Werkgroep vrije media/Persberichten

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

<< Werkgroep vrije media


Augustus 2007 - Aankondiging Workshop vrije media

VERZONDEN 070821 Verzendlijst

Wikimedia organiseert workshop Vrije Media

De Vereniging Wikimedia Nederland organiseert in samenwerking met Creative Commons een workshop Vrije Media. De workshop vindt plaats op 20 september 2007 in Zoetermeer.

Tijdens de workshop worden organisaties geïnformeerd over vrije media. De workshop richt zich met name op culturele erfgoedinstellingen zoals regionale archieven en musea en op universiteitsinstellingen, maar ook andere - al dan niet commerciële - organisaties worden verwacht.

Als inleiders en workshopleiders zullen onder andere Paul Keller (Creative Commons), Jan Kadijk (De Nieuwe Kaart van Nederland) en Lucie Guibault (Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam) deelnemen.

Wat zijn vrije media?

Vrije media zijn afbeeldingen, geluidsopnamen of teksten, die geplaatst zijn onder een copyright-licentie die gebruik van deze media door derden vrij toestaat. Dat betekent dus dat deze op andere websites, maar ook in drukwerk, kostenloos gebruikt mogen worden. Meestal is wel een bronvermelding verplicht.

Enkele projecten op internet zoals Wikipedia gebruiken enkel materiaal dat onder een vrije licentie beschikbaar is. Door materiaal op deze wijze aan te bieden kunnen organisaties de zichtbaarheid van hun collecties op internet aanzienlijk vergroten, wat bij kan dragen aan hun doelstelling.

Welke vrije licenties bestaan er?

Er bestaan tegenwoordig verschillende vrije licenties zoals de Creative Commons Licenties (www.creativecommons.nl) en de GNU Free Documentation Licentie (www.gnu.org/copyleft/fdl.html). Tijdens de workshop worden de werkwijze en voordelen van deze licenties uitgelegd, en door veel voorbeelden uit de praktijk beeldend gemaakt.

Wat is het voordeel van vrije media?

Volgens Elly Waterman, voorzitter van Wikimedia Nederlands, realiseren veel organisaties niet dat zij er baat bij kunnen hebben om hun collecties onder een vrije licentie te plaatsen. Organisaties zijn bang dat zij het eigendom van hun collecties verliezen. "Die angst is onterecht," aldus Waterman. "Organisaties kunnen hun collecties blijven gebruiken en exploiteren zoals ze gewend zijn. De vrije licentie verandert daar niets aan. Maar wel kunnen organisaties met internet en door vrije licenties een veel groter publiek bereiken. Een voorbeeld daarvan zijn gemeentelijke archieven, die als doel hebben om hun collecties te bewaren voor het nageslacht. Zij hebben er baat bij als hun collecties ook elders gebruikt worden."

Praktische informatie

De workshop is toegankelijk voor alle belangstellenden en specifiek voor organisaties die beschikking hebben over al dan niet digitale collecties. Het verdient aanbeveling tijdig te reserveren, het aantal mogelijke deelnemers/plaatsen is beperkt.

De workshop vindt plaats op 20 september 2007 in Zoetermeer, vanaf 13.00. De gastheer van de workshop is Stichting Kennisnet Ict op school.

Meer informatie over de workshop is te vinden op de website www.vrijemedia.org


---------------------------------------------------------

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:
Voor meer informatie over de workshop Vrije Media kunt u contact opnemen met HK (Wikimedia Nederland), pers AT vrijemedia.nl.

---------------------------------------------------------

Wat is de Vereniging Wikimedia Nederland?

Stel je een wereld voor waarin de som van alle kennis vrij toegankelijk is voor iedereen. Naar dat doel streven wij en daarbij is ieders hulp welkom!

De Vereniging Wikimedia Nederland heeft tot doel "het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie in enigerlei vorm, daarbij in het bijzonder gebruikmakend van - maar niet beperkt tot - internet, om deze informatie vast te leggen, te bevorderen, en de door de in Florida (Verenigde Staten van Amerika) gevestigde Wikimedia Foundation Incorporated geformuleerde doelstellingen te ondersteunen".

De Amerikaanse Wikimedia Foundation Inc. is een internationale non-profit organisatie, die gewijd is aan het aanmoedigen van de groei, ontwikkeling en verspreiding van vrije meertalige informatie, en het gratis verspreiden van de complete inhoud van de Wikimedia-projecten aan het publiek. Het bekendste Wikimedia-project is de vrije online encyclopedie Wikipedia.

De Vereniging Wikimedia Nederland ondersteunt als chapter van de Wikimedia Foundation de doelstellingen van Wikimedia, en draagt deze in Nederland actief uit.

---------------------------------------------------------

Wat is Creative Commons?

Creative Commons Nederland houdt zich bezig met de volgende activiteiten:

  • Het geven van voorlichting over en ondersteuning van het gebruik van de Creative Commons Licenties in Nederland.
  • Het doen van onderzoek naar de toepassing in specifieke sectoren en naar bestaande belemmeringen voor het gebruik van de licenties.
  • Bevorderen van uitwisseling van kennis en coördinatie van activiteiten op Europees niveau.

Creative Commons Nederland richt zich daarbij op de volgende doelgroepen:

  • Individuele makers in de muzieksector
  • Studenten in media-/cultuurgerelateerde opleidingen
  • Onderwijsinstellingen en universiteiten
  • Culturele erfgoedinstellingen en andere archiefbeheerders
  • Overheidsinstellingen