Notulen20100425

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Bestuursvergadering zondag 25 april 2010 == Locatie: Ten Hagestraat 5, Eindhoven. 18.00.

Opening

Aanwezig: Hay, Paul, Marco, José (voorzitter), Lodewijk, Marianne (notulen)

José opent de vergadering om 18:10 uur.

Vaststellen agenda

Na toevoeging van het punt auteursrecht aan het punt lobby wordt de Agenda vastgesteld.

Vaststellen notulen bv 21-03-2010

Iedereen krijgt nog een etmaal de tijd om de notulen van de BV op het lentepunt aan te passen. Daarna zet Marianne ze op de verenigingswiki.

Algemene introductie lopende zaken

 • Hay heeft contact gehad met NPO. Zij hadden zich bereid getoond om het programma Profiel online te zetten. Hij heeft echter niets meer gehoord van zijn contactpersoon. Hay houdt een vinger aan de pols.
 • Hay heeft contact gehad met ING (nee niet de bank, maar het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis). Het ING beheert het Biografisch portaal met online biografieën en zijn geïnteresseerd in samenwerking.
 • Marco was bij de kickoff van Cosyne. Een volgende bijeenkomst is gepland op 17 en 18 juni 2010. Deze bijeenkomst moet met een groep voorbereid worden. Marco neem de lead bij het opstarten van de groep. Er wordt een oproep in de nieuwsbrief geplaatst voor geïnteresseerden. De nieuwsbrief wordt 1 mei verstuurd. Er worden enige zorgen geuit over de verplichtingen die in verband met de subsidie gesteld zijn aan dit project. Paul heeft een overzicht van deze verplichtingen op de bestuurswiki. E-mails van Cosyne worden in het archief gezet (archief@wmnederland.nl).
 • Hay neemt de volgende keer secretariaatsspullen mee voor Marianne. Er wordt afgesproken dat de verenigingsprinter nog even bij hem blijft staan tot het moment dat het kantoor geopend wordt.
 • José is benaderd door de journaliste Ine Poppe die een artikel aan het voorbereiden is voor het cultureel supplement bij de NRC van 7 mei aanstaande.
 • Verder heeft een bibliotheek uit Leiden, contact met José gehad over het vrijgeven van materiaal uit de bibliotheek. De bibliotheek beschikt over veel overzees materiaal.

Bestuurszaken

 • José en Lodewijk doen verslag van de Chaptersmeeting in Berlijn die natuurlijk overschaduwd werd door de aswolk van Eyjafjallajökull waardoor er in grote delen van Europa gedurende enige dagen niet gevlogen kon worden. Veel mensen kwamen daardoor vast te zitten. (Dit voor de lezers van deze notulen na pak 'm beet eind 2010 lezen). Tijdens de Chap com wordt er besloten over de toelating van nieuwe Chapters. Catalonië had ook een verzoek ingediend, maar willen een transnationaal gebied bestrijken (delen van Frankrijk, Spanje en ook Italië) en willen zich beperken tot de Catalaanse cultuur. De Filipijnen en India krijgen waarschijnlijk wel op niet al te lange termijn een chapter. Over de Chaptersmeeting zelf valt te melden dat de sfeer itt de vorige keer goed was. Uiteraard is 10 jaar Wikipedia aan de orde geweest. Verder willen wij meer samenwerken of in ieder geval geïnformeerd worden door andere Chapters over schoolprojecten. De Duitse Chapter heeft een goed project gedaan en de Catalanen (geen chapter) overwegen een Europese subsidie aan te vragen voor een onderwijsverniewingsproject voor secundair onderwijs (middelbaar onderwijs). Het project is gericht op het in schoolcurricula krijgen van Wikipedia en mediawijsheid. Iets waar wij via het bibliothekenproject ook aan bezig zijn. José houdt contact. outreach.wikimedia.org geeft een goed overzicht van projecten in allerlei landen. Verder kan er veel info gevonden worden over de Chaptersmeeting in Berlijn op metawiki ([1]).
 • 15 januari 2011 bestaat Wikipedia 10 jaar. De NL Wikipedia is ergens in mei/juni 2001 van start gegaan. Er is een taskforce gestart tijdens de chapters meeting (zowel WMF als chapters) waarbij iedereen die wil meedoen ook mag meedoen. De Foundation gaat een portal maken. Verder moeten er veel lokale projecten komen. Er is een mailinglist. José gaat het op de outreachwiki zetten. Om het verjaarsfeest luister bij te zetten wordt gedacht aan een grote fotoscavenger hunt 'Wiki takes the World.' Hay stelt voor een feestcommissie op ter richten en een feest te organiseren, te agenderen voor de volgende BV.
 • tijdens de Chaptersmeeting is ook gebleken dat er voortgang geboekt is op het vlak van groei in ontwikkelingsgebieden. Check de metawiki voor meer info.
 • De Foundation is plannen aan het ontwikkelen om lokale kantoren te openen in diverse landen in het kader van 'boots on the ground.' Ook een kantoor in Nederland behoort zeker tot de mogelijkheden. Dat zou ook goed aansluiten bij de professionaliseringsplannen van WM-Nederland. Om in aanmerking te komen dient er een open en transparante aanvraag ingediend te worden. Deze aanvraag dient uiterlijk 24 mei ingediend te worden. Als opmaat voor de aanvraag dient het Werkplan in ieder geval in het Engels vertaald te worden. Voorgesteld wordt om Siebrand er bij te halen. Marianne biedt ook hulp aan, hoewel zij wel een concrete opdracht nodig heeft aangezien zij nog te weinig ervaring heeft met dit soort processen.
 • De samenwerking met de OB Vlissingen begint concrete vormen aan te nemen. Er wordt een website gemaakt voor Wiki loves Bieb. Verder wordt de scholenbrochure die door de Zweedse Chapter is gemaakt, vertaald door de UvA. Daarnaast komt er een brochure voor cultureel erfgoed. WMNL kan en mag het betrokken materiaal ook zelf gebruiken. Ten slotte wordt er een blog gemaakt.

Vaste vergaderdag voor BV's

Marianne en Marco moeten de de doodle nog invullen. (Marianne heeft de doodle inmiddels ingevuld).

ALV notulen

Er moet nog een datum voor de ALV vastgesteld worden. Hay doet een voorstel.

 1. Privacy staat op de agenda van deze vergadering.
 2. Input op de begroting van 2010 op de ALV van oktober 2009 wordt verwerkt door Paul.

Auteursrechten / lobby

Marco doet woensdag 28 april 2010 een datumvoorstel voor de wederopstandingsbijeenkomst van de Auteursrechtencommissie. Er wordt een lijst opgesteld met initiatoren die door ons worden uitgenodigd, dat zullen in ieder geval de mensen zijn die al eerder bij het project betrokken zijn. Marianne maakt de lijst. Verder is iedereen die bij wil dragen van harte welkom. Het is de bedoeling dat de betrokkencommissie de lobbymotor wordt. De vereniging kan in ieder geval zonder enige bemoeienis van de Foundation opereren. Om de lobby succesvol te laten zijn is het wel van belang dat er een aantal concrete zaken aangepakt worden om successen te kunnen communiceren.

Op 14 mei 2010 is er in ieder geval een interessant debat in het Van Abbe in Eindhoven over auteursrechten en kunst in de conferentie 'who owns the art work' toegang is gratis. Inschrijven kan via de website van het Van Abbe. Marianne gaat.

Op 27 mei 2010 is er het verkiezingsdebat over Auteursrecht georganiseerd door Webwereld en Boek9.nl (de community van IE-juristen). Lokatie is nog niet bekend, ws Amsterdam, kosten ook nog niet. Marianne gaat ws.


Wiki loves monuments

 • RCE pakt de samenwerking voortvarend op. Maarten trekt het softwareproject dat software ontwikkelt voor het snel kunnen uploaden van foto's. Het is de vraag of een en ander af is voor Monumentendag in het tweede weekend van september waarbij bezoekers gevraagd worden om foto's te leveren. Wij benaderen VVV's en bv ANWB, Museumjaarkaartorganistatie (www.museumjaarkaart.nl) om het project onder de aandacht te brengen. Wellicht wil de Bankgiroloterij, grote culturele sponsoraar, loten verloten onder deelnemers??? Maar een ideetje.
 • Een link naar open streetmap wordt mogelijk geacht. We hebben goede contacten met de ontwikkelaars van Open Streetmap, maar we wachten een en ander nog even af.


Postadres vereniging

Marianne pas het adres aan op verenigignswiki. Adres wordt for the time being het postbusadres in Eindhoven. Zodra er een kantoorlokatie geregeld is wordt het adres weer veranderd.(= inmiddels gebeurd).

Het adres van Paul wordt voorlopig het factuuradres.


Nieuwsbrief

Hay zal de nieuwsbrief 1 mei 2010 versturen. Daar wordt in ieder geval nog de oproep voor de auteursrechtlobby, het foto-uploadproject en de ontwikkeling van Wikiportret aan toegevoegd.

Conferentie Vrij Cultureel Erfgoed/GLAM

Beeld en Geluid is bereid de ruimte te sponsoren voor een conferentie. Het Tropenmuseum kan dat niet kostenloos doen. Echter we verwachten wel dat de keuze voor het Tropenmuseum een positievere uitstraling heeft op de beoogde doelgroep. Wij verwachten circa 150 deelnemers. Hay gaat contact opnemen met het Tropenmuseum voor een reservering aan het eind van dit jaar. We moeten daarbij rekening houden met de conferentie die Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) op 12/13 november 2010 zal houden in De Balie.

Professionalisering

Er wordt inmiddels druk gezocht naar een kantoorlocatie in bij voorkeur Utrecht. José verkent de mogelijkheden bij de gemeente. We zijn op zoek naar een locatie met minimaal 3 werkplekken (eis), een vergadermogelijkheid (wens) en goed bereikbaar (wens). Allen worden verzocht om ideeën over mogelijke vergaderlocaties op de bestuurswiki te zetten.

Verder is er in het kader van de professionalisering contact geweest met een aantal administratiekantoren. HLC Schipper komt op dit moment als beste uit de bus. Werkt ook voor veel organisaties zonder winstoogmerk. Paul en José gaan binnenkort langs.

Duurovereenkomsten die worden aangegaan zullen op de Google agenda gezet worden zodat wij wanneer we dat willen tijdig kunnen opzeggen.

Fundraiser/Fundraising

De 2010 Fundraising Summit vindt dit jaar plaats in Bristol op 14 t/m 16 mei. Paul is helaas verhinderd. José en Lodewijk gaan.

Kort kort kort

 1. Jaarverslag:

José heeft het jaarverslag op de verenigingswiki gezet. Krinkel is bezig met een layout. Paul verzorgt de cijfers.

 1. Verenigingen&Stichtingen: Kost 4 euro per maand. Is een soort helpdesk voor bestuurszaken. José zoekt uit wat de looptijd van het verenigingslidmaatschap is en neemt daarna een beslissing over het lidmaatschap.
 2. Hay heeft een geweldige voorzet gemaakt voor een verenigingswebsite. Te vinden op beta.wmnederland.nl. Hay stuurt een mail naar de rest met een url en een handleidinkje wordpress. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren. José vraagt of de website wellicht al over twee weken online kan. Helaas zit er een squatter op wikimedia.nl. Marianne gaat onderzoeken of en wat de mogelijkheden zijn om h'm eraf te krijgen.
 3. De meneer onze hulp heeft gevraagd om zijn legaat van treinendia's goed en onder open licentie te laten landen, zullen we als volgt helpen. De NVBS heeft dit soort legaten alleen geaccepteerd onder closed source, maar wij stellen voor dat Paul de betrokken man begeleidt bij een gesprek met de NVBS om te onderzoeken of zij onder open source willen publiceren op het web.
 4. Hay verstuurt op 1 mei 2010 de nieuwsbrief waarin nog aan toegevoegd wordt. lobby, RCE en Wikiportret en een oproep voor de auteursrechtencie en Cosyne.
 5. Picture portal Wikiportret 2.0. Er is bekend geworden dat een Duitse developer die we in gedachten hadden Wikiportret 2.0 niet gaat maken. Het gaat vooral om de integratie met OTRS. We zullen een oproep plaatsen voor de nieuwsbrief. Verder wordt er een call geplaatst op tech, Mark zal het project begeleiden.
 6. Het werkplan kan als basis dienen om te dienen voor de aanvraag van een boots on the ground locatie. Eric Moeller.

Rondvraag

Hoe staat het met de ANBI-status. Is nog niet rond, aanvraag bleek nog niet volledig in orde te zijn.

Sluiting

José sluit de vergadering om 21:30 uur.