Werkgroep vrije media/Persbericht

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

<< Werkgroep vrije media


PERSBERICHT 5 mei 2008

Niet meer wijzigen, is uitgestuurd

WIKIMEDIA ROEPT BEKENDE NEDERLANDERS OP HUN FOTO TER BESCHIKKING TE STELLEN

De vrije encyclopedie Wikipedia bevat veel artikelen over bekende Nederlanders. Vaak ontbreekt echter een foto. Dat komt doordat een foto alleen op Wikipedia wordt geplaatst als deze vrij gebruikt kan worden. Zo ontbreken foto's van Nederlandse popsterren, van wetenschappers, van Tweede Kamerleden en lokale politici, van TV-bekendheden en van veel kunstenaars. Foto's die overal op internet staan, ontbreken op Wikipedia, omdat Wikipedia zorgvuldig omgaat met het auteursrecht. Een afbeelding wordt alleen opgenomen als er toestemming is om die vrij te gebruiken.

Dat is natuurlijk jammer. Jammer voor de mensen die Wikipedia als naslagwerk gebruiken. Maar ook voor de mensen die een goed contact willen hebben met hun publiek.

Makkelijke oplossing

Bekende Nederlanders kunnen nu heel makkelijk hun portret ter beschikking te stellen voor Wikipedia. Er is een speciale website ingericht, http://www.wikiportret.nl, waar de eigenaar van een foto na invullen van een aantal vragen de foto kan inzenden. Vrijwilligers van Wikipedia doen daarna de rest, zodat de foto - na controle bij de rechthebbende - bij het artikel op Wikipedia verschijnt.

Vrije informatie, vrije afbeeldingen

Alle projecten van Wikimedia, waaronder Wikipedia, zijn vrij. De informatie en dus ook de afbeeldingen die daar zijn opgenomen mogen overal vrij gebruikt worden, zolang de bron en auteurs worden vermeld en mits het resultaat ook weer vrij gebruikt mag worden. Dat is een sterk punt van Wikipedia. Dit zorgt ervoor dat auteurs graag belangeloos aan de Wikimedia-projecten meedoen. Ieders bijdrage blijft behouden, omdat de inhoud altijd op een andere plaats kan worden overgenomen, met bronvermelding en onder een vrije licentie.

Foto's op de projecten van Wikimedia zijn daarom net als de tekst voorzien van een speciale toestemming: een Creative Commons-licentie of de GFDL-licentie. De eigenaar en fotograaf geven daarmee iedereen toestemming om de foto te gebruiken, zolang men zich maar aan de afspraken in de licentie houdt. Zij doen dat bijvoorbeeld om zelf meer bekendheid te krijgen, om hun werk op lange termijn veilig te stellen, of vanuit een ideaal. Er zijn veel gevallen waarin dit aantrekkelijker is dan de traditionele benadering van het auteursrecht, waarbij alle rechten angstvallig worden voorbehouden.

Wikimedia Nederland roept bekende Nederlanders met een artikel op Wikipedia dan ook op om hun foto ter beschikking te stellen. Het mes snijdt aan twee kanten: een betere relatie met het publiek en Wikipedia nog informatiever.

Bijlagen

  1. Advertenties die in tijdschriften geplaatst kunnen worden, zie http://www.wikiportret.nl/pers.php
  2. Oproep voor bekende Nederlanders

OPROEP

Bekend maar uw foto staat niet op Wikipedia?

Bent u een bekende Nederlander? Bent u TV-persoonlijkheid, wetenschapper of artiest? Dan staat er vast al een artikel over u op Wikipedia. Maar wellicht ontbreekt er nog een mooie foto bij het artikel. Als u dat jammer vindt, maakt Wikimedia het u nu makkelijk om uw foto ter beschikking te stellen.

Hoe krijg ik mijn foto op Wikipedia?

Als u een foto vrij wil geven, dan is het verder eenvoudig om die ter beschikking te stellen.

Ga naar de website http://www.wikiportret.nl en doorloop alle stappen.

Wat zijn de gevolgen als ik mijn foto op Wikipedia plaats?

Alle informatie en alle foto's die op Wikipedia staan zijn gratis en vrij te verspreiden zolang de bron wordt vermeld en door de opvolgende gebruiker verdere verspreiding wordt toegestaan. Dat betekent dat de normale beperkingen op grond van het auteursrecht niet gelden. Een foto die u op Wikipedia laat plaatsen kan dan ook overal verschijnen. In de krant, in een lifestyle magazine, op de televisie, in een huis-aan-huis blad, in een schoolboek of in een programmablad.

U moet dus alleen een foto aanbieden als u daar geen probleem mee heeft. Dit geldt ook voor de fotograaf als die nog auteursrechten bezit. Overigens blijft de strikt persoonlijke bescherming die u wettelijk als maker of geportretteerde heeft, zoals het portretrecht en de morele rechten, gewoon bestaan bij gebruik van een vrije licentie. Als deze rechten worden geschonden door misbruik van de foto, kunt u daar nog steeds tegen optreden.

Kan ik ook zelf de foto plaatsen op Wikipedia, zonder wikiportret.nl te gebruiken?

Ja, dat kan. Maak dan een gebruikersnaam aan op Wikimedia Commons. Klik op "Bestand uploaden". Volg de stappen in de Wizard uploaden. Plaats vervolgens de foto op uw artikel of vraag een medewerker op de helpdesk om dit voor u te doen. Het handigste is om dan ook een e-mail te sturen aan info-nl wikimedia.org, dan kunnen wij nakijken of aan alle voorwaarden is voldaan.

NIET VOOR PUBLICATIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellywa (.....), voorzitter van de Vereniging Wikimedia Nederland (tel, mail), of met Husky (.....), voorzitter van de werkgroep Vrije Media (mail). Bij hen kunt u ook informatie krijgen over de Vereniging Wikimedia Nederland (http://nl.wikimedia.org).

Meer informatie over licenties:

  1. Creative Commons - http://creativecommons.nl/
  2. GFDL (originele Engelstalige webite) - http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
  3. GFDL (Nederlands) - http://nl.wikipedia.org/wiki/GNU-licentie_voor_vrije_documentatie