Overleg:Archief/Conceptstatuten e.d./Conceptreglement (Stichting/Vereniging)

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hmmm, verder nog geen kommentaar, maar merk op dat artikel 3.2 (geschat) 50% van de wikimedia mensen in nederland uitsluit van bijdragen aan het bestuur. Verder sluit het developers uit. En het sluit mensen uit van projecten die nog niet gestart zijn.

Dit opgelost hebbende, en even aanemende dat het bestuur van WMF allemaal nederlanders zouden zijn geweest, dan nog zouden 3 van de 5 bestuurleden van WMF geen (ere-)(co-)bestuurslid hier mogen zijn (volgens art 3) , want ze dragen niet bij aan wikimedia projecten.

Grappig is dat! Hoe zou dat komen?

Een beginsel ligt hierin: Als de vereniging geen invloed mag uitoefen op de projecten, dan mag wederzijds geen invloed door de projecten op de vereniging werden uitgeoefend, anders loopt dat haast gegarandeerd verkeerd af.

De regeling van WMF zelf is dat ze 3 bestuursleden hebben die geen lid zijn van projecten, en 2 die wel lid zijn. Op die manier blijft de macht in handen van de foundation, en kan die niet worden opgeeist door een enkel project.

In nl hebben we niet de luxe om mensen te vinden die geen lid zijn van projecten denk ik, maar we kunnen allicht in ieder geval niet de goden nog verder gaan verzoeken dan wel al doen. :-)

Ok, misschien is dat toch wel wat kommentaar :-P . Hopelijk kun je daar wat mee!

Kim Bruning 29 sep 2005 15:19 (CEST)Reageren[reageer]

Kim,
Na de irc chat van afgelopen nacht werd me iets duidelijker wat je bedoelt. Als voor vereniging wordt gekozen, hebben de leden (en alleen die) invloed op de bestuurssamenstelling. In het geval van stichting is dat de wiki gemeenschap (nl, fries en limburgs) zoals in het reglement gedefinieerd. Jij bent een Nederlander die hier nauwelijks actief is, maar op en: wel. In het geval van stichting zou je, zoals het er nu staat, dus niet verkiesbaar zijn en niet mogen kiezen. Als er een GB/UK organisatie wordt opgericht heb je een kans, e.e.a. afhankelijk hoe die hun regels opstellen, dat je daar ook buiten de boot valt.
Ik denk dat dit een terecht punt is en het is m.i. eenvoudig te ondervangen. Ik heb het reglement aangepast om ook in dit soort situaties te voorzien.
Overigens ga ik niet mee met je redenering rondom macht, bestuursleden die geen lid zijn van een project, e.d. Als je in het bestuur van een stichting/vereniging zit heb je twee petten: die van de instelling waar je voor staat en je prive pet. Dat moet je kunnen scheiden, anders ben je geen goed bestuurslid. RonaldB 2 okt 2005 00:44 (CEST)Reageren[reageer]

verkiezing

besgrijp ik goed dan wanneer er een bestuurslid zijn plaats ter beschikking zou stellen, er dan drie kandidaten moeten worden gezocht? Of wanneer er een periodieke herkiezing is, ook 2-3 extra kandidaten MOETEN zijn? Ik denk dat dit, zeker in het begin, moeilijk haalbaar zalzijn, zo niet, niet haalbaar. Effeietsanders 5 okt 2005 13:16 (CEST)Reageren[reageer]

Als dat minder zou zijn (wat kan) dan kan (maar moet niet) het bestuur de voordracht aan vullen met eigen kandidaten, waardoor ze dus uit meerderen kunnen kiezen. De reden voor deze "constructie" staat naar ik hoop duidelijk genoeg uitgelegd in de Toelichting vooraf. RonaldB 6 okt 2005 03:42 (CEST)Reageren[reageer]

Opmerkingen

Als ik opmerkingen bij de statuten heb gemaakt zal ik dat hier ook moeten doen; te meer daar de notaris hier waarschijnlijk niet als correctie achter de hand is. Hetzelfde verhaal - ik ga niet zonder instemming hakken in de pagina maar wie het met wijzigingen eens is mag die gerust doorvoeren.

zal mijn reactie in dit kleurtje in de tekst plaatsen, tbv de overzichtelijkheid. RonaldB 17 nov 2005 14:15 (CET)Reageren[reageer]
Oeps. Toen ik dat probeerde vast te leggen kreeg ik een foutmelding, dus ik dacht dat het niet doorgekomen was. Maar daarna had ik een poos geen tijd om het opnieuw te doen. Vandaar de late reaktie. Ik zal commentaar achtervoegen waar reacties zijn. Andere staan nog open. Mysha 6 feb 2006 17:04 (CET)Reageren[reageer]

artikel 2

 • "kandidaat-bestuursleden" of "kandidaatbestuursleden" ok
 • Noem expliciet de mogelijkheid van tussentijds aftreden, omdat die ook expliciet in de statuten staat.
 • Dit is geen schone indeling. Beter is misschien iets in de geest van: 1 In alle situaties waarbij een vacature in het bestuur moet worden ingevuld wordt dezelfde procedure gebruikt. <Zin over voorbeelden.> 2 Benoeming van bestuursleden ... .

Let wel: dit is iets verstrekkender dan wat er nu staat.

artikel 3

 • Punt achter "zijn". ok
 • Een voordracht dient te voldoen. Dan kun je verop niet met "zal" aankomen.
 • Geen komma achter "tenminste 2 is". ok
 • Gaat er vanuit dat het niet voldoen aan de criteria altijd een tekort zal betreffen, maar het eerste lid maakt ook mogelijk dat er te veel kandidaten worden voorgedragen.
Klopt. Als er minder dan het minimum is, kan het bestuur desgewenst zelf aanvullen. Als er (meer dan) voldoende is, dient het bestuur daar uit te kiezen. Maar wat als er echt te veel zijn. Lid 2 voorziet daar nu niet in.
 • Als ruim voldoende kandidaten worden voorgedragen, is er dan een volgorde in die voordracht?
Nee, het bestuur kiest uit de voordracht. Een verstandig bestuur houdt natuurlijk wel rekening met de volgorde. Maar het zou kunnen dat ze oordelen dat ze b.v. met nummer 1 niet door een deur kunnen. Dan prevaleert het goed functioneren van het bestuur. Dan is er dus wel een volgorde, alleen niet dwingend.
 • "Instemmende stem" is bepaald niet mijn woordkeuze, maar ik weet zo gauw geen (andere) term hiervoor. waar staat dat? Artikel 4 lid 5. Foutje; ik schuif het door.

artikel 4 stichting

 • Is dit beperkend: "kunnen alleen voorgedragen worden"?
 • De statuten lijken rechtspersonen toe te staan als bestuurslid, en die zijn wellicht geen gebruikers. Of moeten er vanuitgaan worden dat de gebruiker achter een gebruikersnaam juist wel een rechtspersoon kan zijn? Hoe worden die gebruikers eigenlijk aan die personen gekoppeld?
Het reglement, vwb dit "democratisch" deel van de procedure, gaat niet uit van een rechtspersoon. In geval van Stichting kan het bestuur zelf beslissen over de toelating van een rechtspersoon (buiten deze procedure om). Ik weet dat dit gedeelte niet uitgaat van een rechtspersoon; dat is nu juist mijn punt. Goed, die beperking zou je als "voorzien in de procedure van benoeming" kunnen beschouwen. Maar dan lijkt het me wel verstandig die beperking expliciet op te nemen.
 • Zijn de projecten opsommend? "alleen gerekend".
en beperkend. Komen er nieuwe wiki's bij, dan wordt desgewenst het reglement aangepast. OK. Dan stel ik voor: "alleen gerekend".
 • Gaat het om "Een taalversie in het Nederlands, Fries of Limburgs van enig project van de WF."?
van een van de projecten uit de lijst OK, (hoofdletters voor de taalnamen).
 • Wat te denken van Plat?
Volgens de Nederlandse wet zou je kunnen argumenteren dat Limburgs geen taal is. Maar het heeft een zekere omvang. De andere dialecten zijn heel klein. Bovendien: waar leg je dan de grens, wat is nog verwant aan het Nederlands. Alleen deze vier hebben een wettelijke status: Meerderheidstaal Nederlands, minderheidstaal Fries en streektalen Nedersaksisch en Limburgs. Dat lijkt een goed criterium.
 • Waarom wordt voor dit criterium naar nl.wikipedia (de Nederlandse taalversie van Wikipedia) verwezen?
Daar is het geregeld en wordt door de grootst mogelijke meerderheid gebruikers gehanteerd. Maar dat criterium kan voor andere projecten wel heel ongunstig uitpakken. Bij tweede lezing ontgaat me overigens het doel van deze beperking bij kandidaatstelling. Laat gewoon iedere geregistreerde gebruiker zich aanmelden als die dat wil. Bij het stemmen kan het criterium nog veel slechter uitpakken. Bijvoorbeeld zullen bijdragen op Wikisource waarschijnlijk in veel minder bewerkingen gedaan worden.
 • "Wikimedia-project" ok
 • komma achter "ontwikkelaar/systeembeheerder" ok
 • Begrijp ik goed dat er aspirantbestuursleden en kandidaatbestuursleden zijn? ?? Niet zeker meer. Ik denk dat het er om gaat dat ik hieruit lees dat zich eerst aspirantbestuursleden melden, waar de leden dan een voordracht van kandidaatbestuursleden uit kiezen, waar het bestuur dan weer bestuursleden uit selecteert. De introductie van twee termen maakt duidelijker wat waarvoor geldt.
 • Hoeft het bestuur zich alleen van de woonplaats van gebruikers van anderstalige projecten te vergewissen? Of had dit een apart lid moeten zijn?
Ja, om te voorkomen dat b.v. een Engelsman, woonachtig buiten NL en uitsluitend atief op en: "infiltreert". Maar een Deen die genoeg interwiki op nl: doet kan dus zonder meer bestuurslid worden.
 • "door op een van de toegelaten Wikimedia projecten geregistreerde gebruikers" of "worden uitgebracht op een van de toegelaten Wikimedia projecten"?
Kan m.i. alleen gelezen worden als
Op elke kandidaat kan door (geregistreerde gebruikers op een van de toegelaten Wikimedia projecten) een instemmende stem worden uitgebracht. Mijns inziens kan er ook "Op elke kandidaat kan door geregistreerde gebruikers (op een van de toegelaten Wikimedia projecten een instemmende stem worden uitgebracht)." gelezen worden. Waarom niet "Geregistreerde gebruikers van de toegelaten Wikimedia projecten kunnen op elke kandidaat een instemmende stem uitbrengen."?
 • "Instemmende stem" is bepaald niet mijn woordkeuze, maar ik weet zo gauw geen (andere) term hiervoor. Het stemsysteem heet in Wikipedia wel zo, maar de term lijkt nergens anders gebruikt te worden.

artikel 4 vereniging

 • Voorziet niet in overtreding door meer kandidaten dan het maximum. ?? Lid 2 voorzien wel in meer kandidaten dan het minimum - rangorde bepalen - maar niet in meer dan het maximum - schifting. Nu ik het terugzie denk ik dat "voorkeur van de voordracht" hier wellicht geen goede omschrijving is.

artikel 101

 • "indien van toepassing de gebruikersnaam ..." Waarom? Als dit niet hoeft als het niet van toepassing is, waarom zou je dat dan in het andere geval verplichten?
aangepast.
 • "privacyverlangens", of "privacy-verlangens". ok
 • De contributiebepaling verwijst nu naar de privacy-eis. statuten art. 101 Pardon; mijn fout. Zijn er leden waarvoor dit niet geldt?
 • secretariaat? normaal de secretaris, maar zou ook een kantoorfunctie kunnen zijn (hoewel, zolang de schaalgrootte zo klein blijft als uit de huidige belangstelling valt af te leiden ..... Dit is een reglement: "Secretaris" tot er een reden tot aanpassing is?
 • Hoeft een lid maar een maal contributie te betalen of moeten de leden zich ieder jaar opnieuw aanmelden? verduidelijkt "Ieder volgend jaar is het lid het alsdan geldende jaarlijkse contributiebedrag veschuldig." of zoiets?

artikel 102

 • anders gebeurt er ... wat? artikel 104 gaat uit van 120 dagen.
Als de pm zijn werk goed doet, stuurt die op dag 61 een herinnering. Dan is het 120 dagen en is het verder aan de pm. Als het 60 dagen is dan gaat dan in principe het royement in, gematigd door wat er verder in dit artikel komt te staan. Bijvoorbeeld automatische schorsing die ongedaan gemaakt wordt op het moment dat het geld/afschrift de penningmeester bereikt.

artikel 103

 • "daaropvolgende kalenderjaar" ok

artikel 104

 • de statuten "bepalen", het reglement "omschrijft nader"; niet andersom. ok
 • Ik geloof dat hier enige overlap in zit.
 • Aan die herinnering heeft het lid zo niets: na 120 dagen wordt er een herinnering gestuurd "weet u nog dat dit de voorwaarden voor royement zijn", en daarna wordt hij geroyeerd. Als je wil dat de contributie-inning een herinnering omvat, schrijf dat dan bij contributie-inning, bij voorkeur met de mogelijkheid om de kosten daarvan door te berekenen.
zie hierboven. De herinnering kan (bij een minder nauwgezette pm) ook na 90 dagen gestuurd worden. Dan kan opzegging gewoon. Zou ook op dag 119 gestuurd kunnen worden. Lijkt me een theoretisch geval. Overigens ligt de nalatigheid primair bij het niet betalende lid. Dat is zo, en ik zou zeggen dat de tweede 60 dagen pas in mogen gaan als de herinnering ook daadwerkelijk verstuurd wordt - in theorie kan iemand die een acceptgiro verwacht nu lid-af worden door nalatigheid van de pm. Maar wat ik bedoelde is dat dit artikel niet over de betaling gaat, en daarmee de herinnering ook niet. Als de leden aangemaand moeten worden tot betalen, schrijf dat dan in 102 en zeg "aanmaning". (Dat laatste zou overigens een dialektkwestie kunnen zijn.)

artikel 105

 • "Op initiatief van de leden" is hier dubbelop. "Een algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen indien 5 leden of 10% van de leden daarom verzoeken.
aangepast (op verzoek ivm tekst daarna) Deze bewoording staat toe dat leden die eigenlijk geen ledenvergadering willen daarom verzoeken omdat genoeg andere leden kenbaar gemaakt hebben dat ze dit wenselijk vinden maar verder geen actie ondernemen. Bedoeld of onbedoeld? Gewenst of ongewenst?
 • Waarom staat er voortdurend "zo een" in dit reglement?
 • Waarom "dan gehouden"?
Er kan reeds een andere (b.v. door het bestuur uitgeschreven) ledenvergadering gepland staan (met een andere agenda) Dan zou voor "zo een" "daartoe een" moeten komen. Maar waarom dan. Dit beperkt de geldigheid van dat lid tot na de daadwerkelijke indiening van het verzoek, maar de toepasbaarheid van het lid is toch al beperkt tot "zo een"/"daartoe een".

artikel 5 stichting

 • komma achter "regelement" ok
 • artikel 4 stichting lid 1 definieert geregistreerde gebruikers ook niet. aangepast

artikel 6

 • Hoe wordt een vertrouwelijk onderwerp weer openbaar, en wat gebeurt er dan met de behandelende notulen?
Het kan zijn dat notulen even op zich laten wachten, alvorens ze op deze wiki gezet worden. Het kan ook zijn dat het vertrouwelijk gedeelte voorlopig eruit gehaald wordt. Ja, maar hoe worden die vertrouwelijke gedeelten alsnog openbaar?
 • Worden die documenten alleen openbaargemaakt op internetpagina's, of zijn ze ook openbaar, zodat iedereen altijd het recht heeft ze in te zien.
Wat wil je nog meer dan internetpagina's? Het recht voor iedereen om ze te lezen. Dingesen zijn openbaar en worden daartoe ...
 • Die "internetpagina's zijn Gopher-menu's neem ik aan. Of ...?
Deze wiki Zullen we deze wiki dan maar in het reglement opnemen?

artikel 7

 • "zal een zakelijke overeenkomst afsluiten (resp. heeft afgesloten)". Kan dit tijdsonafhankelijk worden opgeschreven? "Een zakelijke overeenkosmt met ... regelt ..."?
Eerst rechtspersoon, dan pas overeenkomst. Het reglement kan dus een tijdje bestaan zonder die overeenkomst Zet dan "zal", of nog dwingender, en pas het reglement aan zogauw dat achterloopt. Anders zit je nog tijden met "zal".
 • geen komma achter "(WMF)". ok
 • "rechten" voor toestemming is hier niet zo'n gelukkige woordkeus; is hier alternatief voor?
tekst ietsje aangepast als verduidelijking
 • "waarbij het auteursrecht" houdt in dat geen logo's gebruikt worden als het auteursrecht niet bij WMF ligt. "waarvan het auteursrecht" ok
 • "berust"; het gaat maar over één auteursrecht. ok
 • "De voorwaarden waaronder", anders staat er de "De voorwaarden ... waarbij" - OK
 • Wat is er zo respectievelijk aan dat handelen? Als dit twee compleet verschillende groepen machtigingen zijn, dan is het beter dit gewoon als twee zinnen op te schrijven.
Bij mijn weten is er nog geen model voor zo een overeenkomst, alleen ideeen. Dus het kan zelfs en/of zijn. Twee aparte zinnen benadrukt naar mijn smaak teveel dat het en is. Zo als het nu is gelden de condities alleen voor het spreken en de reikwijdte alleen voor het handelen. Doe dan gewoon "en"; de latere bepaling kan nog vaststellen dat een van beide helemaal niet mag.
 • Als je al weet dat deze regeling ook openbaar wordt gemaakt kun je artikel 6 en 7 verwisselen, en deze overeenkomst dan opnemen in de lijst van openbaar te maken documenten.
Art 7 is typisch zo een (bijna) slotopmerking, vandaar. Maar in deze volgorde is de ene openbaarmaking duidelijk omschreven, terwijl de andere er alleen toevallig bij lijkt te staan. Met artikel 6 als laatste is er maar een soort openbaarmaking.

artikel 8 vereniging

 • Neem lid 1 impliciet op in de wijze van veranderen. ok Ik denk dat ik meer een "Het initiatief tot wijziging van dit regelement kan uitgaan van het bestuur danwel de leden." bedoelde.
 • Lid twee noemt het veranderen door het bestuur en gaat daar dan niet op in.
Hoe het bestuur tot een wijzigingsvoorstel komt, moet ze zelf maar weten. Dat hoeft je hier niet te gaan regelen. Maar in de huidige structuur kan het bestuur komen met voorstellen die wettelijk niet toegestaan zijn.
 • Een voorstel wordt "gedaan" of "ingediend", niet "verzocht". "Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan gedaan worden door ... " ok
 • Waarom zijn de voorwaarden voor dit initiatief anders dan die voor de ledenvergadering?
Hiervoor geldt geen wettelijke regeling Dan kun je ze gerust gelijk houden.
 • Een verzoek wordt "gedaan". Maar dit is geen verzoek, het is dwingend. ok
 • Geen "zal". "Het bestuur toetst het voorstel na ontvangst aan de statuten en de wet, en verwoordt het zodanig dat ..." ok
 • Die verwoording gaat over het voorstel tot wijziging - dat voorstel hoeft natuurlijk niet in het regelement te worden opgenomen. Alleen het verwoorde voorstel. Evt. oorspronkelijk voorstel, waarin mogelijk motivering staat, wel in het voorstel aan ledenvergadering. Ah, ik begrijp dat het je gaat om de toekomstige tekst. OK
 • Als het bestuur de leden moet parafraseren, dan kan het zijn dat dit verkeerd gedaan wordt. Hoe corrigeert de vergadering dat dan? Door het niet goed te keuren Daarmee komt de goede versie nog niet in stemming.
 • lid 3 is wat eigenlijk in lid 1 moet staan. ?? Toen lid 3 zou zijn "Dit reglement kan gewijzigd worden met etc." en daar volgt dan op "Het initiatief hiertoe kan genomen worden ...". "Handelwijze." "Uitzondering bij gebrek aan aanwezigen." Is nu wat anders gedaan, maar is nog steeds een samenhangend alternatief.
 • Komt het voorstel nu wel of niet aan de orde als het quorum niet gehaald is?
Bespreken kan altijd. Beslissen dan niet. Is het dan wellicht beter die zin te eindigen op "opnieuw aan de orde gesteld."?
 • Ook hier is "eerste vergadering" weer een verkeerde woordkeus. Zegt dan "Als ... dan wordt er, ten minste 2 en ten hoogste 12 weken later, een nieuwe vergadering belegd waarop deze regelementswijziging opnieuw op de agenda wordt geplaatst." - Bij nader inzien is dat "op de agenda wordt geplaatst". Er is zo te zien niets dat bepaald dat dit de eerste keer op de agenda gestaan moet hebben.

artikel 8 stichting

 • Uh, waar is dit?
Hoeft niet. Statuten zijn hiervoor al voldoende

Wijze van stemming

 • Moet het reglement hier wellicht iets over regelen? Al was het maar blanco stemmen en onthoudingen van stemmen?
Lijkt me voldoende als dat al in de statuten geregeld is.
Met de stemming zoals die in de statuten was omschreven was ik ook al niet al te gelukkig, meen ik. Moet er nog iets gezegd worden over de instemmingsstemming? Kan die overigens wel volgens de statuten?

(Goh, als je de wijzigingen even toont ter controle, kom je nu in het bewerkingsveld terug op de plaats waar je bezig was. Kan iemand de ontwikkelaars zeggen dat dit een goed idee(!) was?)

Enfin, dat is het zo'n beetje. Laat ik hier op school het lokaal maar eens gaan afsluiten. Mysha

Bedankt - RonaldB 17 nov 2005 17:11 (CET)Reageren[reageer]

Allebei bedankt! :) Zó gebeurt er nog eens wat. Maar kunnen de artikelen over de stichting er voor de duidelijkheid niet beter uitgehaald worden? We zijn immers toch al overeengekomen dat het een vereniging wordt? misschien wel verplaatsen voor een evt. stichting náást de vereniging in de toekomst? Effeietsanders 18 nov 2005 17:42 (CET)Reageren[reageer]
Enfin, dat is het weer zo'n beetje. Laat ik hier op school het lokaal maar eens gaan afsluiten. Mysha


Bewerkbaar?

Moet de pagina nog steeds beschouwd worden als bewerkbaar? Nu we het goedkeuringsproces ingaan is het wellicht beter om de regel die nu bovenaan staat te vervangen door een mededeling in de trand van: "Inhoudelijk mogen er geen wijzigingen meer worden gemaakt zonder voorafgaand overleg, aangezien het proces ten behoeve van de goedkeuring van het reglement is ingegaan". Effeietsanders 14 dec 2005 20:34 (CET)Reageren[reageer]

Overleg naar aanleiding van de stemming

Hieronder svp overleg naar aanleiding van de stemming in het stemlokaal plaatsen. Effeietsanders 3 dec 2005 22:48 (CET)Reageren[reageer]

Stichting/Vereniging

Er is toch besloten dat het een vereniging zal worden? Waarom dan Stichting ook vermelden? Patio 22 dec 2005 08:46 (CET)Reageren[reageer]

zie hier [1] - RonaldB 23 dec 2005 00:13 (CET)Reageren[reageer]