Overleg:Herziening Beleid Vriendelijke Ruimtes 2021/Definitieve tekst

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Artikel 5.5 Gevolgen van blokkades van personen op Wikimediaprojecten

Beste Herzieners,

Omdat Sandra Rientjes in haar mail van 17 december 2022 rept van "Tot 9 januari kan nog op beide teksten worden gereageerd." geef ik hieronder op de valreep nog wat commentaar. Ik hoop WMNL behoeden voor ongewenst beleid.

Aanleiding

Er staat nu bij artikel 5.5:

 • "5.5 Gevolgen van blokkades van personen op Wikimediaprojecten

Personen die op een Wikimediaproject zijn geblokkeerd kunnen, zolang deze blokkade van kracht is, niet deelnemen aan WMNL evenementen en activiteiten. Het bestuur kan, op verzoek van de geblokkeerde en na overleg met eventuele direct betrokkenen, besluiten hiervoor geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen."

Overwegingen rond 5.5

Uitsluiten van elders geblokkeerde personen roept vragen en overwegingen op:

 • Praktisch: Geven of gaven geblokkeerde personen problemen op WMNL-bijeenkomsten? Hier zijn mij bij mijn geregeld bezoek aan Wikimedia-bijeenkomsten sinds 2007 geen gevallen van bekend. Als geblokkeerde personen inderdaad in de praktijk niet of nauwelijks problematisch zijn is uitvoering geven aan 6b - personen uitsluiten - niet zinvol, integendeel.
 • Principieel 1: Moet WMNL een blokkering op een Wikimedia-website erkennen en er gevolgen aan verbinden? Zo'n website vormt geen rechtsstaat, en maatregelen daar genomen kunnen toetsing aan bijvoorbeeld in de maatschappij geldend recht mogelijk niet doorstaan. Een blokkering die is opgelegd in strijd met de eigen Richtlijnen op die website, en die ook niet getoetst is door een eventueel bestaande Arbitrage Commissie, is formeel al helemaal ongeldig, nog afgezien van de vraag of de aanleiding voor de blokkering voldoende was.

Bovendien zijn blokkeringen niet onomstreden: de gelauwerde wikipediaan Edo de Roo nam afscheid van nl.wikipedia vanwege het blokkeren, schreef hij in januari 2022: https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Overleg_gebruiker:Edoderoo&diff=prev&oldid=60829200 . Als WMNL wil uitsluiten op grond van een blokkering, zou ze redelijkerwijs die blokkering moeten toetsen. Dit is lastig, omdat WMNL en een Wikimedia-website gescheiden organisaties zijn. Dus WMNL begeeft zich op hachelijk terrein als ze conclusies wil verbinden aan een blokkering op een Wikimedia website.

 • Principieel 2: Ook als een blokkering op een Wikimedia website daar terecht zou zijn, mag de betrokken persoon niet zonder meer worden uitgesloten: men mag nu eenmaal niet tweemaal voor hetzelfde straffen (ne bis in idem).
 • Principieel 3: Personen uitsluiten op onvoldoende grond, zoals een blokkering elders, is discriminatie en in strijd met de geest van de Grondwet, en ook van de uitgangspunten van de Wikimediabeweging in haar streven naar vrije toegang tot kennis. En in strijd met de uitgangspunten van het Beleid Vriendelijke Ruimtes, waar het ons hier om gaat.
 • Sociaal: WMNL-bijeenkomsten vormen traditioneel een neutraal gebied, waar Wikipedianen elkaar ontmoeten en problemen bespreken, die online gerezen waren - daar zijn gevallen van bekend die ik kan specificeren. Geblokkeerden die verder geen amok maken moeten juist worden aangemoedigd om te verschijnen op WMNL-bijeenkomsten. WMNL ondersteunt Wikipedia en Wikipedianen en kan haar rol spelen bij conflictoplossing, alleen al door de contactmogelijkheden op haar bijeenkomsten. Deze functie gaat verloren bij klakkeloze uitsluiting van geblokkeerden.
 • Tegenwerping: In een noot bij artikel 5.5 stond als argument voor uitsluiting op grond van een blokkade elders, iets in de trant van dat dit nodig zou zijn om herhaald protest te onderdrukken. Dit lijkt een totalitair argument: protest bij onrecht moet mogelijk zijn.
 • Imago: Een draconische maatregel als uitsluiting (discriminatie) op grond van een sanctie elders, straalt slecht af op WMNL, getuigt van een totalitaire houding en schept een akelig precedent. Dit alles is ongewenst.

Conclusie

Zolang personen geen recent schadelijk gedrag vertonen (recente intimidaties, vernielingen, lastigvallen, (verbaal) geweld, enzovoorts) is het ongeraden en schadelijk hen op grond van alleen een blokkering elders - die ongetoetst al dan niet terecht kan zijn, en al is die terecht - uit te sluiten van een Wikimedia-bijeenkomst. Dat is discriminatie en in strijd met de uitgangspunten van de Wikimediabeweging, het Beleid Veilige Ruimtes en de Grondwet.

Dank voor jullie aandacht,

Laten we WMNL bewaren als vriendelijke en niet-totalitaire vereniging,

Leve de vrije kennis, Хай живуть вільні знання !,

Met vriendelijke groeten,

Hansmuller (overleg) 7 jan 2023 11:36 (CET) Wikipedian in residence Universiteit Leiden sinds 2013Reageren[reageer]

  • En ...
  • ben zelf geblokkeerd op nl.wikipedia sinds juni 2021, deblokkering in behandeling van ArbCom daar. Ben probleemloos actief op de Engelse, Franse, Italiaanse wikipedia met onder meer vele nieuwe artikelen. Op Wikimedia Commons geen gedoe, moderator idem op nl.wikibooks.