Waarom een rechtspersoon

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het beantwoorden van de vraag waarom een rechtspersoon moet in stappen:

 • Een beknopte formulering die generiek is en kan dienen als "elevator pitch" (a concise, carefully planned, and well-practiced description about your activity that your mother should be able to understand in the time it would take to ride up an elevator.)
 • Een middellange termijn formulering
 • Een lijst van nu denkbare projecten

Waarom - Generieke redenen

 • Omdat Wikipedia, meer in het algemeen alle wiki's die vrij toegankelijke informatie bundelen, iets belangrijks kan worden
 • Omdat die toekomst veilig gesteld moet worden
  • Defensief: Om eventuele bedreigingen van buiten op te kunnen vangen
  • Offensief: Om bij te dragen aan iets nieuws (in tegenstelling tot meer van hetzelfde)
  • Algemeen: De huidige waarde van alle wiki's, uitgedrukt in vrijwilligersuren maal een tarief en gecorrigeerd voor wat dan ook, is zeer groot.

Waarom - Iets meer invulling

 • Omdat er projecten zijn, waarvoor naar fondsen gezocht moet worden
 • Omdat er handen en voeten gegeven moet kunnen worden aan samenwerkingsverbanden
 • Omdat er in de toekomst waarschijnlijk een eigenaar moet zijn van de copyright en licentieproblematiek
 • Omdat er iets moet zijn wat in de toekomst nieuwe projecten kan initiëren, die anders door gebrek aan daadkracht, hoe mooi en nuttig dan ook, niet van de grond komen.

Waarom - Korte termijn, meer concrete projecten (vul deze lijst aan)

Voor (bijna) al deze projecten zal in meer of mindere mate geld nodig zijn. Fondswerving is dus een algemene behoefte om dit soort zaken van de grond te krijgen.

 • Ultimate wiktionary en samenwerking met b.v. Logos
 • Het vooruit helpen van ultimate wiki, waardoor grootschalige databestanden als zodanig opgeslagen en voor wiki artikelen toegankelijk gemaakt kunnen worden.
 • Samenwerkingsprojecten met de andere grote koepels die zich met laagdrempelige informatie verschaffing bezig houden, i.c. kennisnet.nl en bibliotheek.nl
 • Samenwerking met koepels als woningnet en het van de grond krijgen van relevante projecten
 • Samenwerkingsprojecten met onderwijsinstellingen opdat de intellectuele output van die instellingen (b.v. scripties, afstudeerverslagen, enz.) voor een groter publiek toegankelijk worden en/of verder verbeterd kunnen worden.
 • ...

Zie ook