Scheurkalender

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op deze pagina openbare brieven en dergelijke van het bestuur.

Reactie Vereniging Wikimedia Nederland op initiatief scheurkalender

N.B. dit is een reactie op het initiatief scheurkalender op Wikipedia-NL, zie w:Overleg gebruiker:Rubietje88/Scheurkalender. Door bestuur samengesteld op 12 nov 2007 22:38 (CET)


Het bestuur van de Vereniging Wikimedia Nederland (VWN) staat positief tegen het initiatief van een aantal Wikipedianen om een scheurkalender te maken met informatie vanaf de Wikimedia projecten. Dit is namelijk in overeenstemming met de doelstelling van de Vereniging, het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie in enigerlei vorm.. (zie http://nl.wikimedia.org)

Formele aandachtspunten

  • Het wikipedia logo is eigendom van de Wikimedia Foundation en kan dus niet gebruikt worden zonder toestemming. Gebruik van het logo maakt echter de marketing van de scheurkalender effectiever. De VWN wil zich inzetten om toestemming voor het gebruik van dit logo te verkrijgen. Het kan zijn dat de Foundation daar voorwaarden aan verbindt.
  • De informatie vanaf de Wikimedia projecten is vrij beschikbaar onder GFDL en/of CC-BY licenties. De inhoud van de scheurkalender moet dan ook onder deze licenties weer vrij te gebruiken zijn. Bovendien moet dit duidelijk op de kalender vermeld worden. Daarvoor moet een praktische vorm gevonden worden. Het lijkt niet praktisch alle auteurs expliciet te vermelden.
  • De vereniging heeft geen middelen beschikbaar voor voorfinanciering, dus het is van belang, voordat met het grote werk begonnen wordt, een geinteresseerde uitgever te vinden, die deze investering wil doen en het zakelijk risico wil lopen. Een uitgever kent het klappen van de zweep, en kent de afzetkanalen, de kosten voor financiering, de planning van het drukproces, etc. etc.
  • Zo een uitgever wil waarschijnlijk afspraken maken in de vorm van een contract met een rechtspersoon. Deze rechtspersoon kan de vereniging zijn. Een aantal bestuursleden is bereid hiervoor met een uitgever te spreken, samen met de initiatiefnemers. We moeten daarbij streven naar een win-win situatie, zowel de uitgever als de initiatiefnemers/VWN moeten er een voordeel uithalen.
  • Verdeling van een eventuele winst op het project moet met de uitgever aan de orde komen en contractueel vastgelegd. Mogelijk kunnen de initiatiefnemers inspraak krijgen op de besteding van het deel van de winst dat mogelijk ten goede komt aan de Vereniging. Of kan de uitgever concrete activiteiten van de Vereniging steunen.

Ideeën en suggesties

  • Het is verstandig de uitgever vroegtijdig bij de vormgeving van lay-out en inhoud te betrekken.
  • De uitgever heeft kennis van doelgroepen. Bijv. scholieren, 65+-ers of nog anders.
  • Wikimedianen zijn potentiele kopers van de kalender. Nadenken hoe je het voor de wikimedianen zelf een extra aantrekkelijk cado maakt.
  • Suggestie om een soort doorlopende kalender te maken, die op willekeurige datum kan beginnen (met een ringband?). Dus niet persé op 1 januari te starten. Dit heeft als voordeel dat er minder tijdsdruk op het project komt, en minder concurrentie met andere scheurkalenders. De kalender kan het hele jaar door verkocht worden.
  • De uitgelicht pagina's op Wikipedia-NL leggen vaak de nadruk op de feestdagen, zoals kerst, sinterklaas, pasen. Is de informatie over die feestdagen voldoende objectief? Misschien is het juist goed om aandacht besteden aan feestdagen uit andere culturen/religies. Dat geeft het wereldwijde karakter van Wikimedia weer.

Hoe verder?

Zodra het initiatief genoeg gevorderd is dat de formele punten aan de orde komen, graag contact opnemen met bijvoorbeeld ondergetekende. Maar eerder kan ook, om te brainstormen hierover. Namens het bestuur van de VWN, ~~~~