Survey 2022

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De enquête liep van 11 tot 26 januari en is nu afgesloten.
Dank aan iedereen die deelgenomen heeft!


Survey 2022

Begin 2022 organiseert Wikimedia Nederland (WMNL) voor de vierde keer een survey onder de bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia.

De enquête kon tussen 11 en 26 januari ingevuld worden. Op deze pagina worden binnenkort de resultaten bekend gemaakt.

Er zijn in 2013, 2015 en 2018 al eerder soortgelijke surveys gehouden.

Waarom een survey?

Doel van de survey is om meningen van de bewerkersgemeenschap te peilen en om de samenstelling van de gemeenschap in kaart te brengen. WMNL krijgt daarmee inzicht in wensen van de bewerkers t.a.v de ondersteuning en dienstverlening door WMNL. Daarnaast levert de survey voor de gemeenschap inzicht in de eigen samenstelling en een andere manier om meningen te peilen dan gebruikelijk op Wikipedia. Dit jaar gingen we in de survey in het bijzonder in op meningen over neutraliteit.

Wikidata survey

Deze survey is zoals vermeld gericht op de Nederlandstalige Wikipedia. Later in 2022 houden we ook een survey voor de Nederlandstalige Wikidatagemeenschap.

Hoe is de vragenlijst tot stand gekomen?

De vragenlijst van deze editie in 2022 was sterk gebaseerd op die van de vorige editie. Bij het totstandkomen en actualiseren van de vragenlijst zijn meerdere vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden betrokken geweest. De vragen werden ook nagekeken door een testpanel bestaande uit vrijwilligers en medewerkers van WMNL die niet eerder betrokken waren bij het proces. In de laatste fase hielp het extern onderzoeksbureau dat de survey uitvoert, DUO Market Research, bij de finetuning.

Resultaten

Het rapport over de resultaten van de survey is op 16 februari 2022 gepubliceerd op Wikipedia. Kijk hier.

Samenvatting van de onderzoeksresultaten.

Summary of the results in English.

Privacy

Wikimedia Nederland werkte, net zoals in 2018, opnieuw samen met DUO Market Research.

  • Gegevens worden anoniem verwerkt en volgens de privacyverklaring van WMNL. Antwoorden op open vragen worden verder geanonimiseerd voordat deze in een rapport verzameld en gepubliceerd worden.
  • Bij het invullen van de survey is je IP-adres door DUO Market Research geregistreerd; dit dient enkel om dubbele invoer te traceren en te kunnen verwijderen. Deze IP-gegevens worden niet met Wikimedia Nederland gedeeld en worden niet gerelateerd met input in de vragenlijst. Na opschoning van de data worden deze IP-gegevens definitief vernietigd.
  • Als lid van de branchevereniging voor marktonderzoeksbureaus MOA houdt DUO Market Research zich aan de privacyregels uit de ”Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek”. Deze is door het College Bescherming Persoonsgegevens goedgekeurd (Staatscourant, 2004, nr. 36). DUO Market Research is in bezit van het keurmerk Fair Data (van de MOA), wat betekent dat zij op verantwoorde wijze met persoonsgegevens omgaan en zich aan strikte regels houden. Lees meer over de privacyregels gehanteerd door DUO Market Research en de Gedragscode voor onderzoek en statistiek van MOA.