Overleg:Herziening Beleid Vriendelijke Ruimtes 2021

Uit Wikimedia
Laatste reactie: 3 jaar geleden door BeterWeten in het onderwerp Proces - Selectie werkgroepleden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Proces - Selectie werkgroepleden

In de wetenschap, maar ook bij mensen met (professionele) ervaring in change-projecten, kent men het fenomeen dat een probleem in het algemeen moeilijk is op te lossen wanneer het oplossend denken gebeurt vanuit strukturen die het probleem hebben veroorzaakt. Het bestuur wil beleid veranderen waardoor in het verleden on- en offline ruimtes binnen de Wikimedia Foundation nauwelijks of niet toegankelijk zijn voor grote groepen mensen. Het bestuur wil daartoe een werkgroep oprichten die bij voorkeur bestaat uit:

  • 2-4 leden van de vereniging met ruime Wikimedia-ervaring, zowel onwiki als als deelnemer/organisator van bijeenkomsten,
  • 1-2 bestuursleden
  • 1 vertegenwoordiger van het kantoor.

De Vereniging had in 2015 250 leden, Wikimedia projecten in Nederland kenden in 2013 circa 3,3 miljoen gebruikers (zie: Onderzoek Motivaction Bewerkers en Onderzoek Motivaction Lezers, in opdracht van de vereniging). Van al deze gebruikers zullen op grond van de criteria alléén mensen zitting kunnen nemen die zeer vertrouwd zijn met de probleem-veroorzakende structuren. Een groep niet groter dan geschat 50 personen. De criteria hebben dus een sterk uitsluitend effect op doelgroepen van de beleidswijziging. Volgens het in de eerste zin aangeduide fenomeen, zou de werkgroep daarom mogelijk onvoldoende in staat kunnen zijn, maatregelen te bedenken die bijdragen aan oplossing van het probleem. Stappen die voeren tot een meer diverse in- en uitstroom op de Wikimedia-projecten in Nederland. Hiermee hoop ik een denk-aanmoediging te geven, de werkgroep divers in te richten. Met de Universele Gedragscode als leidraad. MvG BeterWeten (overleg) 17 mrt 2021 16:13 (CET)Reageren