Bestuur

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina is gewijd aan het bestuur van de Vereniging Wikimedia Nederland.

Zie ook:notulen van bestuursvergaderingen en Functiebeschrijvingen bestuur

Huidig bestuur (sinds 8 juni 2024)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 8 juni 2024 hebben de leden ingestemd met het verlengen van 1 jaar van 3 bestuursleden, t.w. Michel Wesseling, Marike van Roon en Migiza Victoriashoop. Daarnaast is er een gedeeltelijk nieuw bestuur gekozen: 1 nieuw bestuurslid en 2 bestuursleden zijn herkozen voor een termijn van 2 jaar. Op deze manier hoopt men de continuïteit van het bestuur te waarborgen:

 • Bart Nieuwenhuis (2 jaar), Penningmeester & BVR-zaken
 • Jan-Bart de Vreede (2 jaar), Voorzitter
 • Marike van Roon (1 jaar), Bestuurslid
 • Michel Wesseling (1 jaar), Secretaris, Fondsenwerving
 • Migiza Victoriashoop (1 jaar), Bestuurslid
 • Renate Oude Nijeweme, (2 jaar), Bestuurlid

Bestuur 30 september 2023 - 8 juni 2024

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 september 2023 is er geen bestuursverkiezing gehouden. Het bestuur wil ruim de tijd nemen voor het zoeken naar opvolgers van twee aftredende bestuursleden, t.w. Lizzy Jongma en Heleen Ririassa. Bart blijft lid van het bestuur tot de nieuwe bestuursverkiezing en stelt zich dan herkiesbaar. De leden hebben ingestemd om de verkiezing van nieuwe bestuurders te laten plaatsvinden in de voorjaars ALV van 2024.

 • Bart Nieuwenhuis (herkiesbaar), Penningmeester & BVR-zaken
 • Jan-Bart de Vreede (1 jaar), Voorzitter
 • Marike van Roon (1 jaar), Bestuurslid
 • Michel Wesseling (1 jaar), Secretaris, Fondsenwerving
 • Migiza Victoriashoop (1 jaar), Bestuurslid

Bestuur 29 oktober 2022 - 30 september 2023

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 29 oktober 2022 is er een gedeeltelijk nieuw bestuur gekozen: 4 bestuursleden voor een termijn van 2 jaar. Op deze manier hoopt men de continuïteit van het bestuur te waarborgen:

 • Bart Nieuwenhuis (1 jaar), Penningmeester & BVR-zaken
 • Heleen Ririassa (1 jaar), Open kennis, partners
 • Jan-Bart de Vreede (2 jaar), Voorzitter
 • Lizzy Jongma (1 jaar), Open kennis, partners
 • Marike van Roon (2 jaar), Bestuurslid
 • Michel Wesseling (2 jaar), Secretaris, Fondsenwerving
 • Migiza Victoriashoop (2 jaar), Bestuurslid

Bestuur 17 april 2021 - 29 oktober 2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 17 april 2021 is er een gedeeltelijk nieuw bestuur gekozen: 4 bestuursleden voor een termijn van 2 jaar en 1 bestuurslid voor een termijn van 1 jaar. Op deze manier hoopt men de continuïteit van het bestuur te waarborgen:

Bestuur 26 september 2020 - 17 april 2021

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 september 2020 werd er een gedeeltelijk nieuw bestuur gekozen voor een termijn van 2 jaar. In 2021 worden er opnieuw bestuursverkiezingen gehouden voor 4 bestuursleden met een termijn van 2 jaar.

Bestuur 18 april 2020 - 26 september 2020

Omdat de ALV van 18 april is vervallen zijn er geen bestuursverkiezingen gehouden voor de opvolging van de drie bestuursleden die volgens rooster zouden aftreden, te weten: Frans Grijzenhout, Marike van Roon en Michel Wesseling. Frans en Marike hebben besloten om per 18 april af te treden. Michel blijft lid van het bestuur tot de eerstvolgende ALV en stelt zich dan herkiesbaar.

De rol als voorzitter van het bestuur wordt overgenomen door Jan-Bart de Vreede.

Lotte Belice Baltussen heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuur en is met ingang van 18 april jl. als kandidaat-bestuurslid toegetreden tot het bestuur.

Bestuur 13 april 2019 - 18 april 2020

Bestuur WMNL 2019: Frans, Lizzy, Jan Bart, Michel, Justus en Marike

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2019 werd een nieuw bestuur gekozen. In verband met de continuïteit in het bestuur werden 4 leden gekozen voor een termijn van 2 jaar en drie bestuursleden eenmalig met een termijn van 1 jaar. In 2020 worden er opnieuw bestuursverkiezingen gehouden voor 3 bestuursleden met een termijn van 2 jaar.

Bart Nieuwenhuis
 • Justus de Bruijn (2 jaar) Secretaris
 • Frans Grijzenhout (1 jaar) Voorzitter
 • Lizzy Jongma (2 jaar) Open kennis, partners
 • Bart Nieuwenhuis (2 jaar) Penningmeester
 • Marike van Roon (1 jaar) Open kennis, partners
 • Jan-Bart de Vreede (2 jaar) Community
 • Michel Wesseling (1 jaar) Fondsenwerving

Bestuur 22 april 2017 - 13 april 2019

Op de Algemene Ledenvergadering van 22 april 2017 werd een nieuw bestuur gekozen voor de komende twee jaar. Twee van de drie nieuwe kandidaten werden gekozen en de leden herkozen vijf bestuursleden. Een bestuurslid had zich niet opnieuw kandidaat gesteld. Op 15 juni 2017 is de portefeuilleverdeling opnieuw vastgesteld.

 • Justus de Bruijn (secretaris, partner instellingen, communicatie)
 • Frans Grijzenhout (voorzitter, internationale zaken)
 • Harriet de Man (inhoudelijke projecten, FKAG-EU, WiR)
 • Mike Nicolaije (gemeenschap, conferentie, training, nieuwe bewerkers)
 • Bart Nieuwenhuis (penningmeester)
 • Marike van Roon (inhoudelijke projecten, educatie)
 • Michel Wesseling (fondsenwerving, relatie met lezers)

Bestuur 18 april 2015 - 22 april 2017

Bestuur in mei 2015

Jan Anton Brouwer

 • Jan Anton Brouwer (gebruikersnaam Jan Anton Brouwer): Penningmeester

Justus de Bruijn

 • Justus (Gebruiker: JustusdB): Secretaris

Frans Grijzenhout

Ad Huikeshoven (afgetreden 20 mei 2016)

Harriet de Man

 • Harriet de Man [Gebruiker:Kenniswerker]: Content - Archieven, Bibliotheken

Bart Nieuwenhuis

 • Bart Nieuwenhuis: Educatieprogramma

Marike van Roon

Bestuur 29 maart 2014 tot 18 april 2015

Bestuur in april 2014

Portefeuilles

Frans Grijzenhout

voorzitter, Human Resources (HR), strategie

 • email: frans@wikimedia.nl

André Engels

secretaris, Theehuis (Teahouse op de Nederlandstalige Wikipedia), Wikizaterdag

Jan Anton Brouwer

penningmeester, Funds Dissemination Committee/ Annual Plan Grant proces (FDC/APG)

Ad Huikeshoven

internationaal, educatie

Ronn Boef

community, FOKA, WCN, trainingen

Justus de Bruijn

werving, publieksactie, cultuur

Marlon

Natuur, Cultuur, GLAM, WO II, WLE, WLM

Nevenfuncties

[wordt bijgewerkt]

 • Ronn Boef
Educatief medewerker Noordelijk Scheepvaartmuseum (onbezoldigd)
 • Jan Anton Brouwer
freelance projectleider/uitgever/uitgeefmanager
lid maatschap co-piloten
senior-consultant Heijting Weerts Groep
 • Justus de Bruijn
 • André Engels
medewerker Wise-Guys verantwoordelijk voor datacollectie Jobfeed
verantwoordelijke website http://www.etymologiewebsite.nl (onbezoldigd)
 • Frans Grijzenhout
Eigen bedrijfseconomisch adviesbureau Grijz Advies KvK 56050259
 • Ad Huikeshoven
financieel-economisch adviseur, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
directeur "De Geldboom B.V." (onbezoldigd)
directeur "Pensioenfonds Huikeshoven B.V." (onbezoldigd)
penningmeester "Stichting Rossignol" (onbezoldigd)
 • Marlon

Op de algemene ledenvergadering van zaterdag 29 maart zijn drie bestuursleden herkozen en vier nieuwe bestuursleden gekozen.

Bestuur 23 maart 2013 - 29 maart 2014

Bestuur op 7 april 2013

Op de algemene ledenvergadering van zaterdag 23 maart zijn vier bestuursleden herkozen en drie nieuwe bestuursleden gekozen. Op 7 april 2013 heeft het bestuur de taken verdeeld. Op 6 juni heeft er nog een wisseling van portefeuilles plaatsgevonden. Op 10 oktober 2013 is bestuurslid Anke Pereboom afgetreden. Op 7 november 2013 is Hans Muller afgetreden vanwege zijn benoeming als Wikipedian-in-Special-Residence in opdracht van de Werkgroep Speciale Wetenschappelijke Bibliotheken.

 • Ziko van Dijk, voorzitter, internationale zaken
 • Frans Grijzenhout, secretaris (van 23 maart - 6 juni vice-voorzitter)
 • Paul Becherer, penningmeester (van 23 maart - 6 juni secretaris)
 • Ad Huikeshoven, WCN, onderzoek, donateurs (van 23 maart - 6 juni penningmeester)
 • Jan Anton Brouwer, culturele projecten
 • Anke Pereboom, PR en communicatie (afgetreden op 10 oktober 2013)
 • Hans Muller, community en leden (afgetreden op 7 november 2013)

Portefeuilles

Taken en bevoegdheden WMNL

Deze pagina bevat een portefeuilleverdeling van de bestuursleden.

Ziko van Dijk, voorzitter

 • Internationale Zaken, WCA
 • Perscontacten

Frans Grijzenhout, secretaris

 • human resources
 • ledenadministratie
 • Algemene ledenvergadering
 • Bestuursvergaderingen
 • Archief
 • Rapportage
 • Documentatie en procesbeschrijvingen
 • Notulen
 • Statuten, huishoudelijk reglement
 • WikiZaterdag

Paul Becherer, penningmeester

Ad Huikeshoven

Jan Anton Brouwer

Hans Muller (afgetreden 7 november 2013)

Anke Pereboom (afgetreden 10 oktober 2013)

 • PR en (externe) communicatie

Nevenfuncties

[wordt bijgewerkt]

 • Ronn Boef
Educatief medewerker Noordelijk Scheepvaartmuseum (onbezoldigd)
 • Jan Anton Brouwer
freelance projectleider/uitgever/uitgeefmanager
lid maatschap co-piloten
senior-consultant Heijting Weerts Groep
 • Justus de Bruijn
 • André Engels
 • Frans Grijzenhout
Eigen bedrijfseconomisch adviesbureau Grijz Advies KvK 56050259
 • Ad Huikeshoven
financieel-economisch adviseur, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
directeur "De Geldboom B.V." (onbezoldigd)
directeur "Pensioenfonds Huikeshoven B.V." (onbezoldigd)
penningmeester "Stichting Rossignol" (onbezoldigd)
 • Marlon


Bestuur 22 maart 2012 - 23 maart 2013

Op de algemene ledenvergadering van zaterdag 24 maart 2012 werd dit bestuur gekozen uit zeven kandidaten:

 • Ziko van Dijk (voorzitter)
 • Paul Becherer (secretaris)
 • Ad Huikeshoven (penningmeester)
 • Cyriel Brusse
 • Frans Grijzenhout
 • Sandra Fauconnier
 • Sarah Morassi

Frans Grijzenhout werd in oktober 2012 tot vicevoorzitter benoemd.

Cyriel Brusse is afgetreden in november 2012.

Bestuur 2 april 2011 - 24 maart 2012

WMNL vijf jaar

Op de algemene ledenvergadering van zaterdag 2 april werd dit bestuur gekozen uit zeven kandidaten. Tijdens de bestuursvergadering van 7 april 2011 werden de (statutaire) rollen door het bestuur verdeeld:

 • Ziko van Dijk (voorzitter)
 • Austin Hair (vice president)
 • Siebrand Mazeland (secretaris)
 • Paul Becherer (penningmeester)
 • Maarten Brinkerink
 • Jane Darnell
 • Marco Swart

Austin Hair is in oktober 2011 uit het bestuur gestapt. Op de ALV van oktober 2011 werd Cyriel Brusse in het bestuur gekozen.

Bestuur 13 maart 2010 - 2 april 2011

Op de algemene ledenvergadering van zaterdag 13 maart 2010 werd dit bestuur gekozen uit acht kandidaten:

 • José Spierts (voorzitter)
 • Lodewijk Gelauff (internationaal aanspreekpunt/vicevoorzitter)
 • Paul Becherer (penningmeester)
 • Marco Swart (algemeen bestuurslid)
 • Marianne Korpershoek (secretaris)
 • Hay Kranen (tot 9 oktober)
 • Siebrand Mazeland (algemeen bestuurslid, vanaf 9 oktober)
 • Maarten Brinkerink (algemeen bestuurslid, vanaf 9 oktober)

Op 9 maart werd het bestuur uitgebreid tot 7 leden.

Bestuur 31 januari 2009 - 13 maart 2010

Op de algemene ledenvergadering van 31 januari 2009 werd een nieuw bestuur gekozen dat bestond uit alle zes die zich kandideerden.

 • Lodewijk Gelauff (internationaal aanspreekpunt)
 • Hay Kranen (secretaris)
 • Piter Siebenga
 • José Spierts (voorzitter)
 • Marco Swart
 • Mark Wesbeek (penningmeester)

Zie voor het visiestuk wat eerder aan alle leden is verstuurd: Bestuur/Visie2009

E-mail reacties kunt u richten aan het vertrouwde adres: wm-nlwikimedia.org

Bestuur 29 maart 2008 - 31 januari 2009

Van links naar rechts: Marjon, Hay (Husky), Elly (Ellywa), Ronald (RonaldB) en Lodewijk (Effeietsanders) - Foto: Ziko van Dijk

Op de Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2008 werd een nieuw bestuur gekozen. Er waren geen nieuwe kandidaten en de leden herkozen de bestaande vijf bestuursleden. Het bestuur bestond dus uit:

Marjon Bakker is op 12 september 2008 afgetreden. Elly Waterman is op 26 januari 2009 afgetreden.

Bestuur 21 april 2007 - 29 maart 2008

vlnr: Ronald, Hay, Elly, Marjon, Lodewijk

Op de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2007 kozen de leden van de vereniging een nieuw bestuur. De vier overgebleven leden van het bestuur (Oscar en Dolledre waren in de tussentijd al teruggetreden) stelden zich verkiesbaar en werden herkozen als bestuur. Daarnaast werd Hay Kranen (Husky) gekozen als vijfde lid van het bestuur.

Bestuur 18 juni 2006 - 21 april 2007

vlnr: Elly, Ronald, Oscar, Marjon, Dolledre, Lodewijk

Tot 18 juni 2006 fungeerde een oprichtingsbestuur. Op de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van 18 juni 2006 is het bestuur voor de rest van het kalenderjaar 2006 gekozen. Dat bestaat uit (op de foto vlnr):

In verband met zijn benoeming als lid van de Board of Trustees van de Wikimedia Foundation per 8 december 2006 droeg Oscar de voorzittershamer over op 6 januari 2007 aan Elly, teneinde belangenverstrengelingen te voorkomen. Op 21 januari trad hij af.

Tijdlijn

Lichtblauw = bestuurslid / rood = voorzitter / lichtrood = vicevoorzitter / donkergroen = secretaris / lichtgroen = penningmeester