Overleg:Commissie hervormingen WMNL 2013

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

2a

Is er een specifiek probleem dat moet worden opgelost? Bepaalde nadelen die een grote rol spelen in de ervaring van het bestuur? Dit geldt zowel voor kleinere als grotere besturen. (ik kan voor beide een flinke reeks voors en tegens bedenken) Lodewijk (overleg) 30 jul 2013 13:54 (CEST)[reageer]

Ziko vraagt expliciet om commentaar en argumenten op de pagina Commissie hervormingen WMNL 2013 zelf. Voor de argumentatie lees het Compass report Ad Huikeshoven (overleg) 5 aug 2013 11:50 (CEST)[reageer]
(ik zal dit niet herhalen, maar dit geldt ook voor de andere keren waar je naar het Compass report verwijst) Toevallig had ik die al deels gelezen, omdat ik ook lid ben van Wikimedia UK en dit een rol speelde in hun recente statutenwijzigingen. Maar zoals ook toen vind ik de argumentatie in het rapport vrij dun waar het dit type aanbevelingen betreft, en vooral vanuit autoriteit. Maar wellicht lees ik ergens langs/overheen. Het zou voor het begrip misschien goed zijn als je de argumentatie bij de specifieke voorstellen die jullie relevant vinden in eigen woorden en binnen de context van WMNL kunt samenvatten? Lodewijk (overleg) 19 aug 2013 23:59 (CEST)[reageer]

2b

Zijn er problemen die hiermee moeten worden opgelost? Wat zijn de beoogde effecten? Het enige dat ik terug vind in de introductie is een gebruikelijkheidsargument - niet erg overtuigend. Lodewijk (overleg) 30 jul 2013 13:54 (CEST)[reageer]

Ziko vraagt expliciet om commentaar en argumenten op de pagina Commissie hervormingen WMNL 2013 zelf. Voor de argumentatie lees het Compass report Ad Huikeshoven (overleg) 5 aug 2013 11:51 (CEST)[reageer]

Commentaar Ad

Als ik het goed begrijp is het beoogde effect een vergrootte continuïteit. Wellicht is het goed te beseffen dat het Compass report voornamelijk ingaat op wat gebruikelijk is bij UK charities - en bepaald geen wereldbeeld schetst (zoals Ziko ook verwoordt verderop).

Die interpretatie laat ik geheel en al voor Ziko en Lodewijk. Dit soort provincialisme werp ik ver van me af. Ad Huikeshoven (overleg) 5 aug 2013 11:45 (CEST)[reageer]

Ik zou hier dan als Nederlands goed doel minder gewicht aan toekennen dan bijvoorbeeld aanbevelingen van het CBF of koepelorganisaties. Desalniettemin kan het overwegen natuurlijk geen kwaad. Wel moet er, naar mijn mening, een probleem worden opgelost, of een specifiek effect beoogd worden in onze situatie. Die overweging (beoogd effect) miste ik ook bij de implementatie binnen Wikimedia UK zelf overigens. Lodewijk (overleg) 30 jul 2013 13:54 (CEST)[reageer]

Als je een specifiek nederlands rapport zou willen lezen, kijk dan eens naar Code Wijffels over 'goed bestuur' (de term die de commissie Wijffels koos voor 'governance'). Ad Huikeshoven (overleg) 5 aug 2013 11:56 (CEST)[reageer]

Commentaar Ad 1

Zie 2a. Lodewijk (overleg) 30 jul 2013 13:54 (CEST)[reageer]

Voor de argumentatie lees het Compass report Ad Huikeshoven (overleg) 5 aug 2013 11:45 (CEST)[reageer]

Commentaar Ad 2

Invoeren gedeeltelijke verkiezing door bewerkers van Wikimediaprojecten. Ik heb hier ook nog wel een aantal praktische vragen bij, maar die komen wel bij een eventuele implementatie (bijv hoe te controleren, waarom woonachtig als eis als we ook leden in het buitenland hebben enz.). Ik begrijp uit de argumentatie dat het beoogde effect een verbeterde verhouding tussen de communities en WMNL is. Dat klinkt op zich als een valide argument - maar ik vraag me vooral af of dit niet een scheiding in het bestuur zou aanbrengen. Moeten niet alle bestuursleden die community in ogenschouw nemen? In hoeverre zit de community ook te wachten op een dergelijk verkiezingsproces? Als we dit zouden doen, zou ik voorstellen om eerst een pilot te organiseren waarbij een dergelijke verkiezing een adviserend karakter voor de ALV heeft (dan zijn er geen wijzigingen nodig in statuten en reglement) waarbij de ALV de verwachting uitspreekt bij een minimumopkomst hiermee akkoord te zullen gaan. Dan kunnen we dat daarna evalueren. Lodewijk (overleg) 30 jul 2013 13:54 (CEST)[reageer]

Ik denk ook dat een verkiezing door Wikipedia-bewerkers moeilijk te realiseren zou zijn. Scheiding binnen het bestuur - dat vrees ik eerder niet. Maar de reden waarom de WMF wel de community bestuursleden laat kiezen is natuurlijk dat de WMF geen ledenvereniging is; je kunt niet zomaar WMF-lid worden en het bestuur kiezen. Ik stel me voor wat iemand zou denken die de Nederlandstalige Wikipedia bewerkt en gewoon als WMNL-lid een contributie betaald, als anderen zonder contributie te betalen ook bestuursleden mogen kiezen. Ziko (overleg) 30 jul 2013 16:43 (CEST)[reageer]

Commentaar Ad 3

governance committee. Rekening houden met specifieke vaardigheden lijkt me goed. Maar ik zou niet graag allerlei formele structuren optuigen zonder een overtuigender argumentatie dat het nodig is. Zou het misschien een beter alternatief zijn als het bestuur actief op zoek gaat naar nieuwe kandidaten op basis van een kwaliteitenevaluatie, en een advies meegeeft aan de ALV met betrekking tot één of twee specifieke externe kandidaten? Dit kan eventueel ook via een kandidatencommissie. Het lijkt me juist om de uiteindelijke beslissing bij de leden te laten. Het instellen van een dergelijke commissie bij de ALV leggen zou de geloofwaardigheid en kans van slagen ten goede komen denk ik (met evt aanvullingen door bestuur bij vacatures). Lodewijk (overleg) 30 jul 2013 13:54 (CEST)[reageer]

Wereldwijd is het gebruikelijk dat voor een aantal onderwerp het bestuur het (voorbereidende) werk door een deel van de bestuursleden laat doen. Zoiets heet een bestuurscommissie. Het bestuur kan commissies instellen, daar is geen ALV besluit voor nodig. Of je het dan governance committee of kandidatencommissie noemt is om het even. Compass stelt voor om niet alleen bestuursleden door de leden te laten kiezen, maar dat het bestuur ook een aantal bestuursleden coöpteert, met selectie op basis van specifieke (nader te bepalen) kennis en vaardigheden. Overigens stelt is punt 3 "Bestuursleden met specifieke vaardigheden en ervaring benoemen" en punt 5 "Benoem een 'governance committee' die bestuursbeslissingen over 'governance arrangementen' voorbereid". Ad Huikeshoven (overleg) 5 aug 2013 11:45 (CEST)[reageer]
Dat het gebruikelijk is, is voor mij niet een overtuigende argumentatie. Als we net zouden worden opgericht zou dat het misschien wel zijn, maar als de huidige structuur goed functioneert zou ik het niet aanpassen zonder goede reden. Maar zoals gezegd, op zich kan ik wel mee met de gedachte dat rekening gehouden wordt met specifieke vaardigheden - ik probeer alleen een minder ingrijpende manier voor te stellen om (volgens mij) hetzelfde te bereiken, als het doel inderdaad is om rekening te houden met specifieke vaardigheden. Coöptatie lijkt me hiervoor niet nodig, ik zou eerst proberen andere wegen te bewandelen. Maar ook hier geldt dat een heldere definitie van het probleem dat je probeert op te lossen behulpzaam zou zijn, omdat je dan ook beter kunt evalueren, en kijken of die minder ingrijpende methode gewerkt heeft. Lodewijk (overleg) 21 aug 2013 12:31 (CEST)[reageer]

Commentaar Ad 4

verlenging termijn naar 2 jaar. Is er een specifiek effect beoogd met dit voorstel? Verwacht je bepaalde andere samenstellingen van het bestuur bij een andere termijn, en waarom zou dit beter zijn? Lodewijk (overleg) 30 jul 2013 13:54 (CEST)[reageer]

Voor de argumentatie lees het Compass report Ad Huikeshoven (overleg) 5 aug 2013 11:45 (CEST)[reageer]

Commentaar Ad 5

Zie Commentaar Ad 3. Of begrijp ik het doel van een dergelijke commissie niet goed genoeg? Verduidelijking zou welkom zijn. Lodewijk (overleg) 30 jul 2013 13:54 (CEST)[reageer]

Voor de argumentatie lees het Compass report Ad Huikeshoven (overleg) 5 aug 2013 11:45 (CEST)[reageer]

Commentaar Ad 6

Wat eventueel meer gewicht aan dit beleid zou kunnen geven, is om het door de ALV te laten vaststellen wanneer het definitief is uitgekristalliseerd. Lodewijk (overleg) 30 jul 2013 13:54 (CEST)[reageer]

? Ad Huikeshoven (overleg) 5 aug 2013 11:45 (CEST)[reageer]

Commentaar Ad 7

Meer bevoegdheden naar de directeur heeft denk ik wel implicaties voor de structuur. We zouden bijvoorbeeld kunnen nadenken op welke manier de verantwoording richting de leden zou moeten werken. Is het bijvoorbeeld nodig dat de directeur direct naar de leden verantwoording gaat afleggen? Waarschijnlijk wel vanaf een bepaald moment, maar wanneer is dat omslagpunt. Zolang het bestuur voor iedere beslissing verantwoordelijk is, is het gekozen bestuur hiervoor aangewezen - bij meer delegatie blijft het bestuur wel verantwoordelijk, maar zou een directe verantwoording tot hogere kwaliteit van die verantwoording kunnen leiden (de directeur is immers beter op de hoogte van de hoed en de rand). Lodewijk (overleg) 30 jul 2013 13:54 (CEST)[reageer]

Het bestuur legt verantwoording aan de leden af. Niet is voorgesteld dat de directeur direct naar de leden verantwoording aflegt. Nu niet, en in de toekomst niet. Ad Huikeshoven (overleg) 5 aug 2013 11:45 (CEST)[reageer]
Ik begrijp dat dit momenteel geen onderdeel uitmaakt van het voorstel. Ik suggereer alleen dat als de bevoegdheden verder worden uitgebreid, dat zoiets dan wellicht wel op z'n plaats zou zijn (en ook gewoon praktisch). Lodewijk (overleg) 21 aug 2013 12:32 (CEST)[reageer]

Commentaar Ad 9

Een bredere rol voor een (opvolger van de) kascommissie lijkt me ook op zijn plaats. Vooral omdat hierbij ook een meer inhoudelijke controle kan worden uitgevoerd gedurende het jaar, en eventueel kan worden ingegrepen. Ik zie dit niet direct gebeuren of er een noodzaak voor, maar een dergelijk mechanisme kan gedoe achteraf voorkomen inderdaad. Belangrijk is dan wel meer dan één evaluatiemoment per jaar, anders is er weinig toegevoegde waarde. Lodewijk (overleg) 30 jul 2013 13:54 (CEST)[reageer]

Voor wat een audit committee wel of niet doet, lees het Compass report. Ik weet niet wat je met inhoudelijke controle bedoelt en kan me weinig voorstellen bij 'eventueel kan worden ingegrepen'. Het audit committee is in eerste instantie een bestuurscommissie, die bestaat uit bestuursleden. Ad Huikeshoven (overleg) 5 aug 2013 11:45 (CEST)[reageer]