Overleg:Werkgroep vrije media/Een auteursrecht voor de 21ste eeuw

Uit Wikimedia
Laatste reactie: 16 jaar geleden door MarcoSwart in het onderwerp Suggesties voor verdere uitwerking
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Suggesties voor verdere uitwerking

Zou het een idee zijn om ons nu eerst te beginnen met het uitwerken van een reeks praktische problemen die we opgelost willen hebben. Op zichzelf heb ik een hoop opmerkingen over de historische, juridische en economische achtergronden die worden geschetst, maar dat is in dit stadium eigenlijk nog niet zo belangrijk en leidt mogelijk tot nogal academische discussies met uiteindelijk beperkte praktische waarde.

Eerdere discussies en het uitspitten van het Auteursrechtencafe voor mijn presentatie leverde de volgende mogelijke kwesties op:

  1. pogingen om de wettelijke beschermingstermijn verder te verlengen
  2. het probleem dat een rechthebbende dan wel diens sterfdatum praktisch niet is te acherhalen
  3. hoever reikt het originele auteursrecht op een werk als dat door zeer ingrijpende bewerkingen of door combinatie met veel andere werken niet erg herkenbaar meer is
  4. in hoeverre kan er sprake zijn van auteursrecht op exacte reproducties van originelen die inmiddels rechtenvrij zijn?
  5. hoe ruim of nauw is de panoramavrijheid
  6. hebben medewerkers van publiek gefinancieerde instellingen het recht om hun werk onder vrije licentie te publiceren, ongeacht de opvattingen van hun werkgever
  7. informatie die door of in opdracht van de overheid wordt geproduceerd zou onder vrije licentie beschikbaar moeten zijn.
  8. verruiming van het citaatrecht in de richting van "fair use" (Terzijde: moet hiervoor dan geen vorm gevonden worden die ook weer aansluit bij vrije licenties, anders blijft het nut voor wikimediaprojecten toch gering?)

Is deze opsomming correct en compleet? Klopt mijn indruk dat er voor wat betreft de Mediawiki programmatuur in Nederland geen juridische problemen over de status van de licentie spelen?

Hebben we binnen het rijtje prioriteiten? Hebben we een beeld wat de ernstigste belemmeringen zijn of waar de winst het grootst zou zijn? Als we dit soort vragen 8 april van een voorlopig antwoord voorzien, kunnen we daarna veel gerichter de rest van het betoog aanpassen. Bovendien is zo'n rijtje (onze agenda) handig bij het zoeken van bondgenoten en voor de eerste contacten om een netwerk op te zetten.

Een punt waar we misschien ook maar beter vroeg een lijn kunnen trekken is of we veel aandacht willen besteden aan het verschil tussen commercieel en niet-commercieel gebruik. Het gebruik maken van dit onderscheid sluit aan bij een lange traditie in continentaal Europa en maakt allerlei discussies daardoor eenvoudiger. Als we dat niet doen, maken we ons betoog wel wat moeilijker, maar eigenlijk laten de licenties die Wikimedia nu gebruikt geen andere keus. Het aardige is dan weer wel, dat je daarmee alleen al vernieuwend bezig bent. Het onderdeel share-alike impliceert ook nieuwe modellen van bedrijvigheid.

MarcoSwart 31 mrt 2008 01:05 (CEST)Reageren