk worden gesproken.

Dit document is de meerjarenstrategie voor Wikimedia Nederland van 2022 tot en met 2024. Aan de hand van een SWOT analyse kijken we naar de huidige situatie van de vereniging.

In het verleden heeft Wikimedia Nederland haar activiteiten ingedeeld conform de doelen van de wereldwijde Wikimediabeweging. In het afgelopen jaar is het Movement sStrategy project afgerond met als resultaat nieuwe “recommendations” die in dit plan gebruikt worden.

Op basis van de SWOT heeft WMNL prioriteiten gekoppeld aan een aantal van deze “recommendations” en hier dus ook een keuze in gemaakt. In dit document werken we de diverse clusters uit met een doelen - inspanningen tabel.

Ten slotte behandelen we de overkoepelende activiteiten (inspanningen) die een toelichting vereisen en werken deze in iets meer detail uit.


Deze meerjarenstrategie is goedgekeurd door de leden van Wikimedia Nederland via een schriftelijke stemming op de overleg pagina van dit document

Inhoudsopgave

SWOT Analyse

Strategisch Kader 2022-2024

Activiteitenprogramma

Inhoudelijke Doelen

Conclusie

Start →