Notulen20061110 Werkgroep Vrije Media

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

<< Werkgroep vrije media

Dit zijn de notulen van de bijeenkomst van de Werkgroep vrije media van 7 November 2006.

Aanwezig

Huishoudelijk

Tijdens deze vergadering is SanderSpek officieel toegetreden als lid. Op verzoek blijft Effe Iets Anders alleen gastlid (niet aanwezig bij deze vergadering).

Samenvatting van de acties van afgelopen maand

Creative Commons

Elly en Husky zijn Vrijdag 1 November naar Creative Commons in de Waag geweest, om te praten over een eventuele samenwerking. Dit resulteerde in het idee voor een campagne die zou worden georganiseerd door de Wikimedia Vereniging Nederland, de Waag, Kennisland en eventueel Kennisnet. Elly is Maandag 4 November bij Kennisnet geweest, met gemengde resultaten. Kennisnet was in principe enthousiast over een campagne, maar zag ook een probleem doordat ze veel met uitgevers samenwerken, waar dus een potentieel conflict zou kunnen ontstaan. Desondanks zou wel gezegd kunnen worden dat uitgevers de 'Hoeders van het erfrecht' zijn en daarom dus wellicht geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Jan-Bart de Vreede zou later deze week nog contact opnemen met Elly, waarna een uiteindelijk besluit valt of Kennisnet deelneemt aan de campagne. Er kan dan een vervolgafspraak worden gemaakt met alle partijen.

Privé

Gerard heeft contact opgenomen met weekblad Privé over het plan om een advertentie te plaatsen die beroemdheden moet aansporen foto's te uploaden op Wikipedia. Privé vond het belangrijk dat onze 'boodschap' duidelijk was en wees op het probleem dat er wellicht veel onbekende sterretjes waren die graag hun foto willen uploaden voor promotiedoeleinden. Gerard suggereert dat een 'serieuzer' medium, zoals de Volkskrant, wellicht een beter idee is. De andere leden zien echter wél wat in de Privé, en zien geen probleem dat minder bekende Nederlands ook in de encyclopedie terecht zouden komen. Bovendien zou dit de encyclopedie wellicht ook aantrekkelijker maken voor mensen met een lagere opleiding.

Een ander probleem betreft het copyright op de foto's, dat ligt namelijk meestal niet bij de gefotografeerde, maar bij de fotograaf. Als een beroemdheid een foto zou uploaden zonder toestemming van de fotograaf zou dit een schending van het auteursrecht betekenen. Het is dan ook noodzakelijk dat de uploader goed wordt voorgelicht over deze problemen. Hieruit blijkt de noodzaak voor een (herbruikbare) tekst waarin duidelijk de problemen rondom auteursrecht worden toegelicht en hoe vrije licenties daarvoor gebruikt kunnen worden.

Gemeente Almere

Gerad heeft ook contact gezocht met de Gemeente Almere met betrekking tot het project 'Het Geheugen van Almere', een initiatief om de (prille) geschiedenis van de gemeente in kaart te brengen door media van bewoners. Hij heeft een afspraak met de hoofdarchivaris van het project. Er is toestemming gekregen van architecten om hun gebouwen op te nemen in dit project. Er wordt enige vraagtekens gezet bij de relevantie voor de werkgroep, maar wel is dit een project waar de kennis van de werkgroep en een eventuele 'handleiding' op het gebied van auteursrecht een goede rol zou kunnen spelen.

Vissen

Elly heeft contact gezocht met Rijkswaterstaat over een fotocollectie van zoetwatervissen. Zij hebben deze foto's helaas niet, aangezien deze in het bezit zijn van een adviesbureau.

Digitale Pioniers

Één dag voor sluiting van de deadline van het subsidieproject 'Digitale Pioniers' heeft Elly een aanvraag voor een subsidie ingediend. In eerste instantie alleen voor de reiskosten, maar toen bleek dat deze slechts 5% mogen uitmaken van de totale begroting is deze uitgebreid met andere kostenposten. De aanvraag is echter afgewezen. Navraag deed blijken dat we wel op de 'shortlist' stonden maar dat we desondanks zijn afgewezen op gronde van de reden dat 'er een risico bestond dat het project niet zou slagen'. Door de werkgroep wordt deze reden als vreemd beschouwd: dergelijke projecten die in aanmerking komen voor zo'n subsidie zouden toch juist risicovol moeten zijn? In januari volgt er een nieuwe poging.

VNG

Fruggo heeft contact opgenomen met de VNG, tot op heden zonder succes.

Nieuwe geplande acties

Popfoto's

Sander suggereert dat hij zich bezig zou willen houden met het 'vrijkrijgen' van media met betrekking tot (pop)muziek. Bijvoorbeeld korte fragmenten van populaire muziek bij de betreffende pagina op Wikipedia. Dit wordt echter als problematisch ondervonden door de vele auteurs -en naburige rechten die op hedendaagse muziek rusten. Wel wordt gesuggereerd dat korte fragmenten van muziekinstrumenten voor veel artikelen een goede aanvulling zou kunnen zijn. Gerard suggereert dat bladmuziek wellicht een interessante optie zou kunnen zijn, eventueel in combinatie met het MIDI-muziekformaat. Onduidelijk van dit formaat is of het open en vrij van licenties is. (Naschrift: uit onderzoek na de vergadering blijkt dat MIDI inderdaad licentie-vrij is, er staan MIDI-bestanden op Wikimedia Commons -- Husky)

Omdat de focus van de werkgroep in eerste instantie vooral op afbeeldingen zal liggen wordt besloten dat Sander een afspraak probeert te maken met een instantie die veel beeldmateriaal heeft van (pop)muzikanten. In eerste instantie wordt hier gedacht aan het Popinstituut. Ook zal Sander contact zoeken met fotograaf Enro Kandall, die op de Engelse Wikipedia veel foto's van bekende popmuzikanten heeft vrijgegeven. Zijn redenen om (professionele) foto's vrij te geven zouden wellicht praktisch kunnen zijn om andere fotografen ook over te halen hun foto's vrij te geven. Husky geeft aan graag mee te willen naar een dergelijke ontmoeting.

VNG / Gemeentearchieven

Fruggo gaat nogmaals contact opnemen met een contactpersoon van de VNG.

Musea

Elly en Gerard zouden graag een oudheidkundig museum willen benaderen om te praten over vrijgave van (een deel van) hun collecties. Hier wordt in eerste instantie gedacht aan het Allard Pierson museum. Als er een afspraak wordt gemaakt zullen in eerste instantie Gerard, Elly en Fruggo hier naar toe gaan.

Acties

Samengevat zullen de volgende acties worden ondernomen:

  • Elly : Neemt contact op met het Allard Pierson Museum voor een afspraak. Neemt contact op met Jan-Bart van Kennisnet over de voortgang van de CC-campagne.
  • Fruggo : Neemt nogmaals contact op met de VNG en zal meegaan met een mogelijke museumafspraak.
  • Husky : Werkt de notulen uit van deze vergadering, gaat mee met Sander op een gesprek bij een popinstituut en schrijft een pagina waarom mensen hun media vrij zouden licenseren.
  • GerardM : Gaat mee naar een overleg met een museum en neemt eventueel contact op met het Tropenmuseum.
  • SanderSpek : Neemt contact op met een popinstituut voor het maken van een afspraak.

Volgende vergadering

De volgende vergadering van de werkgroep zal plaatsvinden op Vrijdag 8 december 2006, waarbij wederom wordt ontmoet om 14.00 op Utrecht Centraal.