Overleg:Jaarplan 2021

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Suggesties, ideeën voor het jaarplan 2021 van Vereniging Wikimedia Nederland? Je kunt ze hier kwijt:

We zijn benieuwd naar jouw ideeën voor 2021, nodigen je uit om ze hieronder te delen. Om de ideeën gestructureerd te kunnen bespreken, vragen we je om jouw idee (indien mogelijk) volgens deze indeling te verwoorden:

Samenvatting van het idee

Beschrijf hier jouw idee.

Puntsgewijs de activiteiten aan die nodig zijn om het idee uit te voeren

Denk bijvoorbeeld aan: organiseren workshop over XX, organiseren schrijfwedstrijd....etc

Welke resultaten verwacht je uit de activiteiten?

Denk hierbij aan: Meer nieuwe bewerkers, meer Wikipedia artikelen, meer beelden op Wikimedia Commons, nieuwe items op Wikidata, verbetering sfeer op Wiki's, ....etc

Ben je zelf in de gelegenheid om als vrijwilliger mee te werken aan het project?

Indien ja - wat zou je zelf willen/kunnen doen?

Naam / Ondertekening

Techstorm / hackathon

De vierde editie van de Techstorm: deelnemers waren erg enthousiast, vooral over het laagdrempelige en toegankelijke karakter van ons evenement en daarmee hebben we bij hun toch echt wel een snaar geraakt volgens mij. Ook in mijn eigen beleving is het evenement anders dan de andere evenementen binnen de beweging. De combinatie van GLAM met Wikipedianen matched ook leuk volgens mij.

Bij voorkeur in het najaar (maar dat is persoonlijk).

Puntsgewijs de activiteiten aan die nodig zijn om het idee uit te voeren
 • 60-80 mensen maximaal, met nadruk op een gebalanceerde aanwezigheid van genders
 • op uitnodiging
 • minimaal 2 volle dagen, liefst een social event vooraf
 • iets met mentors, maar daar moeten we denk ik nog even goed aan sleutelen
 • iets met GLAMs die samen met Wikipedianen aan de slag kunnen
Welke resultaten verwacht je uit de activiteiten?

Nieuwe GLAMs betrekken, banden versterken of aanhalen, nieuwe ontwikkelaars/vrijwilligers aantrekken, en deze de mogelijkheid geven zich in een gestructureerde omgeving verder te ontwikkelen omdat wij al veel "voorwerk" voor ze doen.

Ben je zelf in de gelegenheid om als vrijwilliger mee te werken aan het project?

Jazeker: wat ik doe maakt me niet veel uit. Ik wil er graag weer tijd voor vrijmaken om onderdeel van het kernteam te zijn, als anderen dat ook oké vinden.

Naam / Ondertekening

Ciell (overleg) 28 jun 2020 17:56 (CEST)Reageren[reageer]

Internationale Vrouwendag 8 maart

Misschien iets samen met de Zweden in het kader van Wikigap?

OF

een marathon uitzending met Wikipedia Weekly- 24 uur waarin internationaal 24 landen zich inschrijven voor een uur? (en dat we dan zo de wereld overgaan - beginnen in Nieuw-Zeeland en eindigen in westelijk Westelijk Canada/Alasaka...)

Ik vermoed dat we op 8 maart nog niet mogen reizen/samenkomen, dus vandaar iets online.

Puntsgewijs de activiteiten aan die nodig zijn om het idee uit te voeren
 • Lijstjes met rode vrouwen
 • Youtube kanaal
 • werkende webcams en werkend internet
Welke resultaten verwacht je uit de activiteiten?

nieuwe bewerkers, nieuwe items, en ruchtbaarheid geven aan vrouwen!

Ben je zelf in de gelegenheid om als vrijwilliger mee te werken aan het project?

Ja, meedenken en organiseren! (liever niet presenteren)

Naam / Ondertekening

Ciell (overleg) 28 jun 2020 18:05 (CEST)Reageren[reageer]

WLE in de Caribbean

Ik ben benaderd of de Nederlandse Caribbean niet mee wil doen met Wiki Loves Earth, de internationale fotowedstrijd over natuur, en er lijkt wel interesse te zijn voor het onderwerp binnen de werkgroep WGC.

Puntsgewijs de activiteiten aan die nodig zijn om het idee uit te voeren
 • contacten met natuurorganisaties op de eilanden
 • sponsoren
 • jury
 • landingspagina en campagne
 • kernteam voor het bepalen van de regels, coördineren activiteiten, eventueel pers, etc.

Looptijd WLE is mei/juni

Welke resultaten verwacht je uit de activiteiten?

Meer nieuwe bewerkers, meer foto's, verbetering van de informatie over de natuur op de eilanden op Wiki's.

Ben je zelf in de gelegenheid om als vrijwilliger mee te werken aan het project?

Ik wil wel helpen met de online zaken: landingspagina Commons creëren, input bij de wedstrijdregels en communicatie met het internationale team. Mits er ook voldoende mensen vanaf de eilanden meedoen!

Naam / Ondertekening

Ciell (overleg) 29 jun 2020 11:21 (CEST)Reageren[reageer]


Wiki houdt van streken.

In navolging van Wiki loves earth/ monuments en meer een periode waarin streekgebruiken beschreven en/of gefotografeerd worden.

Puntsgewijs de activiteiten aan die nodig zijn om het idee uit te voeren

Banner in afgesproken periode Plaatselijke wikicafe’s benaderen

Welke resultaten verwacht je uit de activiteiten?

meer Wikipedia artikelen, meer beelden op Wikimedia Commons.

Ben je zelf in de gelegenheid om als vrijwilliger mee te werken aan het project?

Ja.

Naam / Ondertekening

Mx Lucy (overleg) 12 jul 2020 14:32 (CEST)Reageren[reageer]

Reacties tweede conceptversie jaarplan 2021

Geef hieronder jouw reactie op het jaarplan 2021, jouw terugkoppeling wordt erg gewaardeerd! We hebben daarbij een specifieke vraag: Welke van de omschreven activiteiten dienen volgens jou prioriteit te krijgen?

1. 6.3.2: Fondsenwerving, Donateurs (individuele bijdragen), vanwege de, laat ik het zo zeggen, niet geheel vlekkeloos verlopen gang van zaken rondom de online-donateurswerving van 2020. Zie ook hier. Dit is cruciaal voor (de uitvoering van) alle andere voornemens: meer eigen geld = meer autonomie = meer vrijheid. In dit verband zou ook wel mogen gestreefd naar samenwerking met WMDE.
2. Ook in het wijdere verband zou ik graag benadrukt zien, dat WMNL zich naar de WMF toe nadrukkelijk constructief-kritisch zal blijven opstellen (vb).
3. De grote lijnen van dit jaarplan lijken me verder prima. Wutsje (overleg) 10 aug 2020 18:47 (CEST)Reageren[reageer]

Commentaar conceptplan 2021

In de aanloop naar de twintigste verjaardag van WP:NL volgend jaar lijkt het mij dat er een project gestart wordt over welke mogelijkheden er zijn om te komen tot kwaliteitsverbetering van de inhoud van WP:NL, want laten we eerlijk zijn: na bijna twintig jaar gaat WP:NL nog steeds door als een onbetrouwbare bron.

 • Er zou een inventarisatie moeten komen over de inhoudelijke kwaliteit van de lemma's. (je zou een deelgebied kunnen bestuderen, of bijvoorbeeld de aanmeldingen voor de Schrijfwedstrijd of die voor de Etalage).
 • Ook zou zeker een kwalitatieve inventarisatie gemaakt moeten worden van de resultaten van de diverse schrijfprojecten. Allereerst zou dan gekeken moeten worden naar de gebruikte bronnen. Hoe groot is bijvoorbeeld het percentage dat gebaseerd is op het vertalen van anderstalige Wikipedia-lemma's, in de regel een onbetrouwbare bron?
 • Er dient een discussie te komen over het wel of niet voortzetten van het schrijven van lemma's die louter gebaseerd zijn op het vertalen van lemma's afkomstig van anderstalige Wikipedia's.
 • Wikimedia zou moeten streven naar het op WP:NL verplicht gebruiken van betrouwbare bronnen. Nu mogen lemma's nog bronloos zijn. Na twintig jaar mag daar wel eens verandering in komen. En kan Wikimedia anders aangeven waarom de mogelijkheid tot volledig bronloos schrijven de voorkeur heeft?
 • Bij de opzet van nieuwe schrijfprojecten zou de aandacht uit moeten gaan naar het schrijven van lemma's gebaseerd op het gebruik van betrouwbare bronnen, waarbij de FOKA-regeling extra onder de aandacht gebracht dient te worden.
 • Wikimedia zou zich ervoor in moeten zetten dat Wikidata geen gebruik maakt van gegevens van Wikipedia, in de regel een onbetrouwbare bron.

en nog meer, maar ik laat het hierbij.
mvg. Happytravels (overleg) 16 aug 2020 12:36 (CEST)Reageren[reageer]

Happytravels, gebruik van bronnen is al verplicht per WP:GOO ("Alles in Wikipedia moet gebaseerd zijn op betrouwbare bronnen") en WP:VER ("Verifieerbaarheid is een eis aan artikelen op Wikipedia. Het principe van verifieerbaarheid is breed aanvaard in de Wikipedia-gemeenschap. Ook is het vastgelegd in documenten zoals de Vijf zuilen en is het bij stemming bevestigd.")
Maar jij bedoelt denk ik verplichting van bronvermelding? Het lijkt me niet dat dit aan de vereniging is, een dergelijke redactionele richtlijn vaststellen past niet binnen de ondersteunende rol. WMNL zou natuurlijk wel kunnen helpen als er bijvoorbeeld behoefte blijkt te zijn aan een cursus omtrent brongebruik en bronvermelding, om maar wat te noemen.
Verder trouwens eens dat onder 4.2.3. Inventarisatie kwaliteit en dekking binnen Wikimedia-projecten ook gekeken zou mogen worden naar kwaliteit van wat er al is. Je kunt binnen een bepaald thema wel veel artikelen hebben, maar dat wil nog niet altijd zeggen dat deze ook allemaal betrouwbare (en daarmee: relevante) content bevatten.

Encycloon (overleg) 16 aug 2020 20:33 (CEST) / 16 aug 2020 21:10 (CEST)Reageren[reageer]

Intekenen van vrijwilligers voor de activiteiten

MaartenD noemde het al eens voor de kerstborrel, en gisteren had ik het er nog over. Nu zit ik het jaarplan door te lezen als voorbereiding op de ALV en denk: dit jaar zullen we geen kerstborrel op kantoor hebben. Kunnen we misschien voor/op/na de ALV aan de leden en vrijwilligers vragen om in te tekenen (als het uitspreken van intentie) bij de verschillende activiteiten waar zij komend jaar actief in willen zijn? Dan weet kantoor/bestuur ook een beetje waar ze staan qua vrijwilligerinzet, en is het misschien een steun in het toekennen van de prioriteit straks. Ciell (overleg) 4 sep 2020 15:02 (CEST)Reageren[reageer]

Korte vraagjes

 • "In 2021 zal ook Suriname binnen de scope van Wiki goes Caribbean vallen." - sluit je met het specifiek noemen van 2 gebieden de andere landen waar Nederland historische banden mee heeft (w.o. Zuid-Afrika, Indonesië) uit wat betreft 2021?
 • Het bestuur wil in 2021 de meerjarenstrategie 2021-2024 gaan opstellen. Is het niet logisch om dan het driejarenplan 2022-2025 op te gaan stellen? Ciell (overleg) 4 sep 2020 15:29 (CEST)Reageren[reageer]