Algemene ledenvergadering 2013-09-21

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op deze pagina volgt de informatie over de 18e Algemene ledenvergadering van WMNL.

Uitnodiging

Uitnodiging: 18e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wikimedia Nederland

Dag: Zaterdag 21 september 2013

Tijd: inloop 13.30h, opening 14.00h, sluiting 16.30h (met borrel aansluitend)

Locatie: De Poort van Kleef, Mariaplaats 7, Utrecht (zie http://www.poortvankleef.nl)

Beste leden,

Op 21 september vindt onze Algemene ledenvergadering van het najaar 2013 weer in Utrecht plaats, op de bekende locatie. Hoofdonderwerp zal het Jaarplan 2014 met begroting zijn. Het Jaarplan beschrijft de activiteiten die de vereniging in 2014 wil ontplooien. Verder staan er enkele kleinere punten op de agenda.

Het bestuur zal de documenten en nog wat aanvullende informatie op deze pagina zetten: http://nl.wikimedia.org/wiki/Algemene_ledenvergadering_2013-09-21

Er komt nog een herinneringsmail wanneer alle informatie op deze pagina geplaatst is.

Wie zelf niet kan komen maar wil mee beslissen kan een ander lid machtigen. Één lid kan door maximaal twee andere leden worden gemachtigd. De machtiging moet van tevoren aan de secretaris zijn gestuurd ( secretaris@wikimedia.nl ).

Na de vergadering hebben we weer een borreltje beneden in dezelfde locatie, het eerste glas is op kosten van de vereniging.

Wilt u graag vermelden dat u komt, en of u later mee wilt eten? Dat kan op de verenigingswiki: http://nl.wikimedia.org/wiki/WM:O , maar ook via e-mail aan info@wikimedia.nl . Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken als u vragen heeft of voor het bespreken en aanvullen van agendapunten. Vragen zijn ook welkom op de bovenaan vermelde overlegpagina.

Heel graag tot zaterdag 21 september.

Ziko van Dijk

voorzitter

Voorgestelde agenda ALV:

 • 13.30 Inloop
 • 14:00 Opening
 • Vaststellen agenda
 • Goedkeuren notulen 23 maart 2013
 • Decharge bestuur (niet gedaan op vorige ALV)
 • Jaarplan 2014 en Begroting 2014 +bijlage groslist
 • Vraag en antwoord over Jaarplan en begroting
 • Vaststellen ledencontributie. Voorstel van het bestuur: contributie blijft gelijk aan 2013.
 • Vaststellen Jaarplan en Begroting 2014
 • Stand van zaken commissie hervormingen WMNL
 • Rondvraag
 • Sluiting (verwacht tegen 16.30h)

Documenten