Overleg:Vernieuwen Statuten WMNL

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Eén van de redenen voor statutenwijziging is gelegen in Richtlijn 650 fondsenwervende instellingen. Volgens die richtlijn mogen kosten van voorlichting slechts aan voorlichting worden toegerekend en niet aan fondsenwerving als voorlichting een expliciete statutaire doelstelling is. Zie alinea 323 van de Richtlijn 650: "Van voorlichting als onderdeel van de doelstelling is sprake wanneer de organisatie voorlichting geeft, die primair ten doel heeft het bewerkstelligen van bewustwording, attitudeverandering en gedragsverandering (anders dan het geven van geld) bij de doelgroep. Het realiseren van dit voorlichtingsdoel moet een van de statutaire doelstellingen van de organisatie zijn en een rechtstreekse relatie hebben met de realisering van de hoofddoelstelling." Momenteel is geven van voorlichting geen expliciete doelstelling in de statuten. Het toevoegen van geven van voorlichting aan de doelstelling (artikel 2) is gewenst. Ad Huikeshoven (overleg) 15 feb 2017 20:55 (CET)

  • Ad, dank voor je toelichting, komt a.s. zaterdag zeker ter sprake. Grijz (overleg) 15 feb 2017 21:17 (CET)