Werkgroep vrije media/Te benaderen organisaties

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

<< Werkgroep vrije media

Op deze pagina, door iedereen vrij aan te vullen, moet een grote lijst (minimaal 200 instellingen) komen van organisaties die actief benaderd zullen worden om aandacht te vragen voor het gebruik van vrije licenties binnen die organisatie. Dit is een onderdeel van de Campagne Open Content (werktitel), een campagne die het gebruik van vrije licenties voor collecties van media wil aanmoedigen. Deze campagne wordt georganiseerd door de Werkgroep Vrije Media, onderdeel van de Vereniging Wikimedia Nederland, in samenwerking met Creative Commons. Bij organisaties valt te denken aan archieven, musea en andere door de overheid gefinancierde instellingen. Andere (niet gesubsidieerde instellingen) mogen ook toegevoegd worden, maar de nadruk bij de campagne zal zich op de eerste groep richten.

Lijst van organisaties

Archieven

 • Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland - Met o.a. gedigitaliseerde gegevens van 27.000 bidprentjes van r.k. Friezen, religieuzenarchief Friesland van 4800 religieuzen en 1800 foto's, inventarissen van r.k. archieven, eigen bulletins, catalogus eigen bibliotheek (7000 titels), aanbod eigen uitgaven (o.a. boek over Titus Brandsma), links naar sites Friese r.k. parochies en naar andere r.k. sites
 • Beeldbank Amsterdam t.a.v. Mw. E. Lambrechtsen - Ruim 220.000 afbeeldingen van Amsterdamse onderwerpen digitaal beschikbaar.
 • Brabants Historisch Informatie Centrum - 100.000 afbeeldingen van Noord-Brabant digitaal beschikbaar. De kaarten en prenten zijn al vrij (mits bronvermelding), de foto's nog niet.
 • Haags Gemeentearchief - Een grote collectie afbeeldingen, waaronder meer dan 150.000 foto's, waarvan circa 145.000 digitaal beschikbaar (tegen betaling).
 • Gemeentearchief Delft > contact (enkel e-mail) - Vele tienduizenden afbeeldingen, deels digitaal beschikbaar.
 • Drents Archief en eventueel het Drents AudioVisueel Archief (DAVA), deze laatste heeft ook audio en video.
 • Gemeentearchief Ede - O.a. fotocollectie die via internet beschikbaar is.
 • Regionaal Historisch Centrum Eindhoven - O.a. foto's vanaf eind 19e eeuw.
 • friesfotoarchief, 40.000+ foto's waarbij bij het meerendeel aangegeven is dat er geen auteursrechten op zitten.
 • * Gelders Archief - Historische documenten (papier, audiovisueel, digitaal) uit en over Gelderland, in het bijzonder uit en over Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal. Auteursrecht en eigendom van meeste afbeeldingen ligt bij Gelders Archief.
 • Beeldbank Leeuwarden > colofon - Circa 45.000 afbeeldingen digitaal beschikbaar.
 • Regionaal Archief Leiden - 120.000 afbeeldingen van Leiden en andere plaatsen in Rijnland, die deels al gedigitaliseerd zijn.
 • Nederlands Instituut voor Militaire Historie vele tienduizenden foto's van de Nederlandse Landmacht, Luchtmacht en Marine, gemaakt met publieke middelen voor een groot publiek (als argumenten om het licentie-vrij te geven).
 • Nederlands Instituur voor Oorlogsdocumentatie - Circa 130.000 afbeeldingen, deels gedigitaliseerd. Met name uit Nederland en voormalig Nederlands-Indië. Heeft als taak o.a. "verzamelen, bewaren, ontsluiten en beschikbaar stellen van archieven en collecties over de Tweede Wereldoorlog".
 • Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen zeer veel foto's uit de historie van Nijmegen en omgeving zijn hier te bekijken en downloaden, echter de licentie is niet geheel duidelijk.
 • Noord-Hollands archief - Tienduizenden topografische tekeningen, prenten en foto’s, afbeeldingen van historische gebeurtenissen in Haarlem, Kennemerland en Noord-Holland, ruim 50.000 prentbriefkaarten, vele honderden portretten van Haarlemmers en Noord-Hollanders, tienduizenden landkaarten en technische tekeningen.
 • Museaal & Historisch Perspectief Noord-Holland - Beheert Geschiedenisbank Noord-Holland en Beeldbank Noord-Holland. Meer dan 100.000 beelden van Noord-Holland, van de 16e eeuw tot nu.
 • Gemeentearchief Rotterdam - Prenten, tekeningen, portretten, foto's van de Watersnoodramp 1953, foto's van het bombardement op 14 mei 1940, topografische documenten, affiches, prentbriefkaarten, plattegronden enz. Voor publicatie toestemming nodig van gemeentearchivaris en evt auteursrechthebbende. Mbt gemeentearchivaris: "U krijgt vrijwel altijd toestemming onder voorwaarde dat u: • een bewijsexemplaar van de publicatie aan het Gemeentearchief verstrekt • het materiaal met een correcte naams- en bronvermelding publiceert. Uiteraard dient u ook de kosten van de reproducties en de gebruiksvergoeding te betalen (zie tarievenlijst)."
 • Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie - Is volgens eigen zeggen één van de belangrijkste kunsthistorische kenniscentra in de wereld. Meer dan zes miljoen afbeeldingen.
 • Streekarchief Rijnlands Midden - Beheert de archieven van diverse gemeenten en opgeheven gemeenten.
 • Regionaal Archief Rivierenland > Algemene informatie > Openingstijden ... - Topografisch-Historische Atlas; deze bevat alle verzamelingen van beelden en geluiden van het Regionaal Archief Rivierenland. O.a. ansichten, affiches, aquarellen, prenten, foto's, films. Onduidelijk in hoeverre dit gedigitaliseerd is.
 • Taskforce Archieven wil een visie verwoorden over 'het archief' in het jaar 2008. Vooral interessant in het juridisch kader is de Juridische Wegwijzer, een gids voor archieven hoe om te gaan met auteursrecht. Creative Commons-licenties worden hier expliciet in vermeld. Ook staan er een aantal interessante passages in over de problemen die archieven kunnen hebben met werken waar zij zelf niet het auteursrecht over bezitten (b.v. geschonken werken).
 • Regionaal Archief Tilburg - Circa 75.000 afbeeldingen van Tilburg en omstreken online. Heeft veel afbeeldingen waar geen copyright op rust, maar geeft aan dat ook voor publicatie van die afbeeldingen toestemmingen van RAT nodig is.
 • Gemeentearchief Weert > contact - o.a. meer dan 20.000 foto's, dia's en briefkaarten. Daarnaast affiches, tekeningen, prenten, films.

! Zie [1] > Nederland > Plaats > verder vanaf E

Universiteiten

Musea

N.B. http://museum.startpagina.nl/ overzicht van musea in Nederland

Dierentuinen


N.B. http://www.dierentuin.net/nederland.html overzicht van dierentuinen in Nederland

Stichtingen

Verenigingen

 • ANWB - heeft ongetwijfeld een hoop materiaal (bestaat sinds 1883), wie weet.

Vakorganisaties

Met rijke historie. Hebben er geen belang bij om de copyright bij zich te houden, en wel om het vrij te geven (naamsbekendheid enzo).

Overheden en agentschappen

Websites

 • Structurae - Site met enorm veel info en foto's van gebouwen, bruggen etc (momenteel 25000 objecten, veel met meerdere foto's, en alles user-generated content). Veel van hun foto's zijn al onder "academische licentie" of vrije licentie.

Onderzoeksinstituten

Bedrijven

 • ANP - Vermoedelijk tegenstander van copyleft
  • ANP Historisch Fotoarchief Geen contactinformatie gevonden - Nieuwsfoto's van 1900 t/m 1996. Zie vooral de 4e en 5e alinea op [2]. O.a. gefinancierd door BankGiroLoterij.
 • Essent - Rijke historie, heeft geen belang bij copyright.
 • Unilever - Productfoto's.
 • Sara Lee (Zie helemaal onderaan) - Productfoto's.
 • Shell - Mogelijk archeologische afdeling, heeft in ieder geval een aparte afdeling 'Social Investment', waar ons project prima onder zou kunnen vallen.
 • BAM > adressen > hoofdkantoor - Mogelijk archeologische afdeling.

Dagbladen

Studentenverenigingen

Overige

 • 'Filmblik'
 • Cultureplayer Samenwerkingsverband van Amsterdamse kunstinstellingen om via het vertonen van kunst op internet meer bezoekers te trekken.
 • Hortus Haren - Is bezig om zelf een digitale bibliotheek op internet te maken. Niet aangesloten bij de hierboven genoemde Stichting Nationale Plantencollectie.
 • Ergoed Delft - Archeologie - Deels gedigitaliseerde afbeeldingen van vondsten.
 • Koninklijke Bibliotheek / Het Geheugen van Nederland (enkel e-mail) - Bezit zelf geen collecties maar beheert digitaal voor anderen. Veel: o.a. reclame-affiches en commercials vanaf 1850, kinderboeken vanaf 1840, beeldende kunst vanaf 16e eeuw, ...
 • Nationaal Pop Instituut - Wordt gesubsidieerd door de rijksoverheid. Info over Nederlandse bands met foto's.

Algemene groeperingen

 • Natuurverenigingen (Verenigingen)
 • Gemeentelijk archieven (Archieven)
 • Winkeliersverenigingen (Verenigingen)
 • Theaters (Bedrijven)
 • Concertpodia (Bedrijven)
 • Platenmaatschappijen (Bedrijven)
 • Monumentenzorg (Stichtingen)
 • Historische verenigingen (Verenigingen)
 • Verenigingen van fotografen (Verenigingen)
 • Uitgevers (Bedrijven)
 • Individuele festivalorganisatoren (meestal stichtingen of bedrijven)
 • Bisdommen
 • Overkoepelende kerkelijke organisaties