Notulen20170513

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Notulen bestuursdag 13 mei 2017 met aansluitende bestuursvergadering

Aanwezig: Justus de Bruijn, Bart Nieuwenhuis, Mike Nicolaije, Sandra Rientjes, Frans Grijzenhout, Marike van Roon, Harriet de Man, Michel Wesseling

Introductie nieuwe bestuursleden

 • De dag start met nadere onderlinge kennismaking.
 • Bart heeft een presentative voorbereid met een orientatie op het werk van Wikimedia Nederland gebaseerd op het strategie document 2017 -2020 Elan rond vrije kennis.
 • Daarna wordt de taakverdeling van de bestuursleden besproken aan de hand van het schema Overzicht specifieke verantwoordelijkheden en taken. De functies worden verdeeld.
 • Sandra geeft vervolgens een presentatie over de internationale Wikimedia beweging en de WMF.

Bestuursvergadering 13 mei 2017

Opening

De vergadering wordt geopend om 15:00 uur.

Notulen bestuursvergadering 13 april 2017

 • De notulen worden goedgekeurd en kunnen worden overgebracht naar de verenigingswiki.

Notulen ALV 22 april 2017

 • De accountantsverklaring is inmiddels ontvangen en gepubliceerd. Aan alle leden is een bericht verzonden met een verwijzing en een korte toelichting.
 • De opmerkingen over de vernieuwingen van de statuten zullen door Frans en Justus worden bekeken. Zij zullen samen de volgende stappen voorbereiden.

Overige punten

 • Het vergaderschema 2017 van het bestuur wordt opnieuw vastgesteld. De ALV zal worden gehouden op zaterdag 23 september in Utrecht. De Wikimedia Conferentie Nederland op zaterdag 4 november 2017 in MediaPlaza, Utrecht.
 • Er is een datum gepland voor de overdracht van het penningmeesterschap.
 • De functieverdeling zal worden gepubliceerd op de verenigingswiki.
 • De wijzigingen in de functiebeschrijvingen van de indidivuele bestuursleden zullen worden verwerkt voor Frans en zullen worden geagendeerd op de volgende besstuursvergadering voor een laatste check + definitieve vaststelling.

Afsprakenlijst

 • Sponsorpresentatie. Dossier overdragen aan Michel. Sandra overlegt met Van Dooren Advies over een datum voor een vervolgoverleg.
 • Justus praat met Hanno Lans over een notitie met betrekking tot de Wet Herziening overheidsinformatie (Justus)
 • Jaarplan 2018. Overwegen om thema Geneeskunde te introduceren
 • Functieverdeling bestuursleden publiceren op verenigingwiki (Frans)
 • Functiebeschrijvingen bijwerken en agenderen voor volgende bestuursvergadering (Frans)
 • Vernieuwing statuten. Frans en Justus formuleren voorstellen voor de vervolgstappen (Frans, Justus)