Overleg gebruiker:Besednjak~nlwikimedia

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Welkom als tweeënnegentigste gebruiker van de wiki van Wikimedia Nederland i.o. Dedalus 29 jul 2005 07:48 (UTC)

hoi

Hoi besednjak, ik betreur het dat je de inspanningen van de mensen die hard hebben gewerkt voor het oprichten van een rechtspersoon verkeerd opvat. Er is een jaar lang gepraat, zowel hier op de wiki, als op de mailinglijst, als op nl.wp, als op meta als in real life, om een rechtspersoon op te richten. Iedereen die daarbij betrokken is heeft zijn beste beentje voorgezet, iedere betrokkene heeft bij mijn weten louter goede motieven, en absoluut niet de bedoeling om geheimzinnig oid te doen. De vergaderingen waren gewoon vrij toegankelijk, iedereen kon zich aanmelden en komen. Er zijn hiervoor uitnodigingen geplaatst zowel op Wikimedia:Ontmoeten als op w:Wikipedia:Ontmoeten, en volgens mij zelfs op meer locaties. Bij de diverse vergaderingen heeft iedereen zijn of haar zegje kunnen doen, en de voorgestelde statuten hebben een hele tijd (maanden bij mijn weten) op deze Wiki gestaan, open voor commentaar, open voor discussie. Toen er blijkbaar geen problemen meer waren, en alles wel was besproken, is er op een irl-vergadering de statuten definitief vastgesteld, en is er een afspraak bij de notaris gemaakt voor een inleidend gesprek. Deze heeft vervolgens een aantal wijzigingen aangebracht, en de statuten wat ge-shuffeld, en wat artikelen overgeheveld naar het reglement. Inhoudelijk is er afaik niet veel veranderd. Alles is dus geheel op de wiki-way gegaan, met uitzondering van de vergaderingen uiteraard, aangezien er op vergaderingen gewoon sneller dingen kunnen worden afgesproken enzo, zijn daar uiteindelijk de afspraken gemaakt.

Over de dubbele rechtspersoon is veelvuldig gesproken, zowel irl als op deze wiki als persoonlijk, en ook hierover heeft iedereen zijn of haar zegje kunnen doen. We zijn gewoon overeengekomen dat de dubbele rechtspersoon onder de Nederlandse wetgeving het gunstigst is, en het is absoluut niet zo dat de vereniging alleen een schijn-rechtspersoon is. Uiteindelijk blijft de keuze bij jou, maar ik hoop dat ik je iig een beetje meer inzicht heb kunnen bieden. Effeietsanders 8 apr 2006 15:17 (CEST)

Bedankt voor je toelichting. Hard werken voor iets en het hebben van goede bedoelingen is geen garantie voor een goed, correct resultaat. Ik heb inmiddels een en ander nagelezen. Het eindeloos gehakketak over de vraag of wikimedia Nederland vertegenwoordigd moet zijn door een stichting of een vereniging is naar mijn stellige overtuiging niet correct opgelost. De gehanteerde formule is extreem ongebruikelijk en onwenselijk. Ik werp dit hele gebeuren ver van mij en wens er helemaal niets mee te maken te hebben. Besednjak 8 apr 2006 17:53 (CEST)

Revert

Besednjak vanwege onbetamelijk taalgebruik en persoonlijke aanvallen heb ik je bijdrage in de kroeg gerevert. Als je niet een normale toon kan aanslaan, dan dien je hier verre van te blijven. Laat zien dat je enig niveau heb, of blijf verre van hier. Je hebt jouw mening al langer kenbaar gemaakt, maar dat je je zo walgelijk opstelt, dat had ik niet van je verwacht. Londenp 26 mei 2006 22:02 (CEST)

Het is niet toevallig dat steeds dezelfde houding, terugdraaien van onwelgevallig commentaar, censuur, verwijderacties e.d. afkomstig zijn van het zelfde kliekje stichtingsvoorstanders. Bah! Besednjak 26 mei 2006 23:23 (CEST)
Je kan het dus wel normaal commentaar geven, bedankt Londenp 27 mei 2006 22:35 (CEST)
Je wist al wel dat ik best fatsoenlijk commentaar kan geven, ik reageer alleen op blijken van flagrant onfatsoen soms wat fel. Besednjak 28 mei 2006 14:31 (CEST)

Tja

Vermoeienis, irritatie en wrevel bevangt mij bij het ondergaan van jouw koekkoek-één-zang-bijdragen. Maar desondanks: sterkte ermee gewenst! Met groet,--Willem Huberts 27 mei 2006 14:28 (CEST)

Tja, dat is dan wederzijds. Je gaat wijselijk niet in op mijn concrete vraag betreffende jouw edits. Die waren blijkbaar ingegeven door een emotionele afkeer van alles wat Besednjak bijdraagt; blijkbaar rechtvaardigt dat het herhalen van steeds dezelfde revertacties. Sterkte met jouw gevoel verheven te zijn boven de redelijkheid. Met groet, Besednjak 28 mei 2006 14:17 (CEST)

Lid worden

Besednjak, waarom word je niet gewoon lid? - Galwaygirl 28 mei 2006 15:32 (CEST)

Ik heb er een tijdje over nagedacht. Er wordt nog steeds niet ingegaan op talloze gestelde legitieme vragen en vraagtekens, met name waarom de stichting nu feitelijk is opgericht en waarom daarbij voorbijgegaan is aan uitspraken van de natuurlijke achterban. Ik heb grote vraagtekens bij de mentaliteit, competentie en persoonlijke integriteit van de betrokken oprichters. Als warm voorstander van een vereniging zal ik de gang van zaken blijven volgen, maar ik zie voor mijzelf pas een (passief) lidmaatschap weggelegd, wanneer het onfatsoen van de oprichters plaats heeft gemaakt voor oprechtheid. Gezien mijn kritiek geldt voor het merendeel van de tot op heden aangemelde personen voor de eerste ALV zijn mijn verwachtingen voor de toekomst gering. Tot mijn spijt, Besednjak 5 jun 2006 16:59 (CEST)

Uw gebruikersnaam wordt gewijzigd

18 mrt 2015 05:11 (CET)

Gebruikersnaam gewijzigd

17 apr 2015 06:41 (CEST)