Notulen20080608

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Wikimedia Nederland Bestuursvergadering notulen zondag 08/06/2008

Aanwezig: Marjon, Lodewijk, Ronald, Elly, Hay

Gast: Bernard (Hulsman)

Chapter's meetup

De chapter's meetup die werd gehouden in Beek-Ubbergen (bij Nijmegen) werd als nuttig ervaren. Er bleken veel gemeenschappelijke problemen te zijn. Ook was interessant om te zien hoe de relatie Wikimedia – Wikipedia lag bij de verschillende chapters en hoe de verschillende chapters leden worven.

Hay merkt op dat Zweden, ondanks een relatief jonge geschiedenis, veel leden heeft. Lodewijk merkt op dat dit te maken heeft met partnerorganisaties die voor Wikimedia Zweden leden hebben geworven. Marjon merkt op dat de relatie tussen Wikimedia en Wikipedia Zweden vrij goed is.

Lodewijk noemt dat dit in bijvoorbeeld Frankrijk anders is, daar zijn er meer spanningen tussen beide organisaties. Ronald beaamt dat dit ook in Duitsland het geval is. Lodewijk noemt als goed initiatief dat Italië en Polen leden sponsoren op het gebied van treinkaartjes en het maken van foto's. Ook is er een webshop met merchandising. Er wordt geopperd om iets dergelijks ook bij WM NL op te zetten, maar er wordt getwijfeld aan het nut hiervan omdat Nederlands vaak dingen gratis willen. Marjon stelt voor om het budget aan het einde van het jaar te gebruiken voor kleine projecten van de leden.

Ronald merkt op dat hij de lange termijn visie bij de Chapters en WMF niet goed vond, hetzelfde geldt ook voor business development binnen de WMF. Ook de SWOT-analyse word als weinig relevant ervaren. Ronald merkt op dat interessant is wat er gaat gebeuren met de Wikipedia / Web 2.0-achtige initiatieven van Larousse en Britannica. Er is voornamelijk een idealistisch verschil: beide initiatieven gebruiken geen vrije licenties. Hay merkt op dat mensen inmiddels 'Wikipedia' ook als een merk zien, en niet alleen maar als een toevallige hit bij Google waardoor er weinig kans is dat er plotseling minder bezoekers komen. Lodewijk noemt dat Tomasz (Odder) goede statistieken heeft over hoe mensen op Wikipedia komen.

Elly vraagt of de financiën verder goed zijn afgehandeld, aangezien de meetup ook gedeeltelijk door Wikimedia NL is bekostigd. Ronald merkt op dat dit redelijk in orde is. Wikimedia NL is er maximaal 500 euro aan kwijt, het gedeelte van de WMF wordt betaald via donaties die wij binnenkrijgen en aan hun zijn gericht.

Verder zijn er nog een aantal meetup-gerelateerde acties. Alle zakelijke deals moeten voortaan worden overlegd met Delphine en Kul. Lodewijk merkt op dat de WMF het belangrijk vind dat er een mogelijkheid is om belastingvrij te doneren. Er ontstaat een discussie over de relevantie hiervan, aangezien dit al vaak ter sprake is geweest en het in de Nederlandse belastingsituatie meestal weinig oplevert aangezien je altijd minimaal 1% van je inkomen moet worden gedoneerd, waardoor het alleen relevant is voor mensen met hoge inkomens die veel belasting willen wegschrijven. Besloten wordt om dit alleen te gaan doen mits de WMF een budget beschikbaar stelt zodat we dit kunnen uitbesteden.

Marjon merkt op dat we voor donaties gebruiken zouden kunnen gaan maken van iDeal. Men is het er mee eens dat het onderzocht moet worden en besloten wordt dat Ronald dit gaat uitzoeken.

Verder wordt er nog kort overlegd over de verkiezing van de twee chapter's seats in de board van de WMF.

Geconcludeerd word dat de Chapter's meetup een goed initiatief was om te organiseren (het originele idee was van Marjon) en dat het goed is om dit ook uit te dragen als een activiteit van Wikimedia NL en het zo op 'onze cv' te zetten. Zweden wordt waarschijnlijk volgend jaar de organisator.

WCN

De WCN 2008 is gepland op zaterdag 1 november. Er zijn nog geen sponsoren, maar dat komt volgens Lodewijk wel goed. Er word een order geplaatst bij Aristo Amsterdam als fallback. Uiterlijke annulering is dan 1 oktober.

Vrije Media

Het wikiportret project loopt goed, met inmiddels meer dan 50 afbeeldingen. Het wikiportret-project draait op een (door Elly gefinancieerde) webhost. Besloten word dat dit voortaan wordt bekostigd door de vereniging.

Wikipedia workshop

Ciell is bezig samen met Brinkie een nieuwe workshop op te zetten bij de jonge onderzoekers in Nijmegen. Er wordt opgemerkt dat het mooi zou zijn om ergens anders een locatie te hebben met pc's dan Nijmegen. Marjon merkt op dat dit eventueel via Kennisnet zou kunnen mits wij dat financieel dekken.

ALV

Er wordt besloten een nieuwe ALV te plannen op zaterdag 13 september 2008. Waarschijnlijk weer op de Vondellaan in Utrecht. Onderwerpen zijn dan Wikimania 2010 en projectvoorstellen van leden. Mogelijkerwijs wordt dan de grote zaal gehuurd bij veel aanmeldingen.

Wikipedia NL 7,5 jaar

Lodewijk wil enkele activiteiten organiseren vanwege het 7,5-jarige bestaan van Wikipedia in december 2008. Ronald vraagt waarom dit niet word gecombineerd met de conferentie. Lodewijk antwoord dat de doelgroep anders is, en dat die vooral moet worden gezocht bij universiteiten, en dat de projectjes wat kleinschaliger zijn. Hay merkt op dat de maand december wel lastig kan worden.

Communicatie met leden

Opgemerkt wordt dat de communicatie met de leden beter zou kunnen. Voorgesteld word dat er na elke bestuursvergadering een nieuwsbrief rondgestuurd zou kunnen worden, zo ongeveer 4 á 5 keer per jaar. De inhoud van de eerste nieuwsbrief zou dan kunnen bestaan uit:

 • Chapter's meetup
 • Moderator workshop
 • ALV
 • WCN 2008
 • Wikiportret
 • Werkplan pagina
 • Oproep voor kopij

Besloten word dat Hay het e.e.a. zal opstellen.

Chapter's agreement

De Chapter's agreement tussen de WMF en WMNL is kwijtgeraakt tijdens de verhuizing van St. Petersburg, Florida naar San Francisco. Besloten word dat Marjon een kopie maakt en die opstuurt.

José

Besloten word om José de volgende keer wederom uit te nodigen bij de bestuursvergadering en haar reiskosten te vergoeden.

Actiepunten vorige keer

 • CD2: Neen (Ronald)
 • Visietraject schrijven vorige keer: (Hay) Neen.
 • Werkplan pagina: (Lodewijk) Ja. Moet nog beveiligd worden.
 • Rapportage foundation: (Lodewijk) Ja, gedaan.
 • WIFIsoft: (Hay) Neen.

Nieuwe afspraak

Zaterdag 5 juli 16.00, bij Hay in Utrecht.