Notulen20090314

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Notulen bestuursvergadering Vereniging Wikimedia Nederland Zaterdag 14 maart 2009, Amershof (Amersfoort)

Aanwezig: Marco, Piter, Lodewijk, José (voorzitter), Mark, Hay (notulist)

Agenda met behandelde punten

Communicatie notulen naar leden

De notulen van de afgelopen ALV zijn door de bestuursleden bekeken en hier waren verder geen opmerkingen over. Bij geen commentaar worden de notulen van de ALV op zondagavond 15 maart online gezet.

Soleus

Er wordt gesproken over de hostingactiviteiten van de vereniging. Soleus zal in eerste instantie gebruikt woorden voor 'speeltuin' projecten. Mogelijk dat er naar een andere partij wordt gekeken voor meer kritische projecten. De domeinen zouden ondergebracht moeten worden bij één partij, bijvoorbeeld dd24.net

Wikimania

Op dit moment gaat de keuze voor een locatie tussen Tuschinski en de RAI. Beide locaties hebben voor -en nadelen. Bij Tuschinski is een nadeel dat de locatie na 18.00 niet meer in gebruik kan zijn. Belangrijk is dan dat er een goede locatie is waar de organisatie van de conferentie terecht kan.

WCN

Voor de WCN moeten nog veel voorbereidingen getroffen worden. De focus ligt momenteel op het bid voor Wikimania. Dit jaar is wel het lustrum van de conferentie.

Wiki loves art (6 april)

Op 6 april is er een informatiebijeenkomst voor musea die geïnteresseerd zijn in het Wiki loves Art project. Hay is verhinderd op die datum. Mark kijkt of hij kan, eventueel samen met Piter. Opgemerkt wordt dat het uploaden van de foto's zou kunnen via Wikiportret, mits de software daar voor beter wordt doorontwikkeld (zie ook internationale investeringen).

Nieuwe website / huisstijl

Voor een nieuwe website is het van belang dat er eerst een nieuwe huisstijl is. De vraag is of alle onderdelen van die huisstijl dan ook open source moeten zijn. Een aantal commerciële partijen zouden benaderd kunnen worden of ze in dit project willen participeren.

Conferenties

Marco kijkt of hij naar de Document Freedom Day wil. Hij benadrukt dat we bij lezingen e.d. moeten vertellen dat we lobbyen voor auteursrechtenveranderingen.

Nieuwe ALV

De datum voor de volgende ALV wordt vastgesteld op Zaterdag 30 mei. Een locatie gaat nog gezocht worden aangezien er wel wat opmerkingen waren over Florin. Voorafgaand aan deze ALV zal er eerst een openbare bestuursvergadering plaatsvinden op zaterdag 18 april in de Amershof. Dit zal publiekelijk op de wiki worden gezet. (naschrift, deze data zijn later gewijzigd)

Wikiportret

De verbeteringen en vernieuwingen in de Wikiportret-software zullen aangekondigd worden op de chapter's meetup in Berlijn begin april.

Brochurereeks

Voor de brochurereeks zou het goed zijn om te kijken naar vraag & aanbod. Concreet liggen er verzoeken van het 'Wikipedia workshop project op de HAR' en Wiki loves art om brochures te maken. Eventueel is er vanuit de Foundation geld voor deze projecten. Voorgesteld wordt om hierover contact op te nemen met Frank Schulenburg.

Internationale uitgaven

Er ligt een deadline voor de planning van de internationale uitgaven op 10 april. Van het geld dat is opgehaald tijdens de fundraiser, moet de helft besteed worden aan "internationale investeringen" De Foundation heeft gevraagd een budget op te stellen binnen drie maanden na half januari (half april). Voor de besteding van dit geld worden ondermeer een Wikipedia widget en Wikiportret 2.0 overwogen.

Kleine projecten

Piter vraagt of er geld beschikbaar is voor een bijeenkomst van gebruikers van de Friese Wikipedia. Het bestuur constateert dat er geen probleem is met het aanvragen van een subsidie voor het kleine projectenplan door een bestuurslid mits dezelfde procedure wordt bewandeld die ook van toepassing is voor elk ander lid van de vereniging.

Actiepunten vorige keer

 • Hay: lijstje rondsturen met taken (gedaan)
 • Lodewijk: regelt kaartjes voor de chapter's meetup (gedaan)
 • Piter: schrijft een stukje voor de nieuwsbrief over de RUG (gedaan)
 • Jose: doet een voorstel voor het kleine projectenplan (gedaan)
 • Lodewijk: geeft contactgegevens van hosting Duitsland aan Hay (gedaan)
 • Hay: stuurt mailtje naar internal-l over hosting (Polen, Duitsland en Zwitserland). Ook hoe de situatie zit met SSL certificaten. (contact geweest met Polen en Duitsland. Een algemene mail naar internal-l is nog steeds gewenst)
 • Piter: Gaat privacyregelementen uitzoeken (mee bezig)
 • Hay: stuurt huidige privacyregelement naar Piter (gedaan)
 • Mark: neemt de server af bij Soleus (gedaan)
 • Jose: zet telefoonnummer als perscontact bij WPNL en alle andere websites van de projecten en WMNL (nog niet gedaan)
 • Hay: zoekt uit hoe je makkelijk een 24/7 telefoonnummer krijgen (gedaan, advies is dat er geen goedkope methode is)
 • Mark: gaat uitzoeken hoe het zit met de ANBI-status en brengt advies uit naar het bestuur (mee bezig)
 • Mark: maakt een overzicht van de voor en nadelen van ING, ABN-AMRO, Rabobank op het gebied van iDeal, incasso's, transactiekosten en inzage van de rekening voor derden. (gedaan)
 • Mark: zoekt uit hoe het met Paypal zit. (is makkelijk en kan, gaat verder afweging financieel maken, voor volgende vergadering op agenda)
 • Mark: declaratiebeleid gaat schrijven (gedaan, op Google docs)
 • Mark: een inschatting maakt van de mogelijke kosten van declaraties van het bestuur. Mark komt uit op een bedrag van 1200 euro voor het hele jaar, waar 1000 was begroot. Samen met kosten voor vrijwilligers wordt dit 1500 euro. Besloten wordt dat Mark een update van de begroting maakt voor de ALV. Verder meldt Mark dat er 4000 euro is binnen gekomen aan (internationale) donaties en contributies.
 • Hay: maakt bestuurswiki aan op Soleus account. (nog niet gedaan)
 • Lodewijk+Hay: gooien bestuurslijst open (doet Lodewijk)
 • Mark+Hay: sturen contributiemail uit (nog niet gedaan)
 • Marco: neemt contact op met OSM voor gezamenlijke initiatieven (nog niet gedaan)
 • Hay: gaat widget uitzoeken en hier plan voor schrijven (nog niet gedaan)
 • Hay: begin maken Nieuwsbrief #4. Deadline volgende week zondag. (gedaan)
 • Lodewijk+Hay: mailmanlijsten aanmaken voor announce en nieuwsbrieven (kan nog niet)
 • Jose: voorstel schrijven voor nieuwe website (gedaan)
 • Jose: gaat jaarplanning schrijven: wanneer gaan we wat doen (mee begonnen, maar weinig mogelijkhden)
 • Jose+Piter: beginnen met enquete (schuift door, Marco helpt hier mee)
 • Piter: gaat overleggen over een workshop (nog niet gedaan)
 • Hay: gaat langs bij Creative Commons over project 'wiki loves art' (gedaan)
 • Lodewijk: Wikiation getekend (gedaan) nog geen bevestiging

Nieuwe actiepunten

 • Allen: nog even kijken naar declaratiebeleid Mark
 • Mark: maakt nieuwe begroting voor reiskostendeclaraties (inc. werkgroepen)
 • Marco: meehelpen met enquete Jose + Piter (neemt initiatief)
 • Hay: overzicht maken DNS hosters
 • Hay+Mark: maken overzicht van hosting mogelijkheden
 • Hay: Creative Commons contacteren over afspraak en ontwikkeling interface op API Mediawiki
 • Jose + Hay: benaderen grafische bureaus
 • Allen: werken aan PvE nieuwe huisstijl
 • Jose: zoekt naar een ruimte voor de ALV
 • Mark: maakt een aangepaste begroting
 • Jose: regelt locatie voor BV
 • Hay: maakt uitnodiging voor BV
 • Jose: doet voorstel voor Agenda visiedocument
 • Hay: Laat 250 blanco visitekaartjes zonder naam/telefoonnummer drukken
 • Allen: laten weten hoeveel foldertjes er nog zijn
 • Hay: laat extra foldertjes drukken waar nodig
 • Jose: gaat over twee weken RTL Boulevard bellen m.b.t. Wikiportret
 • Hay: Maakt presentatie over Wikiportret voor chapter's meet
 • Hay+Mark: maken opzet over visie bestuur folders
 • Hay: Plan voor Wikiportret 2.0 + hosting instance / Wikipedia widget
 • Mark+Jose: financiëleg planning voor Wikiportret 2.0 / Widget