Notulen20151015

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Notulen bestuursvergadering 15 oktober 2015

Aanwezig: Jan Anton Brouwer, Frans Grijzenhout (vz), Harriet de Man, Bart Nieuwenhuis, Marike van Roon, Sandra Rientjes, Justus de Bruijn.

Afwezig met kennisgeving: Ad Huikeshoven

Locatie: kantoor WMNL in Utrecht. Tijd: 19:30 - 22:00

1 Opening

 • Frans opent de vergadering om 19.40 uur

2 Notulen bestuursvergadering 10 september 2015

 • Onder het kopje mededelingen zijn de datums voor de rondleidingen bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam (Oude Turfmarkt 129, Amsterdam) verkeerd weergegeven. De juiste datums zijn: 25 november voor Wikipedianen, 26 en 27 november openbaar. Frans corrigeert de notulen.

3 Mededelingen

 • De ALV van 26 september 2015 is goed verlopen. Er waren 17 deelnemers, waarvan 2 zonder stemrecht + 5 machtigingen.
 • Uilen-idee. Gaat om waardering voor bewerkers die meer dan gemiddeld bijdragen. Projectgroep is aan de kleine kant. Wellicht is het verstandiger met wat minder categorieën te beginnen. Concrete verzoek is of Wikimedia financieel wil bijdragen en dat willen we. Sandra neemt contact op met de projectgroep.
 • Erasmusweek.
  • Op maandag 23 november is er een wetenschappelijk conferentie. Razend interessant en dus aanbevolen.
  • Woensdagmorgen 25 november is de lezing van Jimmy Wales in Paradiso en daarna de uitreiking van de Erasmusprijs met een formeel diner en een informeel diner (bij de chinees naast het Centraal Station).
  • Die dag zijn ook de rondleidingen voor wikipedianen bij de bijzondere collecties van de UvA.
  • Op 28 november is de Wikimedia conferentie en aansluitend naar de Griek maar met een gedeelde rekening. Gaarne aanmelden i.v.m. de catering.

4 Activiteiten

Kwartaalplanning activiteiten

 • Het 2de en het 4de kwartaal is traditioneel druk.
 • Zorgpunt is dat de activiteiten rond de werksfeer op wikipedia (opzet n.a.v. het Motivaction onderzoek) weinig weerklank ondervinden bij de community. Op wikizaterdag 12 september waren er slechts twee vrijwilligers aanwezig die zich willen inspannen om een gevoelig onderwerp als werksfeer aan te pakken. Sandra voert binnenkort een gesprek met Alexander Waringa (gespecialiseerd in dit type probleem) en zal aan hem advies vragen.
 • Hoe kunnen we en groepje vormen en aan het werk krijgen? Wat zouden we daarmee willen bereiken? Bijvoorbeeld een kleine groep die actief met de werksfeer aan de gang gaat en mensen wil aanspreken. Jan Anton vraagt zich af of de moderators de juiste mensen zijn voor dit type werk. Is er een uitspraak geweest van Motivaction over de oorzaak. Enigszins, met als items (niet uitputtend): ego, te weinig persoonlijk contact.
 • De oplossing is niet eenvoudig. Het is wel nodig het probleem scherper te krijgen.
 • Tijdens de bijeenkomst van 12 september zijn er zeven voorstellen gedaan die kunnen bijdragen aan verbetering van de werksfeer (vandalismebestrijding, saneren van de code of conduct, coachingsprogramma voor nieuwkomers, blauwhelmen, training online-communicatie en belonen van goed gedrag).
 • Projecten. Veel wisselingen in bezetting van de staf geweest, maar de projecten lopen op zich goed. Goede stappen bij Erfgoed Gelderland (initiatief en mogelijk WIR).
 • Relatiebeheer bij projectpartners en GLAMS nieuw leven in blazen. Bestuursleden meenemen.
 • Er is een subsidie aanvraag gedaan door de Vlinderstichting en Wikimedia bij het Prins Bernardfonds. Dat geld wordt besteed aan een WIR. Er is geen animo voor het in dienst nemen van WIR en die vervolgens aan te bieden aan instellingen. Visiting scholar is een ander model. Hij/Zij schrijft Wikipedia-artikelen over specifieke onderwerpen ten behoeve van studenten en staf in het belang van de universiteit (verbeteren van het medische materiaal bijvoorbeeld) en op kosten van de universiteit. Er is in het algemeen belangstelling voor het gebruik en het vullen van Wikipedia bij instellingen.
 • Dank aan Sandra en de vrouwen en de man van het bureau.

Viering 15 jaar Wikipedia in 2016

 • In 2016 bestaat Wikipedia-NL 15 jaar. De Engelstalige Wikipedia is opgericht op 15 januari, de Nederlandstalige op 19 juni. Op welke manier gaan we hier aan aandacht besteden.
 • Er is een idee van Ciell om iets te doen voor leden die 10 jaar lid zijn zijn van Wikimedia (ongeveer 12). Los houden van 15 jaar Wikipedia.
 • In januari is er de Nieuwjaarsbijeenkomst. Die zouden we in 2016 wat feestelijker kunnen uitvoeren. Andere mogelijkheid is rond 19 juni wat te organiseren. De voorkeur is de 19de centraal te stellen, bij voorbeeld door het organiseren van een barbecue.
 • Belangrijk om de gemeenschap te vragen om een initiatief en dat te ondersteunen.

Evaluatie proefprojecten educatie. Verslag over bevindingen en resultaten tot nu toe.

 • Zie het document. Het kostte wat moeite om het project op gang te brengen maar er is toch veel geproduceerd. Zie adviezen in document. Het meetbare resultaat lijkt nog niet erg groot. Er zijn wel heel wat nieuwe artikelen verschenen maar het heeft veel energie gekost. Dat is wel een bekend verschijnsel. Als het vliegwiel eenmaal draait kan het nog wel eens hard gaan.
 • Het loont de moeite met universiteiten in zee te gaan die zaken actief en concreet oppakken en daarmee een model voor andere universiteiten opstellen.

5 Organisatie

Strategie, voortzetten discussie

 • Er ontstaan twee sleutelwoorden: de community en nieuw elan in de community. Daar lijkt ook de opdracht te liggen. Wat zijn dan logische vervolgstappen? Kunnen we die als bestuur van WMNL bedenken en uitvoeren en/of hebben we de WMF nodig om als breekijzer te fungeren of hebben we meer hulp / zwaar geschut nodig? Reflectie/ideeën/voorstellen gaarne eerst per mail uitwisselen.

6 Financiën

 • Geen bijzonderheden.

7 Rondvraag

 • Nieuwjaarsbijeenkomst is meestal op de 2de of 3de zaterdag in januari. Vooralsnog gepland op 16 januari 2016. Locatie nog niet bekend, voorkeur voor Utrecht.
 • Een keer per jaar eten bureau en bestuur met elkaar. Voorstel is woensdagavond 16 december 2015 (18.00 tot 21.00).De vergadering van 17 december vervalt.
 • Wiki(kerst)zaterdag is dit jaar op 19 december. Aanwezigheid van bestuursleden wordt op prijs gesteld.
 • Jan Anton: WCN is geregeld? Sandra: ja, de voorbereidingen verlopen voorspoedig.

8 Sluiting

 • Frans sluit de vergadering om 22.10 uur.