Notulen20080705

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Vereniging Wikimedia Nederland Notulen bestuursvergadering 05/07/08

Aanwezig: Ronald, Marjon, Elly, Lodewijk, Hay Op speciaal verzoek van het bestuur is ook José aanwezig

Notulen vorige keer

Er wordt opgemerkt dat 'SWAT' geschreven moet worden als 'SWOT'. Verder is het goed en kunnen de notulen geplaatst worden.

Oude Actiepunten

 • Ronald: iDeal uitzoeken: Done.
 • Statistieken Google hoe mensen binnenkomen op Wikipedia: niet gedaan. Wellicht minder toepasselijk door aanstelling Erik Zachte
 • Chapter's agreement opsturen: niet gedaan
 • Nieuwsbrief: Lodewijk heeft samenvatting gemaakt van chapter's meetup, Ronald zou rondsturen: niet gedaan.
 • Lodewijk: linkjes naar informatie over vrije licenties naar Bernard Hulsman sturen: gedaan.

iDeal

Er was een vraag vanuit het bestuur of er tijdens de donatierondes gewerkt zou kunnen worden met het iDeal-systeem. Ronald heeft dit uitgezocht maar stelt wel enige bezwaren. José suggereert om te gaan overleggen met een webdeveloper/financieel instituut om dit te realiseren.

Besloten word dat Ronald iDEAL gaat aanvragen, aangezien (en mits) het geen kosten met zich meebrengt verder. De technische informatie die daaruit voortkomt kan dan doorgestuurd worden naar de WMF ter bestudering van de mogelijkheden.

Backup scenarios / rekening

Op dit moment is er geen backup/nood scenario voor de girorekening (beheer Ronald) en webhosting (op twee plekken, beheer Ronald en Hay). Elly meldt dat er nog steeds geen toegang is voor de girorekening voor haar, ondanks dat dit al enkele malen langs is gekomen. José suggereert om te kijken naar projectrekeningen om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen.

Besloten word dat Ronald Elly toegang geeft tot de girorekening binnen een maand.

Werkgroep vrije media

Hay vertelt over het idee van de Wikimedia-fotografen. Wordt enthousiast ontvangen. Er ontstaat een discussie over de vraag of ook treinkaartjes vergoed mogen worden. Verder wordt er een auteursrechtendiscussie gepland voor de ALV.

Werkgroep training

Er wordt 12 juli een training georganiseerd.

WCN

Niels en Henk hebben zich teruggetrokken uit de organisatie wegens drukte op persoonlijk gebied. Ciell is er bij gekomen maar wil alleen hand en spandiensten doen. Terugschalen naar Aristo. Er zijn twee partijen die waarschijnlijk willen sponseren. Twee andere partijen moeten nog worden benaderd.

Wikipedia 7,5 jaar

Lodewijk wil graag een aantal activiteiten organiseren omdat Wikipedia in December 7,5 jaar bestaat. Lodewijk heeft enkele contacten lopen, waaronder richting een lerarenopleiding, maar het blijkt wel dat daar mogelijk wat kritiek op zou kunnen komen vanuit die organisatie.

Algemene Ledenvergadering

Wegens een andere afspraak wordt de geplande Algemene Ledenvergadering (ALV) verplaatst naar zondag 14 september.

Lodewijk merkt op dat de registratie van aanwezigen bij de vorige ALV niet handig was. Er wordt besloten dat er een bestuurslid (b.v. Ronald vanwege beheer leden) bij de deur staat voor de controle in plaats van een lijst laten rondgaan tijdens de vergadering.

Qua inhoud zal Wikimania belangrijk zijn (voor goedkeuring en voor vrijwilligers). Daarnaast wordt voorgesteld dat alle werkgroepen een korte presentatie geven. Er is eveneens een agendapunt over missie / visieontwikkeling. Er wordt ook voorgesteld om voor de ALV zelf twee discussies te houden: eentje over auteursrechten en eentje over hoe Wikimedia Nederland de Wikipedia-gemeenschap en haar groepsprocessen kan faciliteren.

Als begintijd voor de discussies wordt 13.00 vastgesteld. De ALV zelf kan dan beginnen om 15.00. Vanwege de goede ervaringen van de vorige keer wordt besloten om weer het Louis Hartlooper Complex in Utrecht te reserveren voor de borrel na de ALV.

Wikimania

Ronald stelt de vraag of wij als chapter verantwoordelijk zijn voor de mogelijke organisatie van Wikimania 2010. José meldt dat niet duidelijk is wie de organiserende partijen (zullen) zijn. Ronald stelt aan de orde dat bij de Wikimania presentatie ook aangegeven moet worden dat een bedreiging is dat de gemeenschap uit elkaar valt. José vraagt of het bestuur het goed vind dat er in natura door bedrijven wordt gesponsord. Hier wordt enthousiast op gereageerd.

Wikimedia-activiteiten

José stelt voor om voortaan activiteiten te sponsoren en daarom 'Wikimedia-activiteiten' te noemen. Bijvoorbeeld een BBQ die mogelijk georganiseerd wordt in het weekend van 9 augustus. De vereniging stelt financiën beschikbaar mocht er dan geld tekort komen.

Nieuwe actiepunten

 • Marjon stuurt het chapter's agreement op richting de V.S.
 • Ronald stuurt e-mail adressen op naar Hay voor nieuwsbrief en ledencommunicatie.
 • Ronald: gaat iDeal aanvragen en vragen en technische implementatie doorsturen naar WMF, evt. met hulp van Lodewijk
 • Lodewijk: Gaat overleggen met WMF over intentie om iDeal te implementeren
 • Ronald geeft Elly toegang tot de verenigingsrekening binnen een maand.
 • Hay: stuurt uitnodigingen voor ALV + nieuwsbrief opnemen + herinnering. + reserveren LHC.

Volgende bestuursvergadering

Zaterdag 16 augustus bij Elly in Zoetermeer. Marjon zal niet aanwezig zijn vanwege vakantie. José wel.