Notulen20170309

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Deze notulen zijn goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van 13 april 2017


Notulen bestuursvergadering van 09 maart 2017

Aanwezig: Jan Anton Brouwer, Frans Grijzenhout (vz), Marike van Roon, Bart Nieuwenhuis, Justus de Bruijn. Denise Jansen (alleen bij het agendapunt Jaarverslag 2016)

Afwezig met kennisgeving: Harriet de Man, Sandra Rientjes

Plaats: Kantoor Utrecht, van: 19:30 - 22:00 uur

Opening

Notulen bestuursvergadering 16 februari 2017

 • Naam van Marietje Schaake correct weergeven.
 • Nog enkele wijzigingen (namen personen bij bestuursfuncties weghalen).
 • Naam van Palestijnse Wikimediaan die Wikipedia cursus voor vluchtelingen geeft weglaten. Sponsor idem dito.

Mededelingen / ingekomen stukken

 • Harriet is wellicht later of komt niet.
 • Sandra is met vakantie.

Activiteiten & Community

Movementstrategie

 • Dit wordt groots aangepakt met verschillende tracks (A: Chapters, B : individuele Wikipedianen (ongeorganiseerde W...), C: De context van Wikipedia (technologie, auteursrechten, maatschappelijke relevante zaken.), D: Low reach markets, etc). Een aantal van deze tracks gaan lopen. Het staat op de agenda van Berlijn. Ook zijn een aantal NL-Wikipedianen op persoonlijke titel door de WMF uitgenodigd voor dit onderwerp. Zaterdag 18 maart 2017 is een middag gewijd aan dit onderwerp. SPQRobin is voor het NL-taalgebied aangesteld als coordinator voor Track A. We zijn nog op zoek naar iemand die de discussies voor Wikimedia Nederland wil coördineren.
 • Katherine Maher (WMF) heeft weten te bereiken dat in Iran de kosten van het raadplegen van Wikipedia niet van je (Iraanse) beltegoed af gaat.
 • De directeuren van de verschillende chapters hebben een bijdrage geleverd aan het Movement Strategy Process. Tijdens de wikizaterdag van 18 maart a.s. organiseren we een bijeenkomst over het Movement Strategy Process voor onze leden.

Organisatie & financiën

Laatste voorbereidingen ALV 22 april 2017

 • Notulen ALV 24 september 2016 Openstaande punten doornemen (Justus)
  • Er waren twee wijzigingsvoorstellen voor de strategie. Deze zijn afgehandeld. De wijzigingen zijn aangebracht in het Jaarverslag.
  • Wijzigingen in het Jaarplan: is gebeurd en gepubliceerd.
  • Bij de rondvraag: doornemen van de statuten. Dit is inmiddels gestart.
 • Discussie vernieuwing notulen stand van zaken (Frans)
  • Naar aanleiding van de discussie in het bestuur worden enkele punten aangepast. Belangrijkste wijziging is het opnemen van de relatie tussen bestuur en directeur in de statuten.
 • Kandidaat bestuursleden 2017 - 2019 Stand van zaken (Frans)
  • Er zijn nog weinig positieve reacties van mensen die wij hebben benaderd. Tot nu toe ook niet op de oproep in de Nieuwsbrief.
  • Er is een belangstellende die op de eerstvolgende wiki-zaterdag langs komt. Sandra en Frans zullen hem ontvangen.

Stand van zaken jaarverslag en jaarrekening 2016

 • Inmiddels is er een volgend concept jaarverslag beschikbaar. Vraag aan het bestuur: is dit de goede richting? Alle bestuursleden kunnen opmerkingen plaatsen in de tekst.
 • Eerste concept jaarrekening. Het administratiekantoor heeft samen met Astrid een eerste versie van de jaarrekening opgesteld. We eindigen met een positief resultaat van €3.275
 • Feedback bestuursleden op het concept jaarverslag
  • Onderbouwing van cijfers komen in een aparte bijlage.
  • Pag 6 : Inhoudsopgave behoort bij 2016. Is op zich correct maar focus op ontwikkeling naar/in 2017 houden. Gaarne tekst wat aanpassen.
  • Algemene reactie : De nieuwe lay-out wordt goed gevonden. Prima werk.
  • Gaarne iets opnemen over wat we hebben gerealiseerd op non-profit basis (wij zijn goed met het geld om gegaan ...)
  • Op de ALV van 8 april dient het jaarverslag digitaal beschikbaar te zijn. Het liefst met lay-out.
 • Feedback bestuursleden op het concept van de jaarrekening
  • Jan Anton heeft een verslag ontvangen maar nog niet doorgenomen. Volgende week is Sandra terug en dan wordt de laatste hand aan het verslag gelegd inclusief "Het bericht van het Bestuur" en de accountantsverklaring. Jan Anton overlegt met Sandra over de toelichting van het bestuur dat bij het Jaarverslag hoort.
  • Financiële verantwoording 2016 richting WMF: Sandra heeft een maand uitstel gevraagd voor het indienen van de rapportage gezien de drukke werkzaamheden rond de strategie van de WMF. WMF is accoord gegaan en had alle begrip voor het verzoek.

Rondvraag

 • Geen vragen voor de rondvraag.
 • Volgende vergadering is 13 april telefonisch (een week voor de ALV).

Sluiting

 • De voorzitter sluit de vergadering om circa 21.00 uur.

Actielijst

 • Frans benadert enkele leden voor een bestuursfunctie.
 • Sandra benadert de werkgroep Natuur over de aanvraag voor een donatie van het Familiefonds.