Project Natuur/Projectplan

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Achtergrond

Project Natuur is het vervolg van de foto- en geluidwedstrijd Wiki Loves Earth (WLE), die in het voorjaar van 2014 heeft plaatsgevonden. Met de uitbreiding en invoeging van WLE in Project Natuur wordt er gehoor gegeven aan de door het bestuur in de jaarplanning opgenomen extra aandacht voor natuur. Project Natuur zal dan ook geen eenmalige activiteit zijn, maar een project gedurende 2015, 2016 en 2017, waaronder verschillende activiteiten kunnen worden georganiseerd.

Doelen

Doelen 2016

500 Nederlandstalig artikelen verbeterd of aangemaakt op de Wikimediaprojecten; Vergroten van het aantal actieve bewerkers met 5 nieuwe gebruikers die nog actief zijn na 6 maanden op Wikipedia en andere Wikimediaprojecten.

Resultaten 2016: Het eerste doel is heel lastig meetbaar. Ik heb dan ook alleen de resultaten waarneembaar uit project natuur gemeten.

 • Floron: 41 nieuwe artikelen
 • Beeld en geluid: 73 verbeterde artikelen
 • Sprinkhanen: 47 verbeterde artikelen NL en 22 EN (geluid)
 • Libellen: 6 nieuwe artikelen
 • Plantenboek: de Flora van H. Witte uit 1868. Hortus Leiden: 47 beelden
 • Sprinkhanen en krekel geluiden geüpload: 47 geluiden
 • Ecomare: 385 beelden

Tot nu toe zijn er 3 nieuwe gebruikers actief. Mogelijk komen hier nog mensen bij naar aanleiding van de workshop bij Beeld en Geluid, de sessie tijdens de wcn of een van de workshops die nog georganiseerd gaan worden. Zie ook het Jaarplan 2016.

Doelen 2017

 • Tenminste 4 edit-a-thons of schrijftrainingen i.s.m. Soorten.nl
 • Tenminste 500 artikelen aangemaakt of verbeterd
 • Tenminste 5000 beelden toegevoegd, waarvan 25% in gebruik
 • Tenminste 2 activiteiten met botanische tuinen

Succes projecten

Een recent voorbeeld is de donatie van de krekel- en sprinkhaangeluiden. 47 geluiden werden zaterdag geupload door Kees en Hans, dankzij IRC waren aan het eind van de dag alle geluiden toegevoegd aan artikelen.

Een ouder maar zeker ook succesvol voorbeeld is de vrijgaven van de teksten op libellennet. 75 libellen hebben dankzij dit project een artikel gekregen.

Doelgroepen

Voor de uitvoering van Project Natuur zal worden samengewerkt met natuurorganisaties waar kennis en een actieve achterban in huis is, die bij kan dragen aan het bereiken van de gestelde doelen. Specifieke doelgroepen die via/voor activiteiten zullen worden aangesproken, zullen in overleg met de partnerorganisaties worden bepaald.

Partners

Onderstaand alle organisaties waar we op dit moment mee samenwerken en contacten onderhouden.

 • Naturalis
 • SoortenNL
 • De Vlinderstichting
 • IVN/KNNV Heuvelrug
 • Het Groene Huis
 • Londotuin, Tuin van Kapitein Rommel, Gooise heemtuin
 • Hortus Botanicus Amsterdam
 • Hortus Leiden
 • Ecomare
 • Jos Zwarts
 • UvA
 • Beeld en geluid
 • Floron/verspreidingsatlas
 • KNNV/IVN landelijk

Het voorstel is om 1 keer per jaar een middag te organiseren voor alle partners.

Mogelijke resultaten extern

Onderstaand mogelijke resultaten die met dit project behaald kunnen worden, wel hangt dit sterk af van de ideeën en wensen van de samenwerkingspartners. Na overleg zouden zelfs nieuwe doelen kunnen worden toegevoegd. Bij de resultaten die Project Natuur op zou kunnen leveren, moet gedacht worden aan:

 • Een organisatie hoeft geen eigen beeldbank bij te houden maar kan de digitale collectie onder een open (Creative Commons) licentie beschikbaar maken via de beeldbank Wikimedia Commons. Het grote publiek heeft zo toegang tot de bestanden.
 • Informatie op een platform hoeft niet meer onderhouden worden door 1 beheerder maar heeft ineens 1400 actieve beheerders.
 • Het delen van kennis zorgt voor een groter bereik en naamsbekendheid voor een organisatie
 • Het activeren van vrijwilligers met een andere, nieuwe activiteit: schrijven, fotograferen, publiceren over natuur . Mogelijk bereiken nieuwe achterban.
 • enz...

Mogelijke resultaten intern

In de bovengenoemde doelen is gespecificeerd wat we met Project Natuur willen bereiken, in dit deel laten we de mogelijke resultaten van Project Natuur intern zien.

 • Tenminste 4 edit-a-thons of schrijftrainingen i.s.m. Soorten.nl
 • Tenminste 500 artikelen aangemaakt of verbeterd
 • Tenminste 5000 beelden toegevoegd, waarvan 25% in gebruik
 • Tenminste 2 activiteiten met botanische tuinen

Afbakening

Project Natuur zal lopen tot en met 2017.
Het project richt zich zowel op geografische (natuur)gebieden, als op ecosystemen, dieren, bomen en planten. Voor de uitvoering van Project Natuur zal contact en samenwerking worden gezocht met Nederlandse natuurorganisaties, met landelijke dekking en een actieve achterban.

Randvoorwaarden

Om dit project te laten slagen, moet er worden voldaan aan de volgende randvoorwaarden gedurende de looptijd van het project:

 • Samenwerking met minimaal 3 natuurorganisaties.
 • Ondersteuning van Wikimedia Nederland (kantoor).
 • Er is een werkgroep nodig van minimaal 4 vrijwilligers.
 • Er moeten mogelijkheden zijn om nieuwe gebruikers wegwijs te maken in het schrijven voor en uploaden naar Wikimediaprojecten.
 • Minstens 1 van de natuurorganisaties beschikt over een actieve achterban/netwerk.
 • Er is voldoende budget beschikbaar om projectkosten zoals huur van bijeenkomst-faciliteiten en reiskosten te financieren.

Communicatie

Binnen het project zullen verschillende communicatiekanalen, -methoden en -middelen worden gebruikt om alle doelgroepen van Project Natuur aan te schrijven. Communicatie met partners. Partners zullen middels meerdere gesprekken voor het project worden geïnteresseerd. Hoe vervolgens het beste de achterban van de verschillende partners kunnen worden bereikt zal in overleg worden vastgesteld. Te denken valt aan de volgende communicatiemiddelen:

 • Website
 • Social media
 • Nieuwsbrief
 • Mail

Communicatie binnen Wikipedia/Wikimedia met andere Wikimedia-projecten en Wikipediabewerkers. Voor het project kan goed worden samengewerkt met Wikimedia-projecten en hebben we de hulp van ervaren Wikipediabewerkers nodig. Deze kunnen worden bereikt middels de bekende kanalen:

Voor het aantrekken van nieuwe bewerkers en mensen met kennis van de natuur zal een beroep worden gedaan op de externe communicatiekanalen van Wikimedia Nederland. Welke hiervoor het meest geschikt zijn zal per partner en doelgroep verschillen. Mogelijk te zetten kanalen zijn:

Daarnaast kunnen voor het communiceren van bepaalde activiteiten de passende pers/media contacten van zowel Wikimedia Nederland als de partners worden aangewend

Mogelijke activiteiten

Bij de keuze van mogelijke activiteiten te organiseren binnen Project Natuur is het belangrijk te kijken welke activiteiten passen bij de partnerorganisaties, hun achterban en doelgroepen. Dit kan dus betekenen dat in verschillende gevallen voor verschillende typen activiteiten kan worden gekozen. Welke activiteiten dit zullen zijn zal in overleg met de partnerorganisaties worden bepaald. Wel is van belang om bij het benaderen van een partnerorganisatie voorbeelden van mogelijk passende activiteiten te hebben.

In de eerste fases van het project zullen de activiteiten zich vooral richten op het verbeteren en aanvullen van informatie omtrent natuur. In een volgende fase kan de samenwerking mogelijk uitgebreid worden tot een meer structurele vorm van kennisdelen

Activiteiten die uitgewerkt kunnen worden in de eerste fases

 • Cursus (minimaal 3 bijeenkomsten) voor werknemers en vrijwilligers van partnerorganisaties (waarin kennis kan worden gemaakt met Wikimedia Nederland en relevante Wikimediaprojecten en waarin wegwijs wordt gemaakt in het schrijven voor en bewerken van Wikipedia en andere projecten)
 • QR Pedia (https://nl.wikipedia.org/wiki/QRpedia & https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/QRpedia) Culturele instellingen, gemeenten, toeristische diensten en andere organisaties kunnen objecten voorzien van een QRpedia-code om bezoekers de mogelijkheid te bieden, zowel ter plaatse als later achteraf, meer informatie over het onderwerp op te zoeken door gebruik te maken van de mobiele telefoon.
 • Online schrijfsessie. Deelnemers krijgen online uitleg en gaan vervolgens onder begeleiding aan de slag.
 • Een online schrijfwedstrijd. Wie schrijft het beste encyclopedische artikel?
 • Een schrijfweek/themaweek(bioreservaten, natuurgebieden en bot-gegenereerde-artikelen, natura 2000) op Wikipedia waarbij een specifiek thema een week lang de aandacht krijgt
 • Speciale thema WikiZaterdagen waarbij deelnemers onder begeleiding aan een specifiek onderwerp kunnen werken
 • Een online afbeeldingssprint op Wikipedia
 • Meer mensen bij de werkgroep betrekken met een vacature
 • Donatie diverse afbeeldingen waar onder bodemprofielen en Flora van Witte
 • Uitbreiding van de serie Wikipedia bewerken? Gewoon doen!

De bovenstaande activiteiten zijn algemeen toepasbaar en niet specifiek voor Project Natuur.

Activiteiten die uitgewerkt kunnen worden in latere fases

 • Operationeel houden van een permanente structuur binnen elke natuurorganisatie voor langdurige samenwerking met Wikimedia NL.
 • Contentdonatie/beelddonatie bestaande informatie wordt gekoppeld aan Wikipedia/Wikimedia Commons waardoor er een aanvulling ontstaat op bestaande artikelen en er nieuwe artikelen kunnen worden aangemaakt.
 • Aannemen Wikipedians in Residence (WiR), waarbij een ervaren Wikipediaan zich binnen de partnerorganisatie bezighoudt met het onderzoeken welke voor Wikimediaprojecten geschikte informatie zich binnen de organisatie bevindt en dit probeert voor de projecten vrij beschikbaar te krijgen. Daarnaast kan een WIR workshops op maat organiseren.
 • Meedoen aan Wiki Loves Earth 2018
 • http://www.wikimedia.nl/project/wiki-loves-monuments, http://wikimedia.nl/projectpagina/wedstrijd-1
 • Activiteiten op en over Texel opzetten ism partners
 • Steun werven voor project Natuur binnen WP community
 • Deelproject Natura 2000 (habitatbeschrijvingen, soortbeschrijvingen, gebiedsbeschrijvingen, internationale samenwerking)