Notulen20170216

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Deze notulen zijn goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van 9 maart 2017


Notulen bestuursvergadering van 16 februari 2017, telefonisch.

Aanwezig: Frans Grijzenhout (vz), Harriet de Man, Marike van Roon, Sandra Rientjes, Bart Nieuwenhuis, Justus de Bruijn.

Afwezig met kennisgeving: Jan Anton Brouwer

Plaats: telefonisch, tijd: 19.30-20.45 uur.

Opening

Mededelingen en ingekomen stukken

 • Enkele nieuwe onderwerpen worden op de agenda geplaatst.

Notulen Bestuursvergadering 19 januari 2017

 • Zijn er fouten of zaken die verkeerd zijn weergegeven? Neen.
 • Inhoudelijk nog punten? Neen; de notulen worden goedgekeurd.

Openstaande punten.

 • Ondersteuning administratie WM Oekraïne: Is oké, gaat in het midden van dit jaar lopen.
 • Onderzoek naar WP: We hebben contact met Leila Zia van WMF over de vervolgstappen.

Activiteiten en Community

Projectplan werkgroep Gendergap

 • Goed plan, SMART geformuleerd. Eindredactie lag bij Ciell en Denise. De namen van de organisatoren en deelnemers zijn niet opgenomen in het plan en er is ook geen overzichtje van de kosten opgenomen. Voorstel is dat het bestuur een positieve reactie geeft op het projectplan. Justus schrijft mail hierover.

Evaluatie WCN 2016

 • Het aantal deelnemers gelijk was aan andere jaren. Er zijn wat opmerkingen ter verbetering. Geen schokkende dingen, dus een positief verslag. De locatie in Utrecht is prettig (bekendheid, vervoer, catering). Volgend jaar weer een WCN. Ziko wil wellicht de WCN opnieuw programmeren. Mogelijke onderwerpen voor 2017: Facts matter, Social media.
 • Er is een suggestie voor een werkvorm in de vorm van een training. De terugkoppeling van Sandra en Frans hierop is om hier 1 track met parallelle sessies van maken om de keuzemogelijkheid groot te houden. Het thema "Facts Matter" is prima, dat moeten we zo houden.
 • Een andere optie is de conferentie een dag langer te laten duren en werkgroepen de kans te geven zich te presenteren. Dat kan een stimulans zijn voor de werkgroepen.
 • Qua sprekers zijn er voldoende opties: Joris Luyendijk, Marietje Schaake, Prof. Rogers (UVA). Frans voegt de ideeën toe aan het document. Ziko zal een aantal mensen polsen over het thema en de verder invulling. In maart is er weer een bijeenkomst en wordt er verder overlegd over de invulling van de conferentie.
 • Ziko heeft een prima WCN neergezet. Hij is inhoudelijk sterk en werkt in de praktijk erg zelfstandig. Het bestuur hoopt dat er meer mensen mee willen werken aan de WCN, zodat niet al het werk op de schouders van Ziko terecht komt.

Notitie Hergebruik Overheidsinformatie

 • Zie verslag. Justus gaat met Hanno Lans een nieuwe instelling voor de toepassing van WHO zoeken.

Editortraining met vluchtelingen

 • Wij zijn benaderd door een Palestijnse Wikipediaan die voor korte tijd in Nederland is en die graag een bewerkerstraining voor de Arabische wereld wil organiseren. Ook vluchtelingen horen bij zijn doelgroep. We ondersteunen deze activiteit.

Organisatie en financiën

Voorbereiding ALV 22 april 2017

 • Jaarverslag. Het nieuwe concept van het jaarverslag wordt verder uitgewerkt. WMNL is van accountant gewisseld. Bevalt goed. We eindigen of op 0 € of licht positief. Halverwege volgende week hebben we de concept-jaarrekening. Loopt keurig op schema.
 • Bestuurssamenstelling 2017-2019. Na de laatste vergadering heeft Frans een pagina aangemaakt met informatie voor en over kandidaat-bestuursleden. Er zijn enkele reacties binnengekomen. Er zijn helaas niet zoveel Wikipedianen met bestuurservaring die zich kandidaat willen stellen. Frans heeft enkele leden actief benaderd, tot nu toe zonder resultaat.
 • Discussiestuk statuten. Het discussiestuk wordt aanstaande zaterdag met enkele leden besproken.

Sponsorpresentatie

 • Jan Anton en Sandra hebben het eerste concept gezien en met name Sandra heeft feedback gegeven. Het idee van de financiering is dat wij samenwerking zoeken met een overkoepelende organisatie (branche- of kennisorganisatie) en die de samenwerking laten financieren door de bij die organisatie aangesloten bedrijven. Feedback op de presentatie: een paar succesverhalen toevoegen (KB, Tropenmuseum), teksten en voorbeelden kunnen enthousiaster, praktische opties opnemen, bijvoorbeeld over content donaties, etc.

Donatie Familiefonds

 • Er is een fonds dat ons een tamelijke grote bijdrage wil geven mits de projecten praktisch en tastbaar zijn. Zij zijn geïnteresseerd in onderwerpen als Gender Gap, werkgroep Natuur, Educatie, Andere suggesties: Communicatie binnen de gemeenschap, een combi met Facts matter. Zie notitie. Sandra benadert de werkgroep Natuur.

Rondvraag

 • Sandra: Voortgang vacature Organisator bijeenkomsten en evenementen: twee sollicitaties zijn binnengekomen. Goede hoop op een werving.
 • Verder geen vragen.
 • Volgende vergadering is donderdag 9 maart 2017 (Sandra met vakantie).

Sluiting

 • Frans sluit de vergadering om 20.45 uur.

Actielijst

 • Justus schrijft mail met complimenten aan Gender Gap werkgroep.
 • Frans voegt de ideeën toe aan het document van Ziko (WCN). Ziko zal een aantal mensen polsen over het thema 'Facts matter' en verdere invulling van de WCN 2017.
 • Justus gaat met Hanno Lans een nieuwe kandidaat voor de toepassing van de WHO zoeken.
 • Frans benadert enkele leden voor een bestuursfunctie.
 • Sandra benadert de werkgroep Natuur over de aanvraag voor een donatie van het Familiefonds.