Notulen20090418

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Notulen bestuursvergadering Vereniging Wikimedia Nederland Zaterdag 18 april, Amersfoort

 • Aanwezig: Marco, Lodewijk, José (voorzitter), Mark, Hay (notulist)
 • Afwezig met melding: Piter

Deze notulen bevatten:

 1. Agenda met behandelde punten en waar nodig uitleg
 2. Actiepunten van vorige keer
 3. Nieuwe actiepunten

Agenda met behandelde punten

Notulen

De vorige notulen worden goedgekeurd. Bij geen verdere notificatie zullen deze online worden gezet door de secretaris.

Ingekomen post

Er is een aanbevelingsbrief van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen gekomen voor Wikimania 2010.

Soleus

De VPS is opgeleverd en hier zal een begin op worden gemaakt met activiteiten.

Wikimania

Er is een bid gedaan maar er is nog geen uitslag. De beoordelingscomissie heeft hier meer tijd voor nodig. Er wordt gesproken over de juridische vorm die de organisatie zou moeten krijgen. Mark heeft voor Wikimania 2009 een presentatievoorstel over Wikiportret ingediend. Hay twijfelt nog. Tot 30 april is er de mogelijkheid tot het indienen van presentaties.

Besluit: besloten word dat, mocht het Amsterdam-bid worden uitgekozen, Wikimania zal worden ondergebracht in een aparte juridische entiteit, zoals een stichting of bij de Foundation. Niet formeel bij de Vereniging Wikimedia Nederland.

WCN

Marco zal bij zijn gesprek met Ronald van den Hoff ook de WCN aanstippen als activiteit.

Vrijwilligers

Er is een pagina aangemaakt met concrete projecten waar hulp nodig is. Alle bestuursleden zijn verantwoordelijk om deze pagina te onderhouden met hulpvragen voor de projecten waar zij mee bezig zijn.

De vereniging zal eind juni een BBQ organiseren voor alle Wikipedianen waar leden korting kunnen krijgen. Jose zal dit project coördineren.

Wiki loves art

Afgesproken wordt dat er van onze kant een document geschreven zal worden met daarin de hoofdlijnen zoals wij het project graag zien. Hay zal dit op zich nemen. Daarnaast zal er op Wikipedia een aparte pagina worden aanmaakt om de gemeenschap er bij te betrekken. Mark zal dit doen.

Chapter's meetup Berlijn

José en Lodewijk zijn bij de chapter's meetup in Berlijn geweest.

Er is onder meer gesproken over fundraising, merchandising en de toekomst van de chapters binnen de Foundation. Er zal waarschijnlijk een fundraising meetup worden georganiseerd in Kopenhagen speciaal voor Noord-Europese chapters. Ook zal kijken of er kan worden meegeparticipeerd in het wikiboekenplankproject van Frank Schulenburg. Daarnaast is er gesproken over de chapter's seats.

Besluit: het bestuur besluit de kandidatuur van Michael Snow te steunen

Open Bestuursvergadering en ALV

De data van deze beide bijeenkomsten zijn verplaatst.

Zondag 17 mei: open bestuursvergadering (mogelijk in Utrecht)

Zaterdag 6 juni: ALV (waarschijnlijk bij de Amershof in Amersfoort)

Plannen voor internationale investeringen

Deze zullen binnen een maand geschreven worden (voor 9 mei)

Nieuwe actiepunten

 • Hay: Begint met nieuwsbrief #5
 • Hay: contacteert Elly over Dreamhost overzetting
 • Hay: Houd de “Hulp nodig” pagina bij
 • Hay: mailt voor presentatie Wikiwednesday
 • Hay: Notulen doorlopen vorige vergaderingen en en deze online zetten na stille instemming
 • Hay: Persbericht schrijven Wikiportret
 • Hay: Schrijft een stuk over Wiki loves art voor Creative Commons (projectopzet)
 • Hay: Vraagt nieuw domein aan en maakt visitekaartjes
 • Jose: organiseert eind juni een BBQ
 • Lodewijk + Jose: gaan bij Kennisnet praten over Wikiwijs
 • Lodewijk: boort contacten aan voor de Europese chaptersbijeenkomst over copyright
 • Lodewijk: zoekt uit het zit met internationale samenwerking op het gebied van merchandising
 • Marco: benadert de KB over potentieële samenwerking
 • Marco: contact opnemen met OSM over Gideon
 • Marco: schrijft een stuk voor bijeenkomst Europese chapters over copyright
 • Mark: Analyseert Flickrlickr bot voor mogelijke internationale investeringen
 • Mark: Contributies analyseren mbt 12/30 euro bijdrage
 • Mark: Schrijft een stuk over Wiki loves art voor op Wikipedia
 • Mark+Jose: gaan langs bij de bank