Plannen WMNL 2006

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Als Wikimedia Nederland eenmaal is opgericht, worden samenwerkingen mogelijk met andere organisaties. Hieronder een overzicht, iedereen die plannen heeft of iets kan aanvullen, wordt daar van harte toe uitgenodigd. Een praktische, concrete invulling van de ruim omschreven doelstellingen van Wikimedia Nederland, dus. Hopelijk wordt het dan voor nieuwkomers hier wat duidelijker wat het nut is van de op te richten organisatie.

Organisatie en structuur

Bestuur

Statutair zijn er voor de vereniging minimaal 3 en maximaal 6 bestuursleden in functie.

Secretariaat en ondersteuning

Werkgroepen en commissies

Werkgroep vrije media

De werkgroep vrije media heeft tot doel om Nederlandse collecties van media, bruikbaar voor de Wikimediaprojecten, beschikbaar te krijgen onder een vrije licentie. Aan de werkgroep vrije media nemen ca. 7 personen actief deel. Een formele structuur heeft de werkgroep niet.

Zie: Werkgroep vrije media

Commissie van 3

Werkgroep Communicatie en Marketing i.o.

  • .

Werkgroepje Ledenwerving

Nadenken over werving nieuwe leden en organiseren en uitvoeren ledenwerfacties.

Zie: Werkgroep Ledenwerving

Redactie ledenblad

  • Vrijwilligers gezocht


Wikimedia Conferentie Nederland 2007

Nadenken over mogelijkheden voor het organiseren van een Wikimedia Conferentie Nederland in 2007

Zie: Wikimedia Conferentie Nederland 2007/Werkgroep


Werkgroep Trainingen

Nadenken over organiseren van trainingen en cursussen en deskundigheidsbevordering onder deelnemers (gebruikers, moderatoren, ...) aan Wiki-projecten.

Zie: Werkgroep Trainingen

Werkgroep Academische Wereld (Wiki versus Wetenschap)

Weinig wetenschappers nemen deel aan de Nederlandstalige wikimedia projecten. Hoe kunnen wetenschappers bij Wikimedia projecten betrokken worden. Wat zou het voordeel voor beide partijen zijn?

Gedacht wordt een workshop te houden waarvoor alle Nederlandse en Vlaamse universiteiten worden uitgenodigd.
Ook zouden de communicatie afdelingen van nederlandstalige universiteiten en hogescholen benaderd kunnen worden.
Wikipedia.nl kan een concept artikel voor het internet universiteits blad of email nieuwsbrief schrijven. Het doel moet zijn dat een afstudeerder, promovendus en docent bij elk wetenschappelijk artikel een populair geschreven stukje maakt voor wikipedia.

Vrijblijvende intentieverklaring

Wie wil zich inzetten voor de organisatie hiervan?

  1. Bontenbal 7 sep 2006 19:16 (CEST) Ik wil wel eens contact met de w:nl:KNAW op nemen.[reageren]
  2. RonaldB 24 sep 2006 01:09 (CEST)[reageren]
  3. ....

Wie zou hieraan willen deelenemen?

  1. RonaldB 24 sep 2006 01:09 (CEST)[reageren]
  2. ....


Werkgroep/Platform Wiki & Bedrijfsleven i.o.

  • .

Samenwerkingsmogelijkheden

Aanleiding voor het nadenken over de oprichting van Wikimedia Nederland was, als ik het goed heb, dat Kennisnet een aantal servers wilde "schenken" aan wiki-projecten, zodat de pagina's wat sneller op te vragen zouden zijn. Bij gebrek aan Nederlands rechtspersoon heeft Kennisnet een contract gesloten met de Wikimedia Foundation.

Kennisnet en Wikipedia

Kennisnet houdt een maal per maand een ontmoetingsmiddag waar gesproken wordt over de zaken die van belang zijn voor zowel Kennisnet als Wikipedia. Nu gaan daar nog mensen op eigen gelegenheid naartoe, en initiatieven die voortkomen uit die bijeenkomsten worden nu nog door individuen uitgevoerd, àls dat mogelijk is. "Officiële vertegenwoordigers" van Wikimedia Nederland zouden tot meer in staat kunnen zijn, omdat er een rechtspersoon achter hen staat.

Kennisnet en Wikimedia

Kennisnet is bereid tot het helpen in juridische zin bij de oprichting van Wikimedia Nederland.

Andere voorbeelden

Woningnet

Wikipedia:Woningnet en Wikipedia

Kennisontwikkeling

Trainingen, cursussen en workshops

Organiseren van workshops

Het organiseren van workshops zou wat mij (Galwaygirl) betreft heel wenselijk zijn. Ik denk dan aan workshops die meteen betrekking hebben op Wikisyntax, zoals het maken van tabellen, maar ook aan workshops Spelling&Stijl, moderatorworkshops, conflictbemiddelingsworkshops, en dergelijke. Dit zijn slechts voorbeelden, de vraag naar specifieke workshops zal uit moeten wijzen welke er nodig of gewenst zijn.

Voorbeelden

Workshops die hebben plaatsgevonden

Bijeenkomsten

Conferenties

Een Conferentie in Nederland:
Zie Wikimedia Conferentie Nederland