Werkgroep vrije media

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De taken van deze werkgroep zijn overgenomen door de Werkgroep culturele samenwerkingen.

De werkgroep Vrije Media had tot doel:

Het beschikbaar krijgen van Nederlandse collecties van media, bruikbaar voor de Wikimediaprojecten.

Vlaamse collecties zijn niet uitgesloten, maar aangezien de werkgroep momenteel uit louter Nederlandse deelnemers bestaat, richten de activiteiten van de werkgroep zich primair op Nederlandse collecties.

Waarom de werkgroep Vrije Media?

Het auteursrecht op tekst vervalt 70 jaar nadat de auteur is overleden. Hetzelfde geldt voor afbeeldingen en andere media, zoals schilderijen, tekeningen, foto's en audiofragmenten.

Instituten als het Rijksmuseum claimen vaak op hun websites dat dit soort afbeeldingen niet mogen worden overgenomen. Het ANP heeft het foto-archief gratis ter beschikking gesteld, maar dat is net niet voldoende voor de Wikimediaprojecten: 'gratis' betekent immers niet dat er geen auteursrecht (meer) op rust. De Nederlandse ministeries en de Tweede Kamer hebben afbeeldingen van politici, die vaak in krantenpublicaties worden gebruikt. Wikimedia Nederland treedt in overleg met deze instituten en met de rijksoverheid over de mogelijkheden om dergelijke afbeeldingen onder een vrije licentie te plaatsen, zodat ze bijvoorbeeld in Commons geïmporteerd kunnen worden. Op die manier worden deze afbeeldingen voor een ieder (nagenoeg) vrij te gebruiken.

Een uitgebreidere toelichting op het project is te vinden in het mission statement van de werkgroep Vrije Media.

Waarom zou ik mijn werk vrij licenseren?

Veel mensen die overwegen hun werk uit te geven onder een vrije licentie vragen zich af wat daar de voordelen van zouden kunnen zijn. Dat het model van vrije licenties werkt bewijzen de Wikimediaprojecten en de projecten uit de Free en Open-source beweging: 60% van alle websites die u bezoekt werken met een webserver die onder een vrije licentie is uitgebracht (Apache) en vaak werkt de server met een vrij besturingssysteem (Linux). Wellicht leest u deze pagina in een open-source browser, zoals Firefox, tikt u uw documenten in OpenOffice en maakt u afbeeldingen in Inkscape of GIMP. De Nederlandstalige Wikipedia staat inmiddels op de vijfde plaats van de meest bezochte websites in Nederland. Hoe vrije licenties in uw voordeel kunnen werken, leest u op Waarom zou ik mijn werk vrij licenseren?.

Vergaderingen

Notulen

Campagnes

In samenwerking met Creative Commons en Kennisnet zet de werkgroep Vrije Media diverse campagnes op om het gebruik van vrije licenties aan te moedigen bij instellingen en organisaties. Een aantal organisaties wordt daarvoor actief benaderd. Een lijst met suggesties voor dergelijke organisaties is te vinden op Werkgroep vrije media/Te benaderen organisaties, deze lijst is aanvulbaar door iedereen. Te denken valt bijvoorbeeld aan archieven, musea en andere door de overheid gefinancierde instellingen. Andere (niet-gesubsidieerde instellingen) mogen ook toegevoegd worden, maar de nadruk richt zich op de eerste groep.

Workshop Vrije Media

Op 20 september 2007 organiseerde de werkgroep Vrije Media in samenwerking met De Waag/Kennisland/Creative Commons en Kennisnet de Workshop Vrije Media. Hiervoor werden organisaties uitgenodigd die het beheer hebben over collecties, en die informatie willen over de voordelen en mogelijkheden van vrije media. Tijdens de workshop werd onder andere deze presentatie gegeven. Zie voor een compleet overzicht van de ideeën en intiatieven die tijdens de workshop gegenereerd zijn: www.vrijemedia.org/workshop.

Vragen en suggesties

Hebt u vragen aan de werkgroep, dan kunt u deze hier noteren (registratie verplicht). De werkgroep zal trachten uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden. U kunt uw vraag ook rechtstreeks stellen aan Fruggo, Husky of Elly.

Links naar interessante relevante websites en andere suggesties kunt u hier kwijt:

Zie ook

w:Barbara Baarsma directeur van w:SEO heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken twee publicaties geschreven:

  1. Auteursrecht, economische lust of last? Een literatuurstudie naar de economische aspecten van het auteursrecht
  2. Auteursrecht, economische lust of last? Een empirischestudie naar de economische aspecten van het auteursrecht