Nieuwsbrief/25

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wiki Loves Monuments

Wiki Loves Monuments, de fotowedstrijd die zoveel mogelijk foto’s van monumenten beschikbaar wil maken voor Wikipedia is begonnen. Dit jaar maken ook foto’s van gemeentelijke monumenten een kans (in het verleden ging het vooral om rijksmonumenten). Van 1 tot en met 30 september 2013 kan iedereen zelfgemaakte foto’s onder een vrije licentie uploaden en kans maken op mooie prijzen: van een abonnement op een fototijdschrift, een kunstwerk van jouw winnende foto tot een rondvlucht boven Nederland. Meer informatie over de regels en prijzen op de wedstrijdpagina.

Haagse macht en pracht op Wikipedia

Monumentenstad Den Haag beter op Wikipedia - daar kan iedereen de komende maanden aan meewerken. Wikimedia Nederland zet de stad Den Haag in de schijnwerpers. WMNL organiseert deze activiteit met steun van het Fonds 1818. Zondag 22 september is er een Haagse foto-excursie. Gidsen van het Gilde Den Haag geven een rondleiding. Onderweg is er de kans om foto’s van monumenten te maken; een professionele fotograaf loopt mee tijdens de wandeling en geeft tips. Vóór de rondleiding is er een korte workshop waarin wordt uitgelegd hoe je foto’s beschikbaar kunt stellen voor Wikipedia. Inschrijven voor deze speciale “Wiki Takes” kan hier. Later dit jaar volgt een schrijfwedstrijd - ook weer over Haagse monumenten.

WCN 2013

De Wikimedia Conferentie Nederland 2013 is voor iedereen die geïnteresseerd is in wiki’s en Wikimedia-projecten zoals Wikipedia. De conferentie wordt op zaterdag 2 november 2013 in Utrecht gehouden. Voorgestelde thema's zijn: Vakgebieden en Wikipedia, Samen werken aan Wikipedia, Vrouwen en Wikipedia, De achterkant van Wikipedia: techniek en portals, en Vrije licenties & ontwikkelingen in het auteursrecht.

Wij nodigen iedereen met een idee voor een presentatie, discussie, workshop, poster voor de postersessie of iets anders van harte uit om een voorstel in te sturen. Dit kan tot 21 september. De voertaal van de conferentie is Nederlands, maar ook presentaties in het Engels zijn welkom. Lees verder op https://nl.wikimedia.org/wiki/WCN_2013/Oproep_voor_Sprekers.

Algemene Ledenvergadering

Zaterdagmiddag 21 september houden we in Utrecht de 18e Algemene Ledenvergadering van Wikimedia Nederland. Hoofdonderwerp is het Jaarplan 2014 met begroting. Het Jaarplan beschrijft de activiteiten die de vereniging in 2014 wil ontplooien. Meer informatie is te vinden op de Verenigingswiki. https://nl.wikimedia.org/wiki/Algemene_ledenvergadering_2013-09-21

WMNL steunt de Diversity Conference in Berlijn

Op 8 en 9 november organiseert Wikimedia Deutschland in Berlijn een conferentie over het thema diversiteit. Kernvraag: is de Wikimedia-gemeenschap divers genoeg om alle menselijke kennis toegankelijk te maken? Nadruk ligt op ‘gender diversity’ maar ook andere thema’s komen aan de orde. Meer informatie op de conferentie pagina. De organisatoren zijn op zoek naar sprekers!

Wikimedia Nederland steunt WMDE bij het organiseren van deze bijeenkomst, o.a. door een budget beschikbaar te stellen voor reis- en verblijfskosten van Nederlandse Wikimedianen.Vragen: Sandra Rientjes, directeur Wikimedia Nederland (rientjes[at]wikimedia.nl). Zij weet ook hoe je een reisbeurs kunt aanvragen.

Edit-a-thon bij Zomerschool Klassieken

Op 21 augustus was er in Amsterdam een kleine editathon in het kader van de Zomerschool Klassieken die jaarlijks wordt georganiseerd door de Amsterdamse universiteiten. De school is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor literatuur uit de klassieke oudheid. Thema van de edtiathon waren praalgraven van zeehelden, en dan vooral de latijnse teksten daarop. Zeven deelnemers hebben onder begeleiding van gebruiker: Romaine de oorspronkelijke teksten en de Nederlandse vertaling daarvan toegevoegd aan Wikisource. Ook zijn er over een aantal praalgraven Wikipedia-artikelen aangemaakt.

Third Age Online

Veel ouderen hebben de tijd, kennis, middelen én motivatie om op Wikipedia actief te zijn. Hoe kunnen we hen motiveren om dat ook te doen? Het onderzoekstraject Third Age Online heeft dit samen met partners zoals Wikimedia Deutschland onderzocht.

Wikimedia Nederland en Seniorweb Nederland hebben meegeholpen met het uitzetten van een enquête over het gebruik van Wikipedia door ouderen in Nederland. Enkele conclusies die uit de enquête naar voren kwamen:

  • Slechts 44 van de 681 respondenten bewerkten Wikipedia-pagina’s.
  • Meer mensen zouden best een bijdrage willen leveren als ze wisten waar hulp bij nodig is.
  • Meer mensen zouden willen bijdragen als ze zouden weten wie daarmee geholpen was.
  • Er is behoefte aan persoonlijke begeleiding voor het leren bewerken.
  • De interface voor het bewerken wordt als een beperking genoemd die mensen van het bewerken afhoudt.

Het verslag van de enquête is te downloaden op de website van het project. Heb je vragen over dit onderzoek of een idee voor oplossing van één van de geconstateerde problemen? Neem dan contact op met Sebastiaan ter Burg.

Wie is Wie

Naam of gebruikersnaam:Tom Kisters
email adres: kisters@wikimedia.nl
Eerste edit: Moet nog komen.
Rol bij Wikimedia Nederland: Financiën & Office Management.
Is bij Wikimedia Nederland bezig met: Het professionaliseren en automatiseren van alle financiële en office management activiteiten op kantoor.
Is geïnteresseerd in: Bijna alles.
Is buiten Wikimedia Nederland bezig met: Mijn studie (Master Fiscal Economics & International & European Tax Law).
Ziet Wikipedia over tien jaar: Een belangrijke rol vervullen in het onderwijs.
Wil nog graag kwijt:“Wikipedia is not enough, but it is such a perfect place to start”.

Oproepen en aankondigingen

Wikiproject Medicine zoekt vertalers - en ervaren Wikipedia-bewerkers. Deze samenwerkingsgroep op Wikipedia streeft ernaar om de kwaliteit van medische artikelen in verschillende taalversies van Wikipedia te verbeteren. Ze werken daarin samen met Translators without Borders. Artikelen worden eerst in het Engels op het gewenste kwaliteitsniveau gebracht en vervolgens vertaald in zoveel mogelijke andere talen. Ze zijn op zoek naar vertalers voor een aantal talen, waaronder Nederlands. Ervaren Wikipedia-bewerkers die willen helpen om de vertaalde artikelen op de juiste manier in te voegen op Wikipedia zijn ook welkom. Meer informatie is te vinden op deze pagina. Ook zijn er uitgewerkte instructies voor wie een bijdrage wil leveren.


De toekomst van open. Seminar t.g.v. het tienjarig bestaan van Creative Commons Nederland op woensdag 25 september in Den Haag. Thema's: Open democratie en samenleving, Open data, Open design, Open media en cultuur, Open leren en De Sharing Economy. Klik hier voor meer informatie.

Education Conference Wikimedia UK - Op 1 en 2 november is de tweede Education Conference van WMUK in Cardiff Bay. Onderwerpen: het Wikipedia Education Program, Open Educational Resources, kritisch denken en wiki-literacy, certificering etc. Meer informatie op de WM-UK wiki.