Notulen20150822

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Notulen bestuursvergadering 22 augustus 2015

Aanwezig: Jan Anton Brouwer, Frans Grijzenhout (vz), Ad Huikeshoven, Harriet de Man, Bart Nieuwenhuis, Marike van Roon, Sandra Rientjes

Afwezig met kennisgeving: Justus de Bruijn

Opening

 • Frans opent de vergadering om 10:15 uur.

Notulen bestuursvergadering 9 juli 2015

 • Ad: De nieuwe term voor Global South die WMF gebruikt is Emerging communities. Daarbij doelt men op Wikimedia-gemeenschappen en niet op landen.
 • Er is veel belangstelling voor de vacature projectleider. Sandra doet de eerste selectie. Harriet, Marike en Frans zitten in de sollicitatiecommissie.
 • Wiki loves Art. Sandra en Frans hebben met Lodewijk gesproken. Project gaat niet door als fotowedstrijd. Sandra Fauconnier werkt nu aan een financieringsaanvraag voor een WiR-project met kleine GLAM instellingen.
 • De discussie over de resultaten van het Motivaction onderzoek is gepland op wikizaterdag 29 augustus.
 • De halfjaarrapportage voor WMF is op tijd afgehandeld en staat op meta. Op 26 aug heeft Sandra een skype gesprek met Katy Love over het impactreport 2014 en de halfjaarrapportage 2015.
 • De notulen van 9 juli worden goedgekeurd en kunnen worden overgebracht naar de verenigingswiki.

Mededelingen

 • Marike vertelt dat er op 25, 26 en 27 november rondleidingen zijn bij de bijzondere collecties van de UvA. Bijzondere aandacht voor een nieuwe aanwinst: een van de allereerste encyclopedieën. De rondleidingen worden gegeven in het kader van de uitreiking van de Erasmusprijs.
 • Marike kondigt een bijzonder content donatie aan: De afbeeldingen van 40.000 torren / insecten inclusief korte beschrijving. Sandra meldt dit aan de werkgroep Natuur.
 • Sandra meldt dat er op 4 oktober een cursus vogelkijken wordt georganiseerd door / in het Rijksmuseum. Naturalis en WMNL zijn partners. Nadere aankondigingen volgen via de gebruikelijke kanalen.
 • Het CBS heeft contact met ons opgenomen. Arne en Justus gaan eind september op bezoek om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken. Denk ook aan Wikisource en Wikidata.

Strategie

 • Er komen aparte notities over de voortgang van het strategieproces. Bart maakt een verslagje over de resultaten van het Business Model Canvas. Harriet stuurt huiswerk rond (met een voorbeeld) over de Waarde-propositie. S.v.p. inleveren vóór 15 september. Tijdens de bestuursvergadering van 15 oktober pakken we de draad weer op.

Jaarplan 2016 en begroting

 • Komende week brengt Sandra nog een aantal kleinere wijzigingen aan in de tekst. Ook wordt de begroting afgemaakt.
 • Op 29 augustus is er een wikizaterdag gepland. Wellicht komen er die dag ook nog punten naar voren die verwerkt kunnen worden in het Jaarplan. Eventuele grote wijzigingen of ingrijpende ideeën, niet meer in het concept opnemen maar bespreken tijdens de bestuursvergadering van 10 september a.s.

Rondvraag

 • Ad meldt een aanvraag van Romaine in het kader van de FOKA regeling. Toezegging Euro 500.
 • Ad probeert een korte notitie te maken voor de ALV over een wijziging in het HR (emailadres).
 • Sandra is gestart met het concept van de grantaanvraag 2016.
 • Volgende vergadering: donderdag 10 september 2015, 19:30 uur. SKYPE of inbellen.

Sluiting

 • Frans sluit de vergadering om 17:00 uur.

Aktiepunten

 • Bart maakt een verslagje over de resultaten van het Business Model Canvas.
 • Harriet stuurt huiswerk rond (met een voorbeeld) over de Waarde-propositie. S.v.p. inleveren vóór 15 september.
 • Ad probeert een korte notitie te maken voor de ALV over een wijziging in het HR (emailadres).