Overleg:Stichting Wikimedia Nederland

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Onderliggende pagina is beveiligd wegens langdurig pov-pushen. Blijkbaar is het niet mogelijk om een bewerkbare versie te houden... Effeietsanders 26 mei 2006 22:20 (CEST)


De tekst hieronder mag van een klein aantal gebruikers niet behouden blijven. Het beschamende gedrag van deze gebruikers ligt in het feit, dat de zelfde gebruikers betrokken zijn bij het lijdend voorwerp van de tekst: de stichting SWN. Natuurlijk hebben zij er belang bij geen openheid te betrachten. Men censureert liever. Een kleine schande voor kleine karakters. Besednjak 26 mei 2006 23:27 (CEST)

De Stichting Wikimedia Nederland (SWN) is een Nederlandse Stichting die zich tot doel heeft gesteld (Zie ook Statuten SWN):

  • het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie in enigerlei vorm, daarbij in het bijzonder gebruikmakend van - maar niet beperkt tot - internet, om deze informatie vast te leggen;
  • het ondersteunen van de door de in Florida (Verenigde Staten van Amerika) gevestigde Wikimedia Foundation Incorporated geformuleerde doelstellingen.
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn..

De stichting zal meerdere middelen aanwenden om haar doelstelling te verwezenlijken. Een Nederlandse stichting kent geen leden. SWN streeft een algemeen doel na, en kan in theoretisch onafhankelijk opereren, zonder dat zij instemming daartoe nodig heeft van derden of aan hen verantwoording dient af te afleggen. Volgens de Stichting Wikimedia Nederland is de stichting opgericht ter ondersteuning van de Vereniging Wikimedia Nederland. Vanuit de wikipedia en wikimediagemeenschap was bij peiling aangegeven geen stichting, maar een vereniging te willen oprichten.

De stichting zou zich bijvoorbeeld kunnen bezighouden met het proberen te verkrijgen van een Europese subsidie. Hiervoor lijkt een stichting handiger, maar het is onduidelijk waarom. Zowel een stichting als een vereniging zijn volwaardige rechtspersonen. Bovendien kan een vereniging zich voor doelstellingen op dezelfde wijze inzetten als een stichting. Het verschil tussen een stichting en een vereniging bestaat uitsluitend uit het al dan niet beschikken over leden en de controle en invloed die deze leden uit kunnen oefenen op het beleid. De verwachting van het stichtingsbestuur is dat een stichting meer kans maakt op subsidies dan een kleine vereniging, maar het is onduidelijk waarom.

Door sommigen wordt de oprichting van de stichting bekritiseerd, omdat de rechtsvorm van een stichting geen leden kent en het bestuur bijgevolg geen verantwoording aflegt aan leden. Opmerkelijk is, dat wikimedia in Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Polen uitsluitend actief is als vereniging en niet als stichting

Kan deze beveiliging worden opgeheven? T. Kortekaas (overleg) 11 aug 2014 13:17 (CEST)
Ik heb de beveiliging aangepast. Na 8 jaar lijkt hij me een beetje overbodig geworden, en hij kan altijd terug indien nodig. JurgenNL (overleg) 13 aug 2014 18:26 (CEST)