Overleg:Reglement VWN

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Er staat wel dat deze pagina beveiligd is, maar dat is hij niet op dit moment. Beveiligen lijkt mij noodzakelijk. Ellywa 17 mei 2006 23:07 (CEST)[reageer]

Whoops, dat had idd beveiligd moeten zijn. Bedankt voor de melding. Nu beveiligd. Effeietsanders 18 mei 2006 00:04 (CEST)[reageer]

Toelichting bij wijzigingsvoorstel

Artikel 1.3 (nieuw)
Toegevoegd ter nadere precisiering.
Artikel 3.3 (nieuw)
N.a.v. vraag Elly. In de statuten van de stichting staat een soortgelijke clausule in de statuten. In de statuten van de vereniging staat dit niet. Reden: om de ledenvergadering de vrijheid te bieden eventueel anderszins te beslissen. Omdat het oprichtingsbestuur vindt dat er geen vergoeding voor de werkzaamheden dient plaats te vinden, is deze clausule nu in het reglement opgenomen. T.a.v. daadwerkelijk gemaakte kosten (zoals telefoonkosten, reiskosten, e.d.) zal t.z.t. een specifieke regeling voorgesteld worden. Omdat het vermogen van de vereniging momenteel negatief is, wordt dat punt naar de toekomst verschoven.
Artikel 7 (nieuw)
Hiervoor geldt hetzelfde als hierboven opgemerkt (staat wel in de statuten van de stichting, maar niet in die van de vereniging). Om praktische redenen hier eveneens in het reglement opgenomen. Let op: De huidige aanmeldprocedure voor nieuwe leden is hiermee gevalideerd.

RonaldB 19 mei 2006 01:01 (CEST)[reageer]

Graag oude versie terugzetten. Naar dit artikel wordt verwezen in de aanmeldingsmail. Ik maak bezwaar tegen deze rare procedure. De pagina is beveiligd, en iemand gaat er zomaar in wijzigen, met goede bedoelingen, maar het hoort n.m.m. niet! De nieuwe versie graag elders plaatsen, op een subpagina bijv. Elly 20 mei 2006 10:40 (CEST)[reageer]
Elly,
Oud en nieuw voorstel zijn nu verwisseld (oud met linkje naar nieuw voorstel).
De oorspronkelijke versie is goedgekeurd door de vergadering van 5 maart door de toen aanwezige wikianen. Niet door een ALV want leden hadden we toen niet en strict formeel nu ook nog niet.
Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat we erachter kwamen dat die eerste versie een paar omissies kende.
Strict formeel is de huidige aanmeldprocedure daardoor niet overeenkomstig de huidige statuten en reglement. (Als voorbeeld: aanmelding dient schriftelijk te geschieden.) Toen we het als oprichtingsbestuur daar eerder over hadden, zagen we echter, alles tegen elkaar afwegende, geen andere praktische mogelijkheid dan de huidige.
Om uit die spagaat te komen was dus het idee de wijziging morgen op dezelfde manier als eerder (door de dan aanwezigen), al dan niet geamendeerd, te laten goedkeuren, zodat in ieder geval de aanmeldprocedure formeel gevalideerd is. - mvg RonaldB 20 mei 2006 16:44 (CEST)[reageer]
Ik begrijp het probleem wel, via een onderling overleg, laten we zeggen een "interim-ledenvergadering" lijkt me een goede oplossing. Elly 21 mei 2006 15:56 (CEST)[reageer]

Wijziging juni=>juli

Ik zie staan in artikel 2:

1. Een lid dat conform de statuten Artikel 4, lid 2 is toegelaten is voor het jaar van aanmelding de volgende contributie verschuldigd:

a. Indien de aanmelding bij het secretariaat voor of op 30 juni van enig jaar ontvangen is: 100% van het alsdan geldende jaarlijkse contributiebedrag;
b. Indien de aanmelding op of na 1 juli van enig jaar ontvangen is: 50% van het alsdan geldende jaarlijkse contributiebedrag.

Moet dit niet 30 juli en 1 augustus worden, aangezine dta halverwege het jaar is? Effeietsanders 19 jun 2006 15:31 (CEST)[reageer]

januari+februari+maart+april+mei+juni = 6 maanden = 12 / 2 maanden :-) - RonaldB 19 jun 2006 16:12 (CEST)[reageer]

grmbl... idd. waarom ik in mn hoofd heb dat er 14 maanden zijn moet je me maar niet vragen... :$ Effeietsanders 19 jun 2006 16:24 (CEST)[reageer]
nu de eerste schrik wat gezakt is, wil ik het toch wel graag weten: waarom? Xiutwel 30 dec 2006 10:41 (CET)  ;)[reageer]
LOL Effeietsanders 30 dec 2006 13:14 (CET)[reageer]

Juristentaal

  • De laatste zin heeft op het einde: ...waarvan uit geschrift blijkt.

Dat lijkt er zo aan te hangen. Die zin in zijn geheel "loopt" niet, maar dat is zeker normaal in juristentaal? :) Hebben jullie die tekst samen met een jurist opgesteld?

  • In artikel 2:4 wordt verwezen naar artikel 5:3, maar dat ontbreekt.

(Voorlopig ben ik niet zo geneigd te betalen en dus is lid worden allicht niet aan de orde. Ik ga alleen bijdragen met mijn inzet en kennis. Baanloos.) Dartelaar 2 jan 2007 12:42 (CET)[reageer]

Die zin loopt best, naar mij mening, zal wel juristentaal zijn ja :) Die verwijzing is naar de statuten, zie Statuten VWN. Effeietsanders 2 jan 2007 12:50 (CET)[reageer]
Letterlijke formulering zoals ook wel in statuten wordt gebruikt. - RonaldB 2 jan 2007 16:14 (CET)[reageer]

gebruikersnaam

Ad heeft een tijd geleden een goedgekeurde wijziging doorgevoerd bij het wijzigen van "(gebruikers)naam" naar "naam", maar dit gedaan door het eerste deel door te halen. Kan de tekst gewoon naar de huidige versie worden aangepast? Dank! Effeietsanders 16 feb 2017 11:17 (CET)[reageer]