Notulen20160714

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Notulen goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van 11 augustus 2016.

Notulen bestuursvergadering 14 juli 2016

Opening

 • Vz opent de vergadering om 19.30 uur.
 • Notulen bestuursvergadering 7 juni
  • Ten aanzien van de tekst
   • Marike schrijft men met één e.
   • Grant-aanvraag. De datum gereed is 1 oktober 2016.
  • Naar aanleiding van..
   • De schrijfweek is heel leuk geweest ondanks dat er weinig ruimte voor vragen een minister Bussemaker was;
   • Het logboek is klaar. En er zijn nog geen onderwerpen langsgekomen om het logboek mee te vullen.
  • De notulen worden goedgekeurd met in inachtneming van bovenstaande wijzigingen.
  • Mededelingen en ingekomen stukken
   • Geen.

Activiteiten en community

 • Evaluatie training online communicatie
  • Dit initiatief kan worden opgeschaald met behulp van online-training (E-learning);
  • Bij de oefeningen is een trainingsacteur erg nuttig. De Wikipedianen een rol laten spelen in de oefeningen is ook nuttig.
  • Het Bureau is in gesprek met een professionele opleider. De kosten van het verder ontwikkelen van de training zouden op 10 k€ tot 40 k€ uitkomen over een periode van 1 - 3 jaar;
  • Mogelijk dat in september een subsidie-aanvraag voor deze activiteit wordt gedaan bij het ISDN-fonds;
  • De intentie is de cursus verder te ontwikkelen met een professionele partij en niet te wachten op de uitkomst van de subsidieaanvraag bij het ISDN-fonds;
  • E-coach Pro zal gevraagd worden een offerte op te stellen.
 • Gesprek met Open Street Map organisatie.
  • Dat is teleurstellend verlopen. Justus heeft er voldoende tijd in gestopt maar niemand uit die club wil zelfs maar reageren op de gepubliceerde verzoeken.

Organisatie en Financiën

 • Jaarplan 2017
  • Er heeft een ledenraadpleging plaatsgevonden over het jaarplan. Slechts een Wikipediaan, die toch al aanwezig was, heeft gereageerd;
 • Meerjarenstrategie
  • Marike spreekt haar complimenten uit over de nota en met name over de laatste verbeteringsslag.
  • Sandra zal de nota aanvullen met tekst over de steakholders en het draagvlak;
  • Justus is de week voor 8 augustus paraat om het onderdeel organisatie en bestuur uit te werken.
  • De WMF komt in de komende weken (10 september) ook met een strategienota. Ofschoon we niet verwachten dat de verschillen met onze nota groot zijn is het verstandig beide werkstukken te vergelijken. Dit onderwerp komt ook op de agenda van de bestuursvergadering in augustus te staan (Justus).

Rondvraag

 • Schrijfweek : Minister Bussemaker op de hoogte stellen van succes (Marike);
 • De subsidieaanvraag aan het NDE Zichtbaar is gehonoreerd. Er waren 70 aanvragen en Wikimedia is een van de gelukkigen;
 • Elisabeth heeft 2 maanden ouderschapsverlof gekregen;
 • Er is een afspraak met Vlisco over een eventuele contentdonatie of het vrijgeven van copyright;
 • CBF keurmerk is voor Wikipedia/Wikimedia niet weggelegd vanwege administratieve complicaties. Er is een soortgelijke stichting als Wikimedia en het CBF is heel streng ten aanzien van eventuele verwarring die kan ontstaan. Jammer meer helaas. Wij zijn al AMBI-erkend. Er worden geen verdere stappen gezet;
 • Harriet merkt op dat er een onduidelijkheid zit bij de uitgaven/bestedingen. Dit is reeds gecorrigeerd;
 • Sandra heeft tot eind juli vrij;
 • Justus neemt contact op met Arne over het toewijzen van deelnemers aan de Wikipedia-training in Londen.

Actielijst

 • Opzet voor aanpak informatie samengesteld met publiek geld (Justus)
 • WMF strategie op agenda volgende vergadering (Frans)