Notulen20090215

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Notulen bestuursvergadering Vereniging Wikimedia Nederland

Zondag 15/02/2009, Utrecht

Aanwezig: Marco, Piter, Lodewijk, José (voorzitter), Mark, Hay (notulist)

Agenda

Besloten wordt om eerste de lopende zaken te behandelen.

 • Wikiation
 • Domeinen
 • Overdracht penningmeester
 • Brochurereeks
 • Chapter's meetup
 • Chapter's seats
 • Beagle2009
 • Afscheid oud-bestuur
 • Lustrum RUG
 • Wiki loves art. Naturalis en Museum van Volkenkunde (Leiden).
 • Kleine subsidies.
 • Soleus
 • Goede doelen workshop.
 • Autersrechtenlobby.

Hierna komen de andere zaken aan bod.

 • Bestuursvergaderingen
  • Vergaderingen vinden elke vier weken plaats, bij de Amershof in Amersfoort. Bij voorkeur op een vrijdag of zaterdag. Op zaterdagen gaat de Amershof dicht om 6 uur.
  • De volgende bestuursvergadering staat gepland op zaterdag 14 maart.
  • Bij de vierde bestuursvergadering (half april) zullen leden worden uitgenodigd.
 • ANBI
 • Bankzaken
 • Declaraties
 • Interne bestuurscommunicatie
 • Contributies
 • Invulling functies
 • Internationale investeringen (mogelijke ideeën)
  • Beagle / Wikipedia widget
   • OpenSocial
   • Met meerdere chapters
  • Wikiportret 2.0
  • Gezamenlijk hosten van chapters
 • Betalen van mensen met vrijwilligersvergoeding
 • OpenStreetMap
 • Nieuwsbrief
 • Website vereniging
 • Programma
 • Conferentie
 • Enquete
  • Prioriteiten ordenen.
  • Wat willen ze zelf doen?
  • Gegevens over de leden
  • Waarom bent u lid?
 • Workshops

Activiteiten

 • Piter is samen met Esther Hoorn bij de RUG (Rijksuniversiteit Groningen) geweest om te kijken of Wikimedia Nederland iets kan doen tijdens het aanstaande lustrum in juni. Er zal een evenement plaatsvinden wat ook 's nachts doorgaat.
 • Hay is langsgeweest bij de VPRO in Hilversum om te praten over een mogelijke samenwerking tussen WMNL en de VPRO voor het 'Beagle 2009' project: een boot zal de hele reis van Charles Darwin gaan varen en hier zal een televisieprogramma over worden gemaakt. Gesproken is onder meer over het ontwikkelen van een 'Wikipedia-widget', vrije licenties bij het materiaal wat geschoten word en andere manieren om de Wikipedia-gemeenschap te betrekken bij het project.
 • Marco heeft gesproken met de Socialistische Partij (SP) over de kamercommisie auteursrechten. De SP verwacht binnen een paar weken een rapport van de commissie. Voornamelijk de auteursrechtenorganisaties als BUMA/STEMRA zullen hier de focus van zijn, maar omdat de discussie dan weer open ligt is dit een moment waar wij op in kunnen springen.

Brainstorm

Alle bestuursleden schrijven op wat voor hen de belangrijkste prioriteiten voor de vereniging zijn. Daarna worden deze prioriteiten gerangschikt in het schema hieronder. Besloten wordt om dit schema voor te leggen aan de leden bij de ledenenquete.

Communicatie naar leden en ledenwerving

 • Benadering nieuwe leden (wat doet de vereniging?)
 • Website
 • Nieuwsbrief
 • Agenda met meer bijeenkomsten
 • Enquête

Communicatie naar buiten

 • Vrije media
 • Projecten
 • Politieke lobby
 • Merchandise (met name t-shirts)
 • Pers-strategie

Platform / facilitering projecten

 • Kleine projecten
 • Workshops

Taken

 • Hay: lijstje rondsturen met taken
 • Lodewijk: regelt kaartjes voor de chapter's meetup
 • Piter: schrijft een stukje voor de nieuwsbrief over de RUG
 • Jose: doet een voorstel voor het kleine projectenplan
 • Lodewijk: geeft contactgegevens van hosting Duitsland aan Hay
 • Hay: stuurt mailtje naar internal-l over hosting (Polen, Duitsland en Zwitserland). Ook hoe de situatie zit met SSL certificaten.
 • Piter: Gaat privacyregelementen uitzoeken
 • Hay: stuurt huidige privacyregelement naar Piter
 • Mark: neemt de server af bij Soleus
 • Jose: zet telefoonnummer als perscontact bij WPNL en alle andere websites van de projecten en WMNL
 • Hay: zoekt uit hoe je makkelijk een 24/7 telefoonnummer krijgen
 • Mark: gaat uitzoeken hoe het zit met de ANBI-status en brengt advies uit naar het bestuur
 • Mark: maakt een overzicht van de voor en nadelen van ING, ABN-AMRO, Rabobank op het gebied van iDeal, incasso's, transactiekosten en inzage van de rekening voor derden.
 • Mark: zoekt uit hoe het met Paypal zit.
 • Mark: declaratiebeleid gaat schrijven
 • Mark: een inschatting maakt van de mogelijke kosten van declaraties
 • Hay: maakt bestuurswiki aan op Soleus account
 • Lodewijk+Hay: gooien bestuurslijst open
 • Mark+Hay: sturen contributiemail uit
 • Hay: gaat widget uitzoeken en hier plan voor schrijven
 • Hay: begin maken Nieuwsbrief #4. Deadline volgende week zondag.
 • Lodewijk+Hay: mailmanlijsten aanmaken voor announce en nieuwsbrieven
 • Jose: voorstel schrijven voor nieuwe website
 • Jose: gaat jaarplanning schrijven: wanneer gaan we wat doen
 • Jose+Piter: beginnen met enquete
 • Hay: gaat langs bij Creative Commons over project 'wiki loves art'

Besluiten

 • Het bestuur besluit om het concept-contract met Wikiation te tekenen. Mark en Lodewijk zullen dit doen.
 • Jose en Lodewijk zullen naar de chapter's meet gaan in Berlijn in april
 • Het kleine projectenfonds wordt gestart en aangekondigd in de nieuwsbrief. Jose zal aanspreekpunt worden voor dit project. Er wordt geen commissie ingesteld tenzij de noodzaak daar voor blijkt.
 • We willen onze hosting reorganiseren zodat er een plek ontstaat die alleen voor leden toegangekelijk is. Om te experimenteren nemen we een server van Soleus af. We gaan ook kijken hoe het moet met SSL certificaten.
 • We gaan naar de goede doelen workshop, Jose gaat in ieder geval.
 • We gaan een onderzoek doen naar de ANBI-status, in principe willen we deze status gaan aanvragen.
 • Er wordt een contributiemail uitgestuurd.

De volgende bestuursvergadering is gepland op zaterdag 14 maart in de Amershof te Amersfoort.