Stichting Wikimedia Nederland

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

DE STICHTING WIKIMEDIA NEDERLAND IS IN 2023 OPGEHEVEN

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.

English


De Stichting Wikimedia Nederland werd tegelijkertijd met de vereniging opgericht, voor het geval dat een stichting zinvoller zou kunnen zijn dan een vereniging. De status van de stichting is op het moment 'slapend' te noemen.

Stichting Wikimedia Nederland

De Stichting Wikimedia Nederland (SWN) is een Nederlandse Stichting die zich tot doel heeft gesteld:

  • het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie in enigerlei vorm, daarbij in het bijzonder gebruikmakend van - maar niet beperkt tot - internet, om deze informatie vast te leggen;
  • het ondersteunen van de door de in Florida (Verenigde Staten van Amerika) gevestigde Wikimedia Foundation Incorporated geformuleerde doelstellingen.
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn..

Stichting Wikimedia Nederland werd opgericht op 27 maart 2006 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17189029.

Het bestuur bestaat uit:

De statuten zijn te vinden op de volgende pagina: Statuten SWN.