Notulen20090208

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Aantekeningen bestuursvergadering 8 februari, 2009 -- Zwolle

Aanwezig: Hay, José, Lodewijk (notulist), Marco, Mark, Piter

besluit: Voor de verslaglegging wordt gekozen om deze primair te beperken tot een lijst met actiepunten en besluiten. Waar dit voor het begrip nodig is, wordt een toelichting toegevoegd.

besluit: Er wordt een portefeuilleverdeling vastgesteld bestaande uit:

  • voorzitter: José (vice: Lodewijk)
  • secretaris: Hay (backup: Mark&Lodewijk)
  • penningmeester: Mark (backup: Piter)
  • internationaal: Lodewijk (backup: Jose)
  • strategie: Marco
  • vrije media: Piter

besluit: José zal, als voorzitter, het perscontact voor de vereniging zijn.

actie: Piter werkt de perspagina bij, en coördineert het up to date houden. Lodewijk stuurt linkje van Google Alerts.

actie: Lodewijk zorgt dat toegang tot internal, chapters-l en de wiki's in orde komen. Lodewijk zorgt dat de bestuursleden mod zijn op de verenigingswiki.

actie: Hay plaatst (een geredactioneerde versie van) de e-mail aan de leden op de wiki.

besluit: Lodewijk en José vertegenwoordigen Wikimedia Nederland bij de chaptersmeet in Berlijn. Lodewijk zal treintickets boeken.